Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete dosiahnuť osobnejší charakter správy alebo vyjadriť viac, než vám umožnia slová, pridajte do e-mailu v aplikácii Pošta pre Windows 10 fotografiu alebo obrázok.

Vloženie obrázka do e-mailovej správy

 1. Pri úprave e-mailovej správy prejdite stlačením klávesu Alt na pás s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava dovtedy, kým sa nedostanete na kartu Vložiť, a potom sa pomocou klávesu so šípkou nadol presuňte na dolný pás s nástrojmi.

 3. Stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo Obrázky.

 4. Stlačením klávesu Enter otvorte Prieskumníka a vyhľadajte súbor s obrázkom. Prieskumník automaticky otvorí priečinok Obrázky vo vašom počítači a nastaví kurzor na pole Názov súboru.

 5. Zadajte názov súboru s požadovaným obrázkom alebo ho vyhľadajte stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab.

 6. Stlačením klávesu Enter vložte obrázok do e-mailovej správy.

 7. Po vložení obrázka do správy Pošta pre Windows 10 pridá na pás s nástrojmi kartu Obrázok a presunie na ňu výber.

  Informácie o karte Obrázok nájdete v časti Možnosti na karte Obrázok. Informácie o pridaní alternatívneho textu do obrázka nájdete v časti Pridanie alternatívneho textu do obrázka.

 8. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte na dolný pás s nástrojmi.

 9. Na dolnom páse s nástrojmi sa stláčaním klávesu Tab presúvajte medzi tlačidlami a vyberte možnosti na formátovanie obrázka.

Možnosti na karte Obrázok

Nasledujúci zoznam obsahuje viac podrobností o tlačidlách na karte Obrázok.

 1. Tlačidlo Otočiť

  • Otočiť doprava o 90 stupňov

  • Otočiť doľava o 90 stupňov

  • Prevrátiť pozdĺž zvislej osi

  • Prevrátiť pozdĺž vodorovnej osi

 2. Tlačidlo Orezať

  • Poloha obrázka – nastavenie konkrétnej šírky a výšky obrázka.

  • Poloha orezania – nastavenie konkrétnej šírky a výšky obrázka.

 3. Tlačidlo Veľkosť

  • Nastavte presnú veľkosť obrázka pomocou nastavenia výšky a šírky.

 4. Tlačidlo Alternatívny text

  • Zadajte názov a popis alternatívneho textu k obrázku pre používateľov, ktorí obrázok nevidia.

 5. Tlačidlo Pôvodná veľkosť

  • Obnovte pôvodné rozmery obrázka.

Pridanie alternatívneho textu do obrázka

 1. Ak chcete do obrázka v tele e-mailu pridať alternatívny text, vyberte obrázok umiestnením kurzora do ľavej časti obrázka, podržaním klávesu Shift a stlačením klávesu so šípkou doprava.

  V aplikácii Pošta pre Windows 10 môžete vybrať obrázok vložený do textu rovnakým spôsobom, ako by ste vybrali textový znak. Po vybratí obrázka pridá Pošta na pás s nástrojmi kartu Obrázok.

 2. Stlačením klávesu Alt prejdete priamo na pás s nástrojmi a stlačením klávesu Tab sa presuniete na kartu Obrázok.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nadol prejdite na dolný pás s nástrojmi, stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Alternatívny text a stlačte kláves Enter.

 4. Zadajte názov, stlačte kláves Tab a zadajte popis.

 5. Pole Alternatívny text zatvoríte stlačením klávesu Esc. Pošta automaticky ukladá zadaný alternatívny text.

Ďalšie informácie

Vloženie tabuľky do e-mailovej správy v aplikácii Pošta pre Windows 10 pomocou čítačky obrazovky

Vloženie hypertextového odkazu do e-mailu v aplikácii Pošta pre Windows 10 pomocou nástroja na čítanie obsahu obrazovky

Používanie nástroja na čítanie obsahu obrazovky v aplikácii Pošta pre Windows 10

Klávesové skratky v aplikácii Pošta

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×