Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate:

  1. Otvorte existujúci dokument balíka Office, prípadne otvorte ľubovoľnú aplikáciu balíka Office, ako je Word alebo Excel, a vytvorte nový dokument (v našich príkladoch používame Word).

  2. To, čo sa zobrazuje vo vašej nainštalovanej verzii balíka Office, porovnajte so snímkami obrazovky v častiach nižšie. Základné kroky na vyhľadanie informácií o verzii balíka Office sú rovnaké bez ohľadu na to, ktorú aplikáciu balíka Office otvoríte.

Tip: Ak hľadáte informácie konkrétne o Outlooku, pretože sa pokúšate importovať alebo exportovať podrobnosti, pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?

V rámci predplatného na Microsoft 365 sa používa karta Súbor a zobrazenie Office Backstage – ide o zobrazenie, ktoré vidíte po kliknutí na položku Súbor. Táto časť sa vo Worde zobrazuje po výbere položiek Súbor > Konto.

Zobrazuje zobrazenie Backstage služieb Office 365

Po kliknutí na položku Čo je Word sa zobrazí informácia o verzii služby Microsoft 365 (16) a o tom, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu.

Zobrazuje verziu Wordu, zostavu a bitovú verziu

Na začiatok stránky

Tieto verzie používajú kartu Súbor a zobrazenie Office Backstage – ide o zobrazenie, ktoré vidíte po kliknutí na položku Súbor. Táto časť sa v programe Word 2013 zobrazuje po výbere položiek Súbor > Konto.

Poznámka: V Outlooku treba kliknúť na položky Súbor > Konto Office.

Súbor > Konto vo Worde 2013

Číslo jeden v ružovom krúžku. Zobrazuje, či máte produkt balíka Office zakúpený formou jednorazového nákupu, o aký produkt balíka Office ide, a či je tento produkt aktivovaný.

Číslo dva v ružovom krúžku. Po kliknutí na položku Čo je Word sa zobrazia informácie o verzii a o tom, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu. Office 2013 je verzia 15 a Office 2019 a Office 2016 sú verzia 16.

Okno O programe Word 2013

Na začiatok stránky

Otvorte súbor v ľubovoľnej aplikácii balíka Office Mobile, vyberte položkuPonuka > Nastavenia > O programe. Zobrazí sa vám nasledovné:

Okno Informácie týkajúce sa Wordu Mobile

Na začiatok stránky

Vyberte ponuku Microsoft Word > O Worde.

V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, možno vidieť číslo verzie, ako aj typ licencie. V nižšie uvedenom príklade je číslo verzie 16.18 a licencia jednorazového zakúpenia balíka Office 2019 pre Mac.

O dialógovom okne Word

Na začiatok stránky

Táto časť sa vo Worde for Mac 2011 zobrazuje po výbere ponuky programu Word > položky Čo je Word.

Word 2011 pre Mac so zobrazenou stranou s informáciami o Worde

Na začiatok stránky

V systéme Surface RT existuje iba jedna verzia balíka Office, ktorá je určená na používanie s procesorom ARM tabletu, a to Office 2013 RT. Tieto informácie o verzii sa vo Worde RT zobrazujú po výbere položiek Súbor > Konto.

Okno Súbor > Konto vo Worde RT

Číslo jeden v ružovom krúžku. Zobrazuje, o aký produkt balíka Office ide, a či je tento produkt aktivovaný.

Číslo dva v ružovom krúžku. Po kliknutí na položku Čo je Word sa zobrazí informácia, či je aplikácia balíka Office súčasťou balíka Office.

Okno O programe Word RT

Na začiatok stránky

V Office 2010 sa po prvý raz používa karta Súbor a zobrazenie Office Backstage – ide o zobrazenie, ktoré vidíte po kliknutí na položku Súbor. Toto sa zobrazí vo Worde 2010 po výbere položiek Súbor > Pomocník.

Produktové informácie po kliknutí na položky Súbor > Pomocník vo Worde 2010

Číslo jeden v ružovom krúžku. Zobrazuje, o aký produkt balíka Office ide, či je tento produkt aktivovaný a aké aplikácie sú súčasťou tohto produktu balíka Office.

Číslo dva v ružovom krúžku. Zobrazuje úplné číslo verzie a informáciu, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office.

Číslo tri v ružovom krúžku. Po kliknutí na položku Dodatočné informácie o verzii a autorských právach sa zobrazia informácie o balíkoch Service Pack a licencii.

Okno O programe Word 2010

Na začiatok stránky

V Office 2007 sa po prvý raz používajú karty a tlačidlo Microsoft Office. Táto časť sa vo Worde 2007 zobrazuje po výbere tlačidla Microsoft Office Príkaz Zastaviť záznam v skupine Kód na karte Vývojár a položiek Možnosti programu Word > Prostriedky.

Okno Zdroje v časti Možnosti programu Word vo Worde 2007

Číslo jeden v ružovom krúžku. Zobrazuje číslo verzie, úplné číslo verzie a balíky Service Pack.

Číslo dva v ružovom krúžku. Zobrazuje, či je aplikácia balíka Office súčasťou balíka Office, a informácie o licencii.

Poznámka: Pre Office 2007 nebola k dispozícii 64-bitová verzia.

Na začiatok stránky

V balíku Office 2003 sú textové ponuky na sivom paneli: Súbor, Upraviť, Zobraziť, Vložiť, Formát, Nástroje, Tabuľka, Okno a Pomocník. Táto časť sa vo Worde 2003 zobrazuje po kliknutí na položky Pomocník > Informácie o programe Microsoft Office Word.

Pomocník > O programe Microsoft Office Word vo Worde 2003

Okno O programe Microsoft Office Word 2003

Číslo jeden v ružovom krúžku. Zobrazuje číslo verzie, úplné číslo verzie a balíky Service Pack.

Číslo dva v ružovom krúžku. Zobrazuje informácie o licencii.

Poznámka: Pre Office 2003 nebola k dispozícii 64-bitová verzia.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Stiahnutie a inštalácia alebo preinštalovanie služby Microsoft 365 alebo balíka Office 2019 v PC alebo Macu

Riešenie problémov s inštaláciou balíka Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×