Vyhľadanie a nahradenie textu v e-mailovej správe alebo položke

V programe Outlook máte prístup k nástrojom na úpravu, pomocou ktorých môžete v e-mailovej správe vyhľadať a nahradiť jednoduchý text alebo výraz. Pomocou zástupných znakov a kódov môžete tiež rozšíriť vyhľadávanie o slová alebo výrazy, ktoré obsahujú konkrétne písmená alebo kombinácie písmen. Taktiež môžete nájsť a nahradiť formátovanie, napríklad vyhľadávať podľa veľkosti písma, štýlu, jazyka a značiek odsekov, alebo nájsť a nahradiť rozličné tvary podstatných mien alebo slovesných časov, ako napríklad „správa“ a „správy“ alebo „použije“ a „použil“.

Použitím možnosti Hľadať môžete rýchlo vyhľadať každý výskyt konkrétneho slova alebo výrazu.

 1. V e-mailovej správe alebo položke, ktorú vytvárate, vyberte na karte Formátovať text v skupine Úpravy položku Hľadať.

  Výberom položiek Formátovať text a Úpravy otvorte rozbaľovací zoznam

 2. Hľadaný text zadajte do poľa Hľadať.

 3. Použite jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete hľadať každý výskyt slova alebo výrazu, vyberte tlačidlo Hľadať ďalej.

  • Ak chcete naraz vyhľadať všetky výskyty určitého slova alebo výrazu, vyberte položky Hľadať v > Hlavný dokument.

Tip: Prebiehajúce hľadanie zrušíte stlačením klávesu ESC.

Slovo alebo výraz môžete automaticky nahradiť iným: napríklad slovo špica môžete nahradiť slovom špička.

Poznámka: V náhradnom texte sa zachová rovnaké používanie veľkých písmen. Ak napríklad hľadáte výraz „ATĎ“ a chcete ho nahradiť výrazom „a tak ďalej“, zobrazí sa ako „A TAK ĎALEJ“.

 1. V e-mailovej správe alebo položke, ktorú vytvárate, vyberte na karte Formátovať text v skupine Úpravy položku Nahradiť.

  V Outlooku na karte Formátovať text v časti Úpravy vyberte položku Nahradiť.

  Poznámka: V dialógovom okne Hľadať môžete tiež kliknúť na kartu Nahradiť.

 2. V dialógovom okne Hľadať a nahradiť vyberte kartu Nahradiť a potom do poľa Hľadať zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.

 3. Do poľa Nahradiť čím zadajte nový text.

  Dialógové okno Hľadať a nahradiť

 4. Použite jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete vyhľadať ďalší výskyt textu, vyberte tlačidlo Hľadať ďalej.

  • Ak chcete nahradiť výskyt textu, vyberte položku Nahradiť a Outlook prejde na ďalší výskyt.

  • Všetky výskyty v texte nahradíte výberom položky Nahradiť všetky.

Tip: Prebiehajúce nahrádzanie zrušíte stlačením klávesu ESC.

Ak si v dokumente chcete pozrieť každý výskyt slova alebo výrazu, môžete vyhľadať všetky výskyty a zvýrazniť ich na obrazovke. Hoci na obrazovke je text zvýraznený, pri tlači v samotnom dokumente zvýraznený nie je.

 1. V e-mailovej správe alebo položke, ktorú vytvárate, vyberte na karte Formátovať text v skupine Úpravy položku Hľadať.

 2. Do poľa Hľadať zadajte hľadaný text.

 3. Vyberte položky Zvýraznenie na čítanie > Zvýrazniť všetko.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Poznámka: Ak chcete vypnúť zvýraznenie na obrazovke, kliknite na položky Zvýraznenie na čítanie > Zrušiť zvýraznenie.

Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia

Môžete vyhľadať aj viac ako len text. Outlook vám umožňuje vyhľadávať formátovanie, ako napríklad tučné, kurzíva, písma, značky odsekov, medzery, záložky alebo dokonca aj jazyky.

Môžete vyhľadať a nahradiť alebo odstrániť formátovanie znaku. Môžete napríklad vyhľadať konkrétne slovo alebo výraz a zmeniť farbu písma, prípadne vyhľadať konkrétne formátovanie, napríklad tučné, a zmeniť ho.

 1. V e-mailovej správe alebo položke, ktorú vytvárate, vyberte na karte Formátovať text v skupine Úpravy položku Nahradiť.

 2. Použite jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete vyhľadať text s konkrétnym formátovaním, do poľa Hľadať zadajte hľadaný text.

  • Ak chcete vyhľadať iba formátovanie, pole Hľadať nechajte prázdne.

 3. (Voliteľné) V časti Možnosti hľadania začiarknite príslušné políčko vyhľadávania.

 4. Vyberte položku Formát a potom vyberte možnosti formátovania, ktoré chcete vyhľadať a nahradiť.

  V dialógovom okne Hľadať a nahradiť vyberte položku Formát a potom kliknite na požadovanú možnosť v rozbaľovacom zozname.

  Poznámky: 

  • Ak sa položka Formát nezobrazí, vyberte možnosť Ďalšie.

  • Kliknutím na tlačidlo Ďalšie v dialógovom okne Hľadať a nahradiť v Outlooku zobrazíte ďalšie možnosti.

 5. V poli Nahradiť čím vyberte položku Formát a potom vyberte možnosti nahradenia formátu.

  Poznámka: Ak chcete nahradiť aj text, ktorý ste zadali do poľa Hľadať, do poľa Nahradiť čím zadajte náhradný text.

 6. Použite jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete vyhľadať a nahradiť každý výskyt konkrétneho formátovania, vyberte položky Hľadať ďalej > Nahradiť.

  • Ak chcete nahradiť všetky výskyty konkrétneho formátovania, vyberte položku Nahradiť všetky.

V dokumente môžete hľadať a nahradiť špeciálne znaky a prvky dokumentu, ako sú napríklad karty a manuálne zlomy strán. Môžete napríklad vyhľadať všetky dvojité značky odsekov a nahradiť ich jednoduchými značkami odsekov.

 1. V e-mailovej správe alebo položke, ktorú vytvárate, vyberte na karte Formátovať text v skupine Úpravy položku Hľadať.

 2. Kliknite na položku Špeciálne a potom vyberte položku.

  V dialógovom okne Hľadať a nahradiť vyberte položku Špeciálne a potom kliknite na požadovanú možnosť v zozname.

  Poznámky: 

  • Ak sa položka Špeciálne nezobrazuje, vyberte položku Ďalšie.

  • Kliknutím na tlačidlo Ďalšie v dialógovom okne Hľadať a nahradiť v Outlooku zobrazíte ďalšie možnosti.

 3. Ak chcete nahradiť položku, vyberte kartu Nahradiť a do poľa Nahradiť čím zadajte požadovanú náhradu.

 4. Vyberte položku Hľadať ďalej, Hľadať všetky, Nahradiť alebo Nahradiť všetky.

  Tip: Prebiehajúce hľadanie zrušíte stlačením klávesu ESC.

Na vyhľadávanie textu môžete použiť zástupné znaky. Zástupný znak hviezdička (*) môžete napríklad použiť na vyhľadanie neznámeho reťazca znakov (napríklad „s*d“ vyhľadá „sad“ a „súlad“).

Použitie zástupných znakov pri hľadaní a nahrádzaní textu

 1. V e-mailovej správe alebo položke, ktorú vytvárate, vyberte na karte Formátovať text v skupine Úpravy položku Hľadať alebo Nahradiť.

 2. V časti Možnosti hľadania začiarknite políčko Použiť zástupné znaky.

  Poznámka: Ak sa položka Možnosti hľadania nezobrazuje, vyberte položku Ďalšie.

 3. Použite jeden z týchto postupov:

  • Vyberte položku Špeciálne, vyberte zástupný znak a potom do poľa Hľadať zadajte ľubovoľný ďalší text. Ďalšie informácie nájdete v tabuľke v časti Zástupné znaky pre položky, ktoré chcete nájsť a nahradiť.

  • Zástupný znak zadajte priamo do poľa Hľadať. Ďalšie informácie nájdete v tabuľke v časti Zástupné znaky pre položky, ktoré chcete nájsť a nahradiť.

  Poznámka: Ak chcete nahradiť aj položku, ktorú ste zadali do poľa Hľadať, do poľa Nahradiť čím zadajte náhradný text.

 4. (Voliteľné) Ak chcete nahradiť aj položku, ktorú ste zadali do poľa Hľadať, vyberte kartu Nahradiť a do poľa Nahradiť čím zadajte požadovanú náhradu.

 5. Vyberte položku Hľadať ďalej, Hľadať všetky, Nahradiť alebo Nahradiť všetky.

  Tip: Prebiehajúce hľadanie zrušíte stlačením klávesu ESC.

Zástupné znaky pre položky, ktoré chcete nájsť a nahradiť

 • Po začiarknutí políčka Použiť zástupné znaky sa v programe Outlook vyhľadá iba presne zadaný text. Všimnite si, že začiarkavacie políčka Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmenáHľadať iba celé slová sú nedostupné (neaktívne). Znamená to, že sú automaticky zapnuté a nedajú sa vypnúť.

 • Ak chcete vyhľadať znak, ktorý je definovaný ako zástupný, napíšte pred daný znak opačnú lomku (\). Ak chcete nájsť napríklad otáznik, napíšte \?.

 • Na zoskupenie zástupných znakov a textu môžete použiť zátvorky, ktorými označíte poradie vyhodnocovania. Ak napríklad zadáte reťazec <(pr)*(cia)>, vyhľadajú sa slová „prevencia“ a „produkcia“.

 • Ak chcete vyhľadať výraz a potom ho nahradiť výrazom so zmeneným usporiadaním, použite zástupný znak \n. Do poľa Hľadať zadajte napríklad (Ján) (Novák) a do poľa Nahradiť čím zadajte \2 \1. Outlook vyhľadá výraz Ján Novák a nahradí ho výrazom Novák Ján.

Ak chcete vyhľadať

Zadajte

Príklad

Ľubovoľný jeden znak

?

Reťazec s?d nájde súd aj sad.

Ľubovoľný reťazec znakov

*

Reťazec s*d nájde sad aj súlad.

Slová začínajúce sa reťazcom uvedeným v zátvorkách

<

Reťazec <(stra) nájde reťazce strapatý aj strana, ale nie kostra.

Slová končiace sa reťazcom uvedeným v zátvorkách

>

Reťazec (ra)> nájde reťazec kôra a hora, ale nie radosť.

Jeden zo znakov uvedených v zátvorkách

[ ]

Reťazec s[ey]n nájde syn a sen.

Ľubovoľný jeden znak v danom rozsahu

[-]

Reťazec [k-m]az nájde kaz, laz a maz. Rozsahy musia byť vo vzostupnom poradí.

Ľubovoľný jeden znak okrem znakov z rozsahu uvedeného v zátvorkách

[!x-z]

Reťazec t[!a-m]p nájde trp a typ, ale nenájde tep a tip.

Presne n výskytov predchádzajúceho znaku alebo výrazu

{n}

Reťazec do{2}kola nájde reťazec dookola, ale nie dokola.

Aspoň n výskytov predchádzajúceho znaku alebo výrazu

{n,}

Reťazec do{1,}kola nájde dokola aj dookola.

Od n do m výskytov predchádzajúceho znaku alebo výrazu

{n,m}

Reťazec 10{1,3} nájde reťazce 10, 100 a 1000.

Jeden alebo viac výskytov predchádzajúceho znaku alebo výrazu

@

Reťazec do@kola nájde reťazce dokola a dookola.

Pri hľadaní písmen, formátovania, polí alebo špeciálnych znakov môžete použiť nasledujúce kódy. Všimnite si, že niektoré kódy fungujú iba vtedy, keď je možnosť Použiť zástupné znaky zapnutá alebo vypnutá.

Kódy, ktoré sa dajú použiť v poliach Hľadať a Nahradiť čím

Ak chcete vyhľadať

Zadajte

značku odseku ( Značka odseku )

^p (nedá sa použiť v poli Hľadať, ak je zapnutá možnosť Použiť zástupné znaky) alebo ^13

znak tabulátora ( Znak tabulátora )

^t alebo ^9

znak ASCII

^nnn, kde nnn je kód znaku.

znak ANSI

^0nnn, kde 0 je nula a nnn je kód znaku

dlhú pomlčku ( — )

^+

krátku pomlčku ( – )

^=

znak vsuvky

^^

manuálny zlom riadka ( Manuálny zlom riadka )

^l alebo ^11

zlom stĺpca

^n alebo ^14

zlom strany alebo sekcie

^12 (pri nahrádzaní vloží zlom strany)

manuálny zlom strany

^m (ak je zapnutá možnosť Použiť zástupné znaky, vyhľadá alebo nahradí tiež zlomy sekcií)

pevnú medzeru ( Pevná medzera )

^s

pevný spojovník ( Pevný spojovník )

^~

voliteľný spojovník ( Voliteľný rozdeľovník )

^-

Kód, ktorý sa dá použiť iba v poli Hľadať (ak je zapnutá možnosť Použiť zástupné znaky)

Ak chcete vyhľadať

Zadajte

obrázok alebo grafiku (len vložené)

^g

Kódy, ktoré sa dajú použiť iba v poli Hľadať (ak je vypnutá možnosť Použiť zástupné znaky)

Ak chcete vyhľadať

Zadajte

ľubovoľný znak

^?

ľubovoľnú číslicu

^#

ľubovoľné písmeno

^$

znak Unicode

^Unnnn, kde nnnn je kód znaku

obrázok alebo grafiku (len vložené)

^1

značku poznámky pod čiarou

^f or ^2

značku vysvetlivky

^e

pole

^d

ľavú zloženú zátvorku poľa (ak sú zobrazené kódy polí)

^19

pravú zloženú zátvorku poľa (ak sú zobrazené kódy polí)

^21

poznámku

^a alebo ^5

zlom sekcie

^b

dlhú medzeru (Unicode)

^u8195

strednú medzeru (Unicode)

^u8194

prázdne znaky

^w (ľubovoľná kombinácia obyčajných a pevných medzier a znakov tabulátora)

Kódy, ktoré sa dajú použiť iba v poli Nahradiť čím

Ak chcete vyhľadať

Zadajte

obsah Schránky systému Microsoft Windows

^c

obsah poľa Hľadať

^&

Môžete prejsť na konkrétnu položku, ako je napríklad strana, záložka alebo riadok v e-mailovej správe.

 1. V e-mailovej správe alebo položke, ktorú vytvárate, vyberte na karte Formátovať text v skupine Úpravy položky Hľadať > Prejsť na.

  V skupine Úpravy na karte Formátovať text vyberte položku Hľadať a potom položku Prejsť na.

 2. V zozname Cieľ vyberte položku.

  Najprv v dialógovom okne Hľadať a nahradiť na karte Prejsť na vyberte možnosť Cieľ.

 3. Použite jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete prejsť na konkrétnu položku, do poľa Zadajte vpíšte správne identifikačné informácie položky a kliknite na položku Prejsť na.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu položku rovnakého typu, nechajte pole Zadajte prázdne a kliknite na tlačidlo Ďalej alebo na tlačidlo Predchádzajúce.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×