Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vďaka ručne písanému podpisu vyzerajú dokumenty osobnejšie. Svoj podpis môžete naskenovať a uložiť ho ako obrázok, ktorý vložíte do dokumentu.

Na miesto, kde sa má podpis nachádzať, môžete tiež vložiť riadok pre podpis.

Vytvorenie a vloženie ručne písaného podpisu

Na tento krok potrebujete skener.

 1. Podpíšte sa na papier.

 2. Naskenujte stránku a uložte ju do počítača v bežnom formáte súboru: .bmp, .jpg alebo .png.

  Informácie o používaní skenera nájdete v príručke alebo na webovej lokalite výrobcu.

 3. Súbor s obrázkom otvorte v Word.

 4. Vyberte obrázok a na karte Formát obrázka vyberte položku Orezať a pomocou rukovätí orezajte obrázok.

  Príkaz Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a vyberte položku Uložiť ako obrázok a uložte ho ako samostatný súbor.

 6. Ak chcete pridať podpis do dokumentu, vyberte položku Vložiť > Obrázok.

  Príkaz Obrázky na karte Vložiť

Pridanie textu písaného na klávesnici k opätovne použiteľnému podpisu

Ak chcete, aby boli súčasťou podpisu aj ďalšie informácie, napríklad pracovná funkcia, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, uložte ich spolu s obrázkom ako Automatický text.

 1. Zadajte požadovaný text pod vložený obrázok.

 2. Obrázok a zadaný text vyberte.

 3. Vyberte položku Vložiť > rýchle časti.

  Príkaz Rýchle časti na karte Vložiť

 4. Vyberte položku Uložiť výber do galérie rýchlych častí. Otvorí sa okno Vytvorenie nového preddefinovaného bloku.

  Vytvorenie nového preddefinovaného bloku

 5. Do rozbaľovacieho poľa Názov zadajte názov bloku s podpisom.

 6. V poli Galéria vyberte možnosť Automatický text.

 7. Vyberte položku OK.

 8. Ak chcete tento podpis použiť, umiestnite kurzor na požadované miesto vloženia bloku s podpisom.

 9. Vyberte položku Vložiť > Rýchle časti > automatický text a potom vyberte názov bloku pre podpis.

Pridanie riadka pre podpis

Príkaz Riadok pre podpis použite na vloženie riadka pre podpis so znakom X, ktorý vyznačuje požadované umiestnenie podpisu.

 1. Kliknite na požadované umiestnenie riadka.

 2. Vyberte položku Vložiť > riadok pre podpis.

  Príkaz Riadok pre podpis na karte Vložiť

 3. Vyberte riadok pre podpis balíka Microsoft Office.

 4. Do poľa Podpis – nastavenie môžete zadať meno do poľa Navrhovaný podpisovateľ. Do poľa Titul navrhovaného signatára môžete zadať aj titul.

 5. Vyberte položku OK. Riadok pre podpis sa zobrazí v dokumente.

  Riadok pre podpis vo Worde so znakom X vyznačujúcom požadované umiestnenie podpisu

Vďaka ručne písanému podpisu vyzerajú dokumenty osobnejšie. Svoj podpis môžete naskenovať, uložiť ho ako obrázok a potom vložiť do wordových dokumentov.

Naskenovanie a vloženie obrázka s ručne písaným podpisom

Na tento krok potrebujete skener.

 1. Podpíšte sa na papier.

 2. Stranu naskenujte a uložte do počítača v bežnom formáte súboru: .BMP, .GIF, .JPG alebo .PNG.

  Tip: Informácie o používaní skenera nájdete v príručke alebo na webovej lokalite výrobcu.

 3. Na karte Vložiť vyberte položku Obrázky > Obrázok zo súboru.

  Karta Vložiť so zvýraznenou možnosťou Obrázok zo súboru.

 4. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete vložiť, vyberte ho a potom vyberte položku Vložiť.

 5. Výberom obrázka zobrazíte kartu Formát obrázka .

 6. Na karte Formát obrázka vyberte položku Orezať a potom orezajte podpis.

  Na karte Formátovať obrázok je zvýraznená možnosť Orezať.

 7. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a potom vyberte položku Uložiť ako obrázok a uložte ho ako samostatný súbor, ktorý môžete použiť v iných dokumentoch.

Zahrnutie textu do opätovne použiteľného podpisu

Ak chcete, aby boli súčasťou podpisu aj ďalšie informácie, napríklad pracovná pozícia, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, uložte ich spolu s obrázkom ako automatický text.

 1. Zadajte požadovaný text pod vložený obrázok.

 2. Obrázok a zadaný text vyberte.

 3. V ponuke Vložiť vyberte položku Automatický text > Nový.

  Ponuka Vložiť s položkami Automatický text > Nový je zvýraznená.

 4. Otvorí sa okno Vytvoriť nový automatický text.

  Vytvorenie dialógového okna Vytvoriť nový automatický text

  Vedľa položky Názov zadajte názov bloku pre podpis a vyberte tlačidlo OK.

 5. Ak chcete tento podpis použiť, umiestnite kurzor na požadované miesto vloženia bloku s podpisom.

 6. V ponuke Vložiť vyberte položku Automatický text > automatický text a potom vyberte názov bloku s podpisom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×