Album PowerPoint fotografií je prezentácia, ktorú môžete vytvoriť na zobrazenie osobných alebo pracovných fotografií. Šablóny fotoalbumov PowerPointu si môžete stiahnuť Office.com alebo si môžete vytvoriť vlastné.

Album PowerPoint fotografií je prezentácia, ktorú môžete vytvoriť na zobrazenie osobných alebo pracovných fotografií. Ak chcete vytvoriť fotoalbum z preddefinovanej šablóny, môžete ju vyhľadať vo vyhľadávacej poli s označením Vyhľadať šablóny a motívy online a vybrať si ten, ktorý sa vám páči.

Ukážka fotoalbumu

Obrázok: Vzorový fotoalbum so 4 fotografiami na snímke

Vytvorenie fotoalbumu pridaním obrázkov

 1. Prejdite na položku Vložiť, kliknite na šípku pod položkou Album fotografií a potom na položku Nový album fotografií.

 2. V dialógovom okne Fotoalbum v časti Vložiť obrázok z kliknite na položku Súbor alebo disk.

 3. V dialógovom okne Vložiť nové obrázky nájdite priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete vložiť, kliknite naň, a potom na tlačidlo Vložiť.

 4. Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa obrázky zobrazujú, v časti Obrázky v albume kliknite na názov obrázka, ktorý chcete presunúť. Na presun nahor a nadol v zozname použite tlačidlá so šípkami.

 5. V dialógovom okne Fotoalbum kliknite na položku Vytvoriť.

Ďalšie možnosti, ktoré môžete robiť s fotoalbummi

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Pri pridávaní popisov zadávate text, ktorý popisuje jednotlivé obrázky vo fotoalbume.

 1. Otvorte prezentáciu albumu fotografií.

 2. Na karte Vložiť v skupine Obrázky( Ilustrácie vo PowerPoint 2007 ) kliknite na šípku pod položkou Albumfotografií a potom kliknite na položku Upraviť album fotografií.

 3. V časti Možnosti obrázka začiarknite políčko Popisy pod VŠETKY obrázky.

  Ak je začiarkavacie políčko Popisy pod VŠETKY obrázky neaktívne alebo nie je k dispozícii, je najprv nutné zadať rozloženie pre obrázky v albume fotografií.

  Ak chcete zadať rozloženie pre svoje obrázky, v časti Rozloženie albumu v skupine Rozloženie obrázkov vyberte požadované rozloženie.

  Pridať popis k obrázku

 4. Kliknite na položku Aktualizovať.

  Predvolene PowerPoint ako zástupný objekt pre text popisu názov súboru obrázka.

 5. V zobrazení Normálne kliknite na zástupný objekt pre text popisu a potom zadajte označenie, ktoré popisuje obrázok.

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Obrázky na šípku pod položkou Album fotografií a potom kliknite na položku Upraviť fotoalbum.

 2. V dialógovom okne Upraviť album fotografií vykonajte niektoré z nasledovných krokov:

  • Ak chcete zobraziť všetky obrázky vo fotoalbume ako čiernobiele, v časti Možnosti obrázka začiarknite políčko VŠETKY obrázky čiernobiele.

  • Ak chcete zmeniť rozloženie pre svoje obrázky, v časti Rozloženie albumu v skupine Rozloženie obrázkov vyberte požadované rozloženie.

  • Ak chcete orámovať obrázky, v časti Rozloženie albumu v zozname Tvar rámu vyberte tvar rámu vhodný pre všetky obrázky v albume.

  • Ak chcete vybrať motív pre fotoalbum, v časti Rozloženie albumu kliknite vedľa položky Motív na položku Prehľadávať a potom v dialógovom okne Výber motívu vyhľadajte motív, ktorý chcete použiť.

 3. Ak chcete otočiť obrázok alebo zvýšiť alebo znížiť jas alebo kontrast daného obrázka, kliknite v zozname Obrázky v albume na požadovaný obrázok a potom vykonajte nasledovné kroky:

  • Ak chcete otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla.

  • Ak chcete otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek, kliknite Obrázok tlačidla

  • Ak chcete zvýšiť kontrast, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla.

  • Ak chcete znížiť kontrast, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla.

  • Ak chcete zvýšiť jas, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla.

  • Ak chcete znížiť jas, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla.

Existuje niekoľko rozličných spôsobov zdieľania fotoalbumu s ostatnými.

 1. Kliknite na > Album fotografií > Upraviť album fotografií.

  Odstránenie obrázka z albumu fotografií

 2. V časti Obrázky v albumevyberte obrázok a potom kliknite na položku Odstrániť.

Pri vytváraní fotoalbumu v programe PowerPoint môžete do fotoalbumov pridať efekty, ktoré zahŕňajú pozornosť prechodov snímok, farebné pozadia a motívy, špecifické rozloženia a ďalšie možnosti.

Po pridaní obrázkov do albumu môžete pridať popisy, upraviť poradie a rozloženie, pridať okolo obrázkov rámy alebo dokonca použiť motív na ďalšie prispôsobenie vzhľadu albumu.

Šablóna predpripraveného fotoalbumu programu PowerPoint

Obrázok: Šablóna preddefinovaných fotoalbumov v PowerPointe

Ak nechcete vytvoriť vlastný fotoalbum, môžete na lokalite Office Online nájsť bezplatné šablóny preddefinovaných fotoalbumov.

Pridanie obrázka zo súboru alebo disku

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Obrázky na šípku pod položkou Album fotografií apotom kliknite na položku Nový album fotografií.

 2. V dialógovom okne Fotoalbum v časti Vložiť obrázok z kliknite na položku Súbor alebo disk.

 3. V dialógovom okne Vloženie nových obrázkov vyhľadajte priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na položku Vložiť.

 4. Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa obrázky zobrazujú, v časti Obrázky v albume kliknite na názov obrázka, ktorý chcete presunúť. Na presun nahor a nadol v zozname použite tlačidlá so šípkami.

 5. V dialógovom okne Fotoalbum kliknite na položku Vytvoriť.

Ďalšie možnosti, ktoré môžete robiť s fotoalbummi

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Pri pridávaní popisov zadávate text, ktorý popisuje jednotlivé obrázky vo fotoalbume.

 1. Otvorte prezentáciu albumu fotografií.

 2. Na karte Vložiť v skupine Obrázky( Ilustrácie vo PowerPoint 2007 ) kliknite na šípku pod položkou Albumfotografií a potom kliknite na položku Upraviť album fotografií.

 3. V časti Možnosti obrázka začiarknite políčko Popisy pod VŠETKY obrázky.

  Ak je začiarkavacie políčko Popisy pod VŠETKY obrázky neaktívne alebo nie je k dispozícii, je najprv nutné zadať rozloženie pre obrázky v albume fotografií.

  Ak chcete zadať rozloženie pre svoje obrázky, v časti Rozloženie albumu v skupine Rozloženie obrázkov vyberte požadované rozloženie.

  Pridať popis k obrázku

 4. Kliknite na položku Aktualizovať.

  Predvolene PowerPoint ako zástupný objekt pre text popisu názov súboru obrázka.

 5. V zobrazení Normálne kliknite na zástupný objekt pre text popisu a potom zadajte označenie, ktoré popisuje obrázok.

 1. Otvorte prezentáciu albumu fotografií s obrázkom, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Obrázky na šípku pod položkou Album fotografií a potom kliknite na položku Upraviť fotoalbum.

 3. V dialógovom okne Upraviť album fotografií vykonajte niektoré z nasledovných krokov:

  • Ak chcete zobraziť všetky obrázky vo fotoalbume ako čiernobiele, v časti Možnosti obrázka začiarknite políčko VŠETKY obrázky čiernobiele.

  • Ak chcete zmeniť rozloženie pre svoje obrázky, v časti Rozloženie albumu v skupine Rozloženie obrázkov vyberte požadované rozloženie.

  • Ak chcete orámovať obrázky, v časti Rozloženie albumu v zozname Tvar rámu vyberte tvar rámu vhodný pre všetky obrázky v albume.

  • Ak chcete vybrať motív pre fotoalbum, v časti Rozloženie albumu kliknite vedľa položky Motív na položku Prehľadávať a potom v dialógovom okne Výber motívu vyhľadajte motív, ktorý chcete použiť.

   Ďalšie informácie o používaní motívov nájdete v téme Použitie motívu na pridanie farby a štýlu do prezentácie.

  • Ak chcete pridať textové pole (s medzerami medzi obrázkami fotoalbumu), v časti Obrázky v albumekliknite na obrázok, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Nové textové pole.

  • Ak chcete otočiť, zväčšiť alebo zmenšiť jas alebo zvýšiť alebo znížiť kontrast obrázka, v zozname Obrázky v albume kliknite na obrázok, ktorý chcete otočiť, a potom vykonajte nasledovné kroky:

   • Ak chcete otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla.

   • Ak chcete otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek, kliknite Obrázok tlačidla

   • Ak chcete zvýšiť kontrast, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla.

   • Ak chcete znížiť kontrast, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla.

   • Ak chcete zvýšiť jas, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla.

   • Ak chcete znížiť jas, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla.

 1. Kliknite na > Album fotografií > Upraviť album fotografií.

  Odstránenie obrázka z albumu fotografií

 2. V časti Obrázky v albumevyberte obrázok a potom kliknite na položku Odstrániť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×