Vytvorenie, uloženie a zdieľanie vlastných vzorkovníc

Ak chcete mať k dispozícii vzorkovnicu obsahujúcu tvary, ktoré často používate a chcete rýchlo vyhľadať, môžete vytvoriť novú vzorkovnicu. Novovytvorenú vzorkovnicu môžete uložiť, aby ste ju mohli použiť aj v budúcnosti alebo zdieľať s ostatnými používateľmi.

Vytvorenie novej vlastnej vzorkovnice

 1. V okne Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary a potom kliknite na položku Nová vzorkovnica.

 2. V okne Tvary kliknite pravým tlačidlom myši na novú vzorkovnicu a kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Zadajte názov pre vzorkovnicu a potom kliknite na položku Uložiť .
  Vlastné vzorkovnice sa predvolene ukladajú do priečinka Moje tvary.

  Ak chcete otvoriť novú vlastnú vzorkovnicu v inej kresbe, v okne Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary, ukážte na položku Moje tvary a potom kliknite na názov vzorkovnice.

Pridanie tvarov do vlastnej vzorkovnice

Ak sa v záhlaví vzorkovnice zobrazí ikona Červená hviezdička označuje, že vzorkovnicu je možné upravovať. (hviezdička), vzorkovnicu je možné upraviť pridaním, odstránením a upravením tvarov.

 1. Otvorte vlastnú vzorkovnicu, do ktorej chcete pridať tvary.

 2. Ak sa v záhlaví vzorkovnice nezobrazí ikona Červená hviezdička označuje, že vzorkovnicu je možné upravovať. (hviezdička), kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie okna vzorkovnice a kliknite na položku Upraviť vzorkovnicu.

 3. Myšou presuňte tvar z inej vzorkovnice alebo zo strany kresby do vlastnej vzorkovnice. Do vzorkovnice sa pridá nový nadradený tvar.

 4. Ak chcete upraviť názov nadradeného tvaru, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kliknite na položku Premenovať predlohu.

 5. Zadajte názov pre nový nadradený tvar a stlačte kláves ENTER.

Uloženie vlastnej vzorkovnice

 • Ak chcete uložiť zmeny vzorkovnice, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie okna vzorkovnice a potom kliknite na položku Uložiť.

 • Ak chcete uložiť kópiu vzorkovnice pod novým názvom, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie okna vzorkovnice, kliknite na položku Uložiť ako, zadajte názov pre novú vzorkovnicu a potom kliknite na položku Uložiť.
  Vlastné vzorkovnice sa predvolene ukladajú do priečinka Moje tvary.

  Vytvorenie novej vzorkovnice na základe existujúcej vzorkovnice

Vstavané vzorkovnice programu Visio nie je možné upravovať, ale vzorkovnice je možné kopírovať a kópie je možné meniť.

 1. Otvorte vzorkovnicu, ktorej kópiu chcete vytvoriť.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie okna vzorkovnice a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Zadajte názov pre svoju novú vlastnú vzorkovnicu a potom kliknite na položku Uložiť. Nová vlastná vzorkovnica sa zobrazí v okne Tvary.

 4. Vo vzorkovnici vykonajte požadované zmeny.

 5. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie vzorkovnice a potom kliknite na položku Uložiť.

Zdieľanie vlastnej vzorkovnice

Vlastné tvary sa ukladajú ako súbory s príponou .vssx do priečinka Moje Tvary. Používatelia, ktorým dáte súbor vzorkovnice, budú môcť vzorkovnicu otvoriť vo vlastných diagramoch programu Visio, ak je ich verzia programu Visio kompatibilná s formátom vzorkovnice. Odporúča sa, aby si používatelia súbor uložili vo vlastnom priečinku Moje Tvary. Budú si tak môcť ľahko otvoriť novú vzorkovnicu v okne Tvary kliknutím na položku Ďalšie tvary, ukázaním na položku Moje Tvary a kliknutím na názov vzorkovnice.

Vytvorenie novej vzorkovnice

 1. V okne Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary a potom vyberte položku Nová vzorkovnica.

 2. V okne Tvary kliknite pravým tlačidlom myši na novú vzorkovnicu a vyberte položku Uložiť ako.

 3. Zadajte názov pre vzorkovnicu a potom kliknite na položku Uložiť.
  Vlastné vzorkovnice sa predvolene ukladajú do priečinka Moje tvary.

  Poznámky: 

  • Informácie o pridávaní tvarov do vlastnej vzorkovnice nájdete v téme Pridanie tvarov do vlastnej vzorkovnice.

  • Ak chcete otvoriť novú vlastnú vzorkovnicu v inej kresbe, v okne Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary, vyberte položku Otvoriť vzorkovnicu, vyberte požadovanú vzorkovnicu a potom kliknite na položku Otvoriť.

  • Ak chcete novú vzorkovnicu upraviť, kliknite pravým tlačidlom myši na nadpis vzorkovnice a kliknite na položku Upraviť vzorkovnicu. Ikona v záhlaví okna vzorkovnice sa zmení na ikonu Červená hviezdička označuje, že vzorkovnicu je možné upravovať., ktorá signalizuje, že vzorkovnica je upraviteľná.

  • Ak chcete s niekým vzorkovnicu zdieľať, pozrite si tému Zdieľanie vlastnej vzorkovnice.

 Vytvorenie novej vzorkovnice na základe existujúcej vzorkovnice

 1. Otvorte vzorkovnicu, ktorej kópiu chcete vytvoriť.
  Informácie o otváraní vzorkovníc nájdete v téme Používanie okna Tvary na usporiadanie a hľadanie tvarov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vzorkovnicu a vyberte položku Uložiť ako.

 3. Zadajte názov pre svoju novú vlastnú vzorkovnicu a potom kliknite na položku Uložiť. Nová vlastná vzorkovnica sa zobrazí v okne Tvary.

 4. Vo vzorkovnici vykonajte požadované zmeny.
  Informácie o pridávaní tvarov do vlastnej vzorkovnice nájdete v téme Pridanie tvarov do vlastnej vzorkovnice.

 5. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie vzorkovnice a potom kliknite na položku Uložiť.

  Poznámky: 

  • Informácie o pridávaní tvarov do vlastnej vzorkovnice nájdete v téme Pridanie tvarov do vlastnej vzorkovnice.

  • Ak chcete otvoriť novú vlastnú vzorkovnicu v inej kresbe, v okne Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary, vyberte položku Otvoriť vzorkovnicu, vyberte požadovanú vzorkovnicu a potom kliknite na položku Otvoriť.

  • Ak chcete novú vzorkovnicu upraviť, kliknite pravým tlačidlom myši na nadpis vzorkovnice a kliknite na položku Upraviť vzorkovnicu. Ikona v záhlaví okna vzorkovnice sa zmení na ikonu Červená hviezdička označuje, že vzorkovnicu je možné upravovať., ktorá signalizuje, že vzorkovnica je upraviteľná.

  • Ak chcete s niekým vzorkovnicu zdieľať, pozrite si tému Zdieľanie vlastnej vzorkovnice.

Pridanie tvarov do vlastnej vzorkovnice

 1. Otvorte vlastnú vzorkovnicu, do ktorej chcete pridať tvary.

 2. Myšou presuňte tvar z inej vzorkovnice alebo zo strany kresby do vlastnej vzorkovnice. Do vzorkovnice sa pridá nový nadradený tvar.

 3. Ak chcete upraviť názov nadradeného tvaru, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a vyberte položku Premenovať predlohu.

 4. Zadajte názov pre nový nadradený tvar a stlačte kláves ENTER.

  Poznámky: 

  • Ak chcete tvary pridať do vlastnej vzorkovnice, musí byť vzorkovnica upraviteľná. Vzorkovnicu je možné upravovať, ak sa ako ikona v záhlaví okna vzorkovnice zobrazuje Červená hviezdička označuje, že vzorkovnicu je možné upravovať.. Ak chcete upraviť vlastnú vzorkovnicu, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie okna vzorkovnice a kliknite na položku Upraviť vzorkovnicu.

  • Ďalšie informácie o vytváraní nových tvarov nájdete v téme Vytvorenie tvaru.

Uloženie vlastnej vzorkovnice

 • Ak chcete uložiť zmeny vzorkovnice, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie okna vzorkovnice a potom kliknite na položku Uložiť.

 • Ak chcete uložiť kópiu vzorkovnice pod novým názvom, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie okna vzorkovnice, kliknite na položku Uložiť ako, zadajte názov pre novú vzorkovnicu a potom kliknite na položku Uložiť.
  Vlastné vzorkovnice sa predvolene ukladajú do priečinka Moje tvary.

  Poznámky: 

  • Ak chcete otvoriť novú vlastnú vzorkovnicu v inej kresbe, v okne Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary, vyberte položku Otvoriť vzorkovnicu, vyberte požadovanú vzorkovnicu a potom kliknite na položku Otvoriť.

  • Ak chcete novú vzorkovnicu upraviť, kliknite pravým tlačidlom myši na nadpis vzorkovnice a kliknite na položku Upraviť vzorkovnicu. Ikona v záhlaví okna vzorkovnice sa zmení na ikonu Červená hviezdička označuje, že vzorkovnicu je možné upravovať., ktorá signalizuje, že vzorkovnica je upraviteľná.

  • Ak chcete s niekým vzorkovnicu zdieľať, pozrite si tému Zdieľanie vlastnej vzorkovnice.

Zdieľanie vlastnej vzorkovnice

Vlastné vzorkovnice môžete zdieľať s inými používateľmi, ktorí majú Visio, rovnakým spôsobom, ako zdieľate iné súbory balíka Microsoft Office. Môžete napríklad uložiť súbor s vlastnou vzorkovnicou (.vss) do odpojiteľného média (napríklad do zariadenia USB alebo na disk DVD) a ďalej ho potom distribuovať, prípadne môžete vzorkovnicu odoslať v e-maile ako prílohu.

Ďalšie informácie

Váš prehliadač nepodporuje video.

Ďalšie informácie o otváraní tvarov a používaní vzorkovníc nájdete v téme Usporiadanie a vyhľadávanie tvarov pomocou okna Tvary.

Dôležité: 

 • Žiadnu vstavanú vzorkovnicu, ktorá je súčasťou Visia, nie je možné upravovať priamo. Ak chcete vytvoriť novú vlastnú vzorkovnicu na základe vstavanej vzorkovnice, pozrite si tému Vytvorenie novej vzorkovnice na základe existujúcej vzorkovnice.

 • Tvary Visia vo vzorkovnici, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft Corporation, sú chránené autorským právom. Môžete ich kopírovať a reorganizovať pre svoje vlastné použitie, upravovať ich pre svoje vlastné použitie a distribuovať kresby, ktoré ich obsahujú. Originálne alebo upravené tvary Visia sa nesmú predávať ani distribuovať.

 Vytvorenie novej vzorkovnice na základe existujúcej vzorkovnice

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Tvary apotom kliknite na položku Otvoriť vzorkovnicu.

 2. Otvorte priečinok obsahujúci vzorkovnicu, na ktorej chcete vytvoriť novú vzorkovnicu, a potom kliknite na názov vzorkovnice.

 3. Kliknite na šípku na tlačidle Otvoriť a potom kliknite na položku Kopírovať.

 4. Vo vzorkovnici vykonajte požadované zmeny.

 5. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie okna vzorkovnice a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Uložiť.

 6. Zadajte názov pre vzorkovnicu a potom kliknite na položku Uložiť.

 7. Teraz, keď je vzorkovnica uložená, môžete použiť niektorý z týchto postupov:

  • Ak chcete otvoriť novú vzorkovnicu v inej kresbe, v ponuke Súbor ukážte na položku Tvary a potom ukážte na položku Moje tvary.

  • Ak chcete novú vzorkovnicu upraviť, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie okna vzorkovnice a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Upraviť vzorkovnicu. Ikona v záhlaví okna vzorkovnice sa zmení z AutoCorrect options menu (vzorkovnica je určená len na čítanie) na Karta Prezentácia s pohľadom na skupinu Spustiť prezentáciu v programe PowerPoint 2010. (vzorkovnicu je možné upravovať).

  • Ak chcete s niekým zdieľať novú vzorkovnicu, skopírujte vzorkovnicu (súbor .vss) do priečinka Moje tvary.

Poznámka: Tvary Visia vo vzorkovnici, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft Corporation, sú chránené autorským právom. Môžete ich kopírovať a reorganizovať pre svoje vlastné použitie, upravovať ich pre svoje vlastné použitie a distribuovať kresby, ktoré ich obsahujú. Originálne alebo upravené tvary Visia sa nesmú predávať ani distribuovať.

Pridanie tvaru do vzorkovnice zo stránky kresby

 1. Otvorte novú vzorkovnicu, vlastnú vzorkovnicu Obľúbené položky alebo inú vlastnú vzorkovnicu, ktorú ste vytvorili predtým:

  • Ak chcete otvoriť novú vzorkovnicu, v ponuke Súbor ukážte na položku Tvary a kliknite na položku Nová vzorkovnica.

  • Ak chcete otvoriť vlastnú vzorkovnicu, v ponuke Súbor ukážte na položku Tvary, ukážte na možnosť Moje tvary a potom kliknite na názov vzorkovnice.

 2. Ak vzorkovnicu nie je možné upravovať, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie okna vzorkovnice a potom kliknite na položku Upraviť vzorkovnicu.

  Ikona v záhlaví okna vzorkovnice sa zmení z AutoCorrect options menu (vzorkovnica je určená len na čítanie) na Karta Prezentácia s pohľadom na skupinu Spustiť prezentáciu v programe PowerPoint 2010. (vzorkovnicu je možné upravovať).

 3. Na stránke kresby vyberte tvar, ktorý chcete pridať do vzorkovnice.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete tvar presunúť z kresby do vzorkovnice, presuňte tvar zo stránky kresby do vzorkovnice.

  • Ak chcete tvar skopírovať, stlačte kláves CTRL a súčasne potiahnite tvar do vzorkovnice.

   Tvar sa bude teraz nachádzať vo vzorkovnici. Tvar sa zobrazí ako ikona, označená ako Predloha.x, kde x je číslo.

 5. Ak chcete tvar premenovať, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tvaru, ukážte myšou na položku Upraviť predlohu a potom kliknite na položku Vlastnosti predlohy. Do poľa Názov zadajte názov.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie vzorkovnice a potom kliknite na položku Uložiť.

Kopírovanie tvaru z jednej vzorkovnice do druhej

 1. Otvorenie vzorkovnice s tvarom, ktorý chcete pridať do inej vzorkovnice:

  • V ponuke Súbor ukážte myšou na položku Tvary a potom na položku Moje tvary, prípadne na iný priečinok, ktorý obsahuje vzorkovnicu.

 2. V otvorenej vzorkovnici obsahujúcej tvar, ktorý chcete kopírovať, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, ukážte myšou na položku Pridať do časti Moje tvary a potom kliknite na položku Obľúbené položky, Pridať do novej vzorkovnice alebo Pridať do existujúcej vzorkovnice.

 3. Ak chcete otvoriť vzorkovnicu obsahujúcu skopírovaný tvar, v ponuke Súbor ukážte myšou na položku Tvary a potom ukážte na položku Moje tvary alebo na iný priečinok, ktorý obsahuje vzorkovnicu.

  Tip: Ak sú obe vzorkovnice upraviteľné, môžete namiesto použitia príkazu Pridať do časti Moje tvary tvar skopírovať a prilepiť z jednej vzorkovnice do druhej.

  Poznámky: 

  • Tvary vo vzorkovniciach Visia sa často označujú ako nadradené tvary. Keď presuniete nadradený tvar na stránku kresby, vytvoríte kópiu (alebo inštanciu) predlohy. Predloha zostáva vo vzorkovnici, aby ste ju mohli znova použiť na vytváranie nových kópií predlohy na stránkach kresby.

  • Nadradené tvary programu Visio, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft Corporation, sú chránené autorským právom. Môžete ich kopírovať a reorganizovať pre svoje vlastné použitie, upravovať ich pre svoje vlastné použitie a distribuovať kresby, ktoré ich obsahujú. Originálne alebo upravené nadradené tvary programu Visio sa nesmú predávať ani distribuovať.

Pozrite tiež

Video: Vytvorenie, uloženie a zdieľanie vlastných vzorkovníc

Vyhľadanie ďalších tvarov a vzorkovníc

Import stiahnutých vzorkovníc

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×