Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Podpis vložený vo vašich e-mailoch môžete prispôsobiť tak, aby zodpovedal vášmu vkusu, odrážal vašu momentálnu náladu, nebo obsahoval logo vašej organizácie. Podpisy môžu obsahovať text, prepojenia a obrázky. Môžete napríklad vytvoriť podpis pre pracovný e-mail, ktorý obsahuje vaše meno, pracovné zaradenie, telefónne číslo a logo spoločnosti. Príklad:

E-mailová správa s miestom na podpis

Podpisy môžete manuálne pridávať do jednotlivých e-mailových správ, prípadne sa podpis môže do každej vami odoslanej správy pridať automaticky.

V Outlooku musia byť viaceré objekty ukotvené, až potom ich môžete presunúť všetky naraz. Najprv vyberte jeden objekt. Potom stlačte a podržte kláves Ctrl a vyberte ďalšie objekty a potom ich môžete presunúť na svoje miesto. 

Create podpis e-mailu v novom Outlook pre Mac

 1. V ponuke Outlooku vyberte položku Predvoľby alebo vyberte položku Nastavenia , ak používate macOS Ventura alebo novšiu verziu.

  predvoľby Outlook pre Mac

 2. V časti E-mail vyberte položku Podpisy.

  možnosť Podpisy Outlook pre Mac

 3. Vyberte možnosť Štandardný a potom premenujte predvolený podpis.

  alebo

 4. Vyberte položku Pridaťa pridajte nový podpis.

 5. Zadajte požadovaný názov podpisu.

  Outlook pre Mac vytvoriť podpis
 6. V editore podpisu zadajte text, ktorý chcete zahrnúť do podpisu. Môžete:

  • Použiť formátovanie, ako je napríklad písmo, štýl písma, veľkosť písma, farba písma alebo zvýraznenie. Vybrať text pred použitím formátovania.

  • Pridajte do podpisu fotografiu, logo alebo obrázok vložením obrázkov z prehliadača fotografií alebo obrázka zo súboru.

   Outlook pre Mac vložiť obrázok do podpisu
  • Pridať hypertextové prepojenie na svoje portfólio alebo webovú lokalitu spoločnosti. Vyberte položku Prepojenie Outlook pre Mac tlačidlo prepojenia, zadajte text na zobrazenie a adresu a vyberte tlačidlo OK.

  • Vložiť tabuľku.

 7. Po dokončení vytvárania podpisu vyberte položku Uložiť a zavrite okno editora.

 8. Zatvorte okno Podpisy.

Pridanie podpisu do e-mailu alebo pozvánky kalendára v novom Outlook pre Mac

 1. Kliknite do tela správy.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte položku Podpis a potom vyberte podpis zo zoznamu.

  možnosť podpisu Outlook pre Mac v správe

Automatické pridanie podpisu do všetkých správ v novom Outlook pre Mac

Predvolený podpis môžete nastaviť pre všetky svoje poštové kontá.

 1. Ak používate macOS Ventura alebo novšiu verziu, v ponuke Outlooku vyberte položky Predvoľby alebo Nastavenia .

  predvoľby Outlook pre Mac

  Poznámka: Ak používate macOS Ventura alebo novšiu verziu, vyberte položku Nastavenia .

 2. V časti E-mail vyberte položku Podpisy.

  možnosť Podpisy Outlook pre Mac

 3. V časti Vyberte predvolený podpis vyberte konto, pre ktoré predvolený podpis nastavujete.

  Ak máte viacero kont, je nutné nastaviť predvolený podpis samostatne pre každé konto.

  Outlook pre Mac okno Predvolené podpisy

 4. Ak chcete pridať podpis do všetkých nových správ, nastavte tak možnosť Nové správy.

 5. Ak chcete pridať podpis do všetkých správ, na ktoré odpovedáte alebo ktoré preposielate, nastavte tak možnosť Odpovede alebo preposlania.

 6. Zatvorte okno Podpisy.

Create podpis e-mailu klasickým Outlook pre Mac

 1. V ponuke Outlook vyberte položku Predvoľby.

  Ponuka Outlooku so zvýraznenou položkou Predvoľby

 2. V časti E-mail vyberte položku Podpisy.

  Tlačidlo predvolieb podpisu

 3. Dvakrát kliknite na položku Bez názvu a potom vytvorený podpis pomenujte.

  alebo

 4. Vyberte položku Pridaťa pridajte nový podpis.

  Zobrazenie editora podpisu

 5. V editore podpisu zadajte text, ktorý chcete zahrnúť do podpisu. Môžete:

  • Použiť formátovanie, ako je napríklad písmo, štýl písma, veľkosť písma, farba písma alebo zvýraznenie. Vybrať text pred použitím formátovania.

  • Pridať fotografiu, logo alebo obrázok do podpisu vložením obrázkov z prehľadávača fotografií alebo obrázka zo súboru.

   Zobrazenie možností vloženia obrázka pre podpis
  • Pridať hypertextové prepojenie na svoje portfólio alebo webovú lokalitu spoločnosti. Vyberte možnosť Prepojenie Zobrazenie ikony prepojenia, zadajte text na zobrazenie a adresu a vyberte položku OK.

  • Vložiť tabuľku.

 6. Po vytvorení podpisu zatvorte okno editora.

 7. Zatvorte okno Podpisy.

Pridanie podpisu do e-mailu alebo pozvánky kalendára v klasickom Outlook pre Mac

 1. Kliknite do tela správy.

 2. Na karte Správa vyberte položku Podpisy a potom vyberte podpis v zozname.

  Ponuka Podpis

Automatické pridanie podpisu do všetkých správ v klasickom Outlook pre Mac

Predvolený podpis môžete nastaviť pre všetky svoje poštové kontá.

 1. V ponuke Outlook vyberte položku Predvoľby.

  Ponuka Outlooku so zvýraznenou položkou Predvoľby

 2. V časti E-mail vyberte položku Podpisy.

  Tlačidlo predvolieb podpisu

 3. V časti Vyberte predvolený podpis vyberte konto, pre ktoré predvolený podpis nastavujete.

  Ak máte viacero kont, je nutné nastaviť predvolený podpis samostatne pre každé konto.

  Stránka s predvoľbami Outlooku a podpismi

 4. Ak chcete pridať podpis do všetkých nových správ, nastavte tak možnosť Nové správy.

 5. Ak chcete pridať podpis do všetkých správ, na ktoré odpovedáte alebo ktoré preposielate, nastavte tak možnosť Odpovede alebo preposlania.

 6. Zatvorte okno Podpisy.

Súvisiace témy

Vytvorenie a pridanie podpisu do správ v Outlooku pre PC 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×