Vysvetlenie dialógového okna Vlastná veľkosť strany v Publisheri

Vysvetlenie dialógového okna Vlastná veľkosť strany v Publisheri

Ak chcete vytvoriť vlastnú veľkosť strany publikácie, môžete tak urobiť pomocou dialógového okna Vlastná veľkosť strany.

Poznámka: Ak vytvárate veľkosť strany pre typ publikácie, ktorý sa v Publisheri nenachádza, napríklad lístok s rozmermi 2 x 4 cm, začnite tým, že použijete typ publikácie, ktorý je podobnej veľkosti, napríklad vizitka, a potom z tohto miesta vytvorte vlastnú veľkosť strany.

Vytvorenie vlastnej veľkosti strany:

 1. Na karte Návrh strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Veľkosť.

 2. Vyberte položku Vytvoriť novú veľkosť strany.

 3. Po vytvorení vlastnej veľkosti strany sa možnosť zobrazí v ponuke Veľkosť pod položkou Vlastné.

  Dialógové okno Vytvorenie novej veľkosti strany.

Názov

Názov Zadajte názov pre vlastnú veľkosť strany, ktorú vytvárate.

Strana

 • Šírka  Zadajte šírku strany.

 • Výška  Zadajte výšku strany.

Typ rozloženia

Kliknite na typ rozloženia strany, ktorú chcete vytlačiť. Typ rozloženia určuje, ktoré možnosti rozloženia strany sú k dispozícii.

 • Jedna strana na hárok   Kliknutím sa vytlačí jedna strana publikácie na jeden hárok papiera. Používa sa pre reklamy, diplomy, nápisy, brožúry, formuláre, kalendáre, letáky, hlavičky, ponuky, programy, papierové skladačky, stručné publikácie, životopisy a značky.

 • Brožúra  Táto možnosť nastaví publikáciu na návrh brožúry. Označenia vodiacich čiar okrajov sa zmenia, takže možnosť Vľavo sa zmení na Zvonku a možnosť Vpravo sa zmení na Vo vnútri, čo odráža ich polohu v brožúre. Brožúry sa zvyčajne tlačia na hárky papiera, ktoré sa potom preložia do brožúry.

 • E-mail   Táto možnosť je vhodná pre publikácie, ktoré chcete odoslať prostredníctvom e-mailu.

 • Obálka   Túto možnosť použite pri obálkach.

 • Preložená karta   Túto možnosť použite pri vytváraní pohľadníc a pozvánok.

 • Viac strán na hárok   Táto možnosť vytlačí na jeden hárok papiera viacero kópií publikácie. Používa sa pre vizitky, certifikáty, menovky a pohľadnice.

 • Webová stránka   Táto možnosť sa používa na tlač jednej webovej stránky.

Vodiaca čiara okraja

Vodiace čiary okraja nastavujú veľkosť medzery medzi okrajmi publikácie a okrajom strany.

Poznámka: Oblasť hárka papiera, na ktorú je možné tlač uskutočniť, je obmedzená. Mnohé tlačiarne netlačia až po okraj papiera, a to bez ohľadu na to, akú šírku okrajov nastavíte. Preto po zmene okrajov a vytvorení stránky skontrolujte, či sa obsah, ktorý chcete vytlačiť, nachádza v oblasti, na ktorú je možné tlačiť na danej tlačiarni.

 • Hore  Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi horným okrajom strany a publikáciou.

 • Vľavo  Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi ľavým okrajom strany a publikáciou.

  Poznámka: Ak vyberiete ako typ rozloženia možnosť Brožúra, názov tohto poľa sa zmení na Zvonku.

 • Dole  Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi dolným okrajom strany a publikáciou.

 • Vpravo  Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi pravým okrajom strany a publikáciou.

  Poznámka: Ak vyberiete ako typ rozloženia možnosť Brožúra, názov tohto poľa sa zmení na Vo vnútri.

Možnosti

Ak vyberiete ako typ rozloženia možnosť Preložená karta, zobrazia sa možnosti preloženia hárka. Výberom možnosti v zozname určíte spôsob preloženia publikácie.

 • Štvtina hárka preložená na bočnej strane  Každá strana publikácie bude vytlačená na tom istom hárku papiera. Dokončená karta bude preložená pozdĺž jednej strany.

 • Štvrtina hárka preložená na hornej strane  Každá strana publikácie bude vytlačená na tom istom hárku papiera. Dokončená karta bude preložená pozdĺž hornej strany.

 • Polovica hárka preložená na bočnej strane  Dve strany publikácie sa vytlačia zvislo na tú istú stranu hárka papiera.

 • Polovica hárka preložená na hornej strane Dve strany publikácie sa vytlačia vodorovne na tú istú stranu hárka papiera.

Ak vyberiete ako typ rozloženia možnosť Viac strán na hárok, zobrazia sa možnosti cieľového hárka.

 • Cieľová veľkosť papiera  Kliknite na jednu z nasledujúcich možností: Letter alebo A4. Ak tlačíte na rôzne veľkosti papiera, kliknite na možnosť Vlastné a potom zadajte nasledujúce rozmery:

  • Šírka hárka  Zadajte šírku hárka papiera.

  • Výška hárka  Zadajte výšku hárka papiera.

 • Bočný okraj  Zadajte medzeru medzi skupinou viacerých kópií a ľavým a pravým krajom hárka.

 • Horný okraj  Zadajte medzeru medzi skupinou viacerých kópií a horným okrajom hárka.

 • Vodorovná medzera  Zadajte medzeru medzi stĺpcami viacerých kópií. Ak máte napríklad dva stĺpce vizitiek, zmena tejto možnosti zmení medzeru medzi stĺpcami.

 • Zvislá medzera  Zadajte medzeru medzi jednotlivými radmi viacerých kópií. Ak máte napríklad štyri rady vizitiek, vodorovná medzera medzi radmi vizitiek sa zmení.

Ukážka

Okno Ukážka zobrazí typ rozloženia a okraje, ktoré vyberiete. Rozmery hárka sa zobrazia ako čierna čiara vo vnútri bieleho obdĺžnika. Vodiace čiary okrajov sú Zobrazuje sa ako bodkované modré čiary v riadkoch dimenzie hárka.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×