Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Vloženie podpisu

Vďaka ručne písanému podpisu vyzerajú dokumenty osobnejšie. Svoj podpis môžete naskenovať a uložiť ho ako obrázok, ktorý vložíte do dokumentu.

Na miesto, kde sa má podpis nachádzať, môžete tiež vložiť riadok pre podpis.

Vytvorenie a vloženie ručne písaného podpisu

Na tento krok potrebujete skener.

 1. Podpíšte sa na papier.

 2. Stranu naskenujte a uložte ju do počítača v bežnom formáte súboru: .bmp, .gif, .jpg alebo .png.

  Informácie o používaní skenera nájdete v príručke alebo na webovej lokalite výrobcu.

 3. Otvorte súbor s obrázkom.

 4. Ak chcete orezať obrázok, kliknite naň a otvorte kartu Nástroje obrázka – Formát , kliknite na položku orezaťa potom orežte obrázok.

  Príkaz Orezať na karte Nástroje obrázka – Formát

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a potom kliknite na položku Uložiť ako obrázok , čím obrázok uložíte ako samostatný súbor.

 6. Ak chcete do dokumentu pridať podpis, kliknite na položky Vložiť > Obrázky.

  Príkaz Obrázky na karte Vložiť

Pridanie textu písaného na klávesnici k opätovne použiteľnému podpisu

Ak chcete, aby boli súčasťou podpisu aj ďalšie informácie, napríklad pracovná funkcia, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, uložte ich spolu s obrázkom ako Automatický text.

 1. Zadajte požadovaný text pod vložený obrázok.

 2. Obrázok a zadaný text vyberte.

 3. Kliknite na položky Vložiť > Rýchle časti.

  Príkaz Rýchle časti na karte Vložiť

 4. Kliknite na položku Uloženie výberu do galérie rýchlych častí. Otvorí sa okno Vytvorenie nového preddefinovaného bloku.

  Vytvorenie nového preddefinovaného bloku

 5. Do rozbaľovacieho poľa Názov zadajte názov bloku s podpisom.

 6. V poli Galéria vyberte možnosť Automatický text.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Ak chcete tento podpis použiť, umiestnite kurzor na požadované miesto vloženia bloku s podpisom.

 9. Kliknite na položky Vložiť > Rýchle časti > Automatický text a potom kliknite na názov vášho bloku s podpisom.

Pridanie riadka pre podpis

Príkaz Riadok pre podpis použite na vloženie riadka pre podpis so znakom X, ktorý vyznačuje požadované umiestnenie podpisu.

 1. Kliknite na požadované umiestnenie riadka.

 2. Kliknite na položky Vložiť > Riadok pre podpis.

  Príkaz Riadok pre podpis na karte Vložiť

 3. Kliknite na položku Riadok pre podpis balíka Microsoft Office.

 4. Do poľa Podpis – nastavenie môžete zadať meno do poľa Navrhovaný signatár. Do poľa Titul navrhovaného signatára môžete zadať aj titul.

 5. Kliknite na tlačidlo OK. Riadok pre podpis sa zobrazí v dokumente.

  Riadok pre podpis vo Worde so znakom X vyznačujúcom požadované umiestnenie podpisu

Vďaka ručne písanému podpisu vyzerajú dokumenty osobnejšie. Svoj podpis môžete naskenovať, uložiť ho ako obrázok a potom vložiť do wordových dokumentov.

Naskenovanie a vloženie obrázka s ručne písaným podpisom

Na tento krok potrebujete skener.

 1. Podpíšte sa na papier.

 2. Stranu naskenujte a uložte do počítača v bežnom formáte súboru: .BMP, .GIF, .JPG alebo .PNG.

  Tip: Informácie o používaní skenera nájdete v príručke alebo na webovej lokalite výrobcu.

 3. Na karte Vložiť kliknite na položky Obrázky > Obrázok zo súboru.

  Karta Vložiť so zvýraznenou možnosťou Obrázok zo súboru.

 4. Prejdite na obrázok, ktorý chcete vložiť, vyberte ho a potom kliknite na položku Vložiť.

 5. Kliknutím na obrázok zobrazte kartu Formát obrázka.

 6. Na karte Formát obrázka kliknite na položku Orezať a orežte podpis.

  Na karte Formátovať obrázok je zvýraznená možnosť Orezať.

 7. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a potom na položku Uložiť ako obrázok, čím ho uložíte ako samostatný súbor, ktorý možno použiť v iných dokumentoch.

Zahrnutie textu do opätovne použiteľného podpisu

Ak chcete, aby boli súčasťou podpisu aj ďalšie informácie, napríklad pracovná pozícia, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, uložte ich spolu s obrázkom ako automatický text.

 1. Zadajte požadovaný text pod vložený obrázok.

 2. Obrázok a zadaný text vyberte.

 3. V ponuke Vložiť kliknite alebo ťuknite na položky Automatický text > Nový.

  Ponuka Vložiť s položkami Automatický text > Nový je zvýraznená.

 4. Otvorí sa okno Vytvoriť nový automatický text.

  Vytvorenie dialógového okna Vytvoriť nový automatický text

  Vedľa položky Názov zadajte názov miesta pre podpis a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete tento podpis použiť, umiestnite kurzor na požadované miesto vloženia bloku s podpisom.

 6. V ponuke Vložiť kliknite na položky Automatický text > Automatický text a kliknite na názov miesta pre podpis.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×