Vodopádový graf zobrazuje medzisúčet počas pridávania alebo odčítania hodnôt. Pomocou tohto grafu môžete porozumieť tomu, aký účinok má na počiatočnú hodnotu (napríklad na čistý zisk) rad kladných a záporných čísel.

Stĺpce sú farebne odlíšené, preto je veľmi jednoduché rozlíšiť kladné čísla od záporných. Stĺpce s počiatočnou a konečnou hodnotou často začínajú na vodorovnej osi,zatiaľ čo stredné hodnoty pohyblivé stĺpce. Z tohto dôvodu sa vodopádové grafy nazývajú aj mostové grafy.

Obrázok vodopádového grafu v programoch balíka Office 2016 pre Windows

Vytvorenie vodopádového grafu

 1. Vyberte údaje.

  Údaje použité na vytvorenie vodopádového grafu v príklade
 2. Kliknite na položky Vložiť > Vložiť vodopádový alebo burzový graf > Vodopádový.

  Obrázok znázorňujúci príkazy pása s nástrojmi na vloženie vodopádového grafu.

  Na vytvorenie vodopádového grafu môžete použiť aj kartu Všetky grafy v časti Odporúčané grafy.

Tip: Pomocou kariet Návrh a Formát môžete prispôsobiť vzhľad grafu. Ak sa vám tieto karty nezobrazujú, kliknutím na ľubovoľné miesto vo vodopádovom grafe pridáte na pás s nástrojmi kartu Nástroje pre grafy.

Karty Návrh a Formát pre možnosť Nástroje pre grafy

Spustenie medzisúčtov alebo súčtov na vodorovnej osi

Ak vaše údaje obsahujú hodnoty, ktoré sa považujú za medzisúčty alebo súčty, ako je napríklad čistý príjem, môžete tieto hodnoty nastaviť tak, aby začínali na vodorovnej osi od nuly a aby sa nepoklynuli.

 • Dvojitým kliknutím na údajový bod otvorte pracovnú tablu Formátovať údajový bod a začiarknite políčko Nastaviť ako súčet.

  Pracovná tabla Formátovať údajový bod s možnosťou Nastaviť ako súčet vybratou v programoch balíka Office 2016 pre Windows

  Poznámka: Ak kliknete na stĺpec raz, vyberiete rad údajov, a nie údajový bod.

  Ak chcete, aby bol stĺpec zase pohyblivý, zrušte začiarknutie políčka Nastaviť ako súčet.

  Tip: Súčty môžete nastaviť aj tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na údajový bod a z kontextovej ponuky vyberiete položku Nastaviť ako súčet.

Zobrazenie alebo skrytie spojovacích čiar

Spojovacie čiary spájajú koniec každého stĺpca so začiatkom ďalšieho stĺpca a umožňujú zobrazovanie toku údajov v grafe.

 • Ak chcete spojnice skryť, kliknutím pravým tlačidlom myši na rad údajov otvorte pracovnú tablu Formátovať rad údajov a zrušte začiarknutie políčka Zobraziť spojnice.

  Pracovná tabla Formátovať údajový bod s nezačiarknutým políčkom Zobraziť spojnice v Office 2016

  Ak chcete spojovacie čiary opätovne zobraziť, začiarknite políčko Zobraziť spojnice.

Tip: Legenda grafu zoskupí rôzne typy údajových bodov v grafe: Zvýšenie, Zníženie a Súčet. Kliknutím na položku legendy zvýrazníte všetky stĺpce, ktoré v grafe tvoria skupinu.

Vodopádový graf môžete vo Windowse vytvoriť Excel pre Mac:

 1. Vyberte údaje.

  Údaje použité na vytvorenie vodopádového grafu v príklade
 2. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi kliknite na položku Ikona vodopádového grafu (vodopádová ikona) a vyberte položku Vodopádový.

  Vodopádový graf na páse s nástrojmi

  Poznámka: Pomocou kariet Návrh grafu a Formát môžete prispôsobiť vzhľad grafu. Ak sa vám tieto karty nezobrazuje, kliknutím na ľubovoľné miesto vo vodopádového grafe ich zobrazíte na páse s nástrojmi.

Pozrite tiež

Vytvorenie Paretovho grafu

Vytvorenie histogramu

Vytvorenie škatuľového grafu

Vytvorenie stromového grafu v Office

Vytvorenie lúčového grafu v Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×