Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa pozrieme na základy vytvárania vzorcov výpočtu pre vypočítané stĺpce aj mierky v Power Pivot. Ak s jazykom DAX ešte len začínate, pozrite si stručný úvod: Základné informácie o jazyku DAX získate za 30 minút.

Základy vzorcov

Power Pivot poskytuje jazyk DAX (Data Analysis Expressions) na vytváranie vlastných výpočtov v Power Pivot tabuľkách a v excelových kontingenčných tabuľkách. Jazyk DAX obsahuje niektoré funkcie, ktoré sa používajú vo vzorcoch Excelu, a ďalšie funkcie, ktoré sú navrhnuté na prácu s relačnými údajmi a vykonávanie dynamickej agregácie.

Tu je niekoľko základných vzorcov, ktoré možno použiť vo vypočítanom stĺpci:

Vzorec

Popis

=TODAY()

Vloží dnešný dátum do každého riadka stĺpca.

=3

Vloží hodnotu 3 do každého riadka stĺpca.

=[Column1] + [Column2]

Sčíta hodnoty v rovnakom riadku stĺpcov [Column1] a [Column2] a vloží výsledky do rovnakého riadka vypočítaného stĺpca.

Pri vytváraní vzorcov v Microsoft Exceli môžete vytvárať Power Pivot vzorce pre vypočítané stĺpce.

Pri vytváraní vzorca postupujte takto:

 • Každý vzorec musí začínať znamienkom rovnosti.

 • Môžete zadať alebo vybrať názov funkcie alebo zadať výraz.

 • Začnite písať niekoľko prvých písmen požadovanej funkcie alebo názvu a funkcia Automatické dokončovanie zobrazí zoznam dostupných funkcií, tabuliek a stĺpcov. Stlačením klávesu TAB pridáte položku zo zoznamu automatického dokončovania do vzorca.

 • Kliknutím na tlačidlo Fx zobrazíte zoznam dostupných funkcií. Ak chcete vybrať funkciu z rozbaľovacieho zoznamu, pomocou klávesov so šípkami zvýraznite položku a potom kliknutím na tlačidlo OK pridajte funkciu do vzorca.

 • Zadajte argumenty do funkcie tak, že ich vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu možných tabuliek a stĺpcov alebo zadaním hodnôt alebo inej funkcie.

 • Skontrolujte syntaktické chyby: uistite sa, že všetky zátvorky sú zatvorené a aby sa na stĺpce, tabuľky a hodnoty odkazovali správne.

 • Stlačením klávesu ENTER potvrďte vzorec.

Poznámka: Vo vypočítanom stĺpci sa hneď po prijatí vzorca stĺpec vyplní hodnotami. V mierke sa stlačením klávesu ENTER uloží definícia mierky.

Create jednoduchý vzorec

Vytvorenie vypočítaného stĺpca pomocou jednoduchého vzorca

DátumPredaja

Podkategóriu

Produkt

Obrat

Quantity

1/5/2009

Príslušenstvo

Puzdro na prenášanie

254995

68

1/5/2009

Príslušenstvo

Mini nabíjačka batérie

1099.56

44

1/5/2009

Digitálne

Slim Digital

6512

44

1/6/2009

Príslušenstvo

Telephoto Conversion Lens

1662.5

18

1/6/2009

Príslušenstvo

Statív

938.34

18

1/6/2009

Príslušenstvo

USB kábel

1230.25

26

 1. Vyberte a skopírujte údaje z tabuľky vyššie vrátane nadpisov tabuľky.

 2. V Power Pivot kliknite na položku Domov> prilepiť.

 3. V dialógovom okne Prilepiť ukážku kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite na položku Návrh> stĺpcov> pridať.

 5. Do riadka vzorcov nad tabuľkou zadajte nasledujúci vzorec.

  =[Predaj] / [Množstvo]

 6. Stlačením klávesu ENTER potvrďte vzorec.

Hodnoty sa potom vyplnia do nového vypočítaného stĺpca pre všetky riadky.

Tipy na používanie funkcie Automatické dokončovanie

 • Funkciu Automatické dokončovanie vzorca môžete použiť uprostred existujúceho vzorca s vnorenými funkciami. Text bezprostredne pred kurzorom sa používa na zobrazenie hodnôt v rozbaľovacom zozname a celý text za kurzorom zostane nezmenený.

 • Power Pivot nepridáva pravú zátvorku funkcií ani sa automaticky nezhoduje s zátvorkami. Musíte sa uistiť, že každá funkcia je syntakticky správna alebo že vzorec nie je možné uložiť ani použiť. Power Pivot zvýrazňuje zátvorky, vďaka čomu je jednoduchšie skontrolovať, či sú správne uzavreté.

Práca s tabuľkami a stĺpcami

Power Pivot tabuľky vyzerajú podobne ako excelové tabuľky, ale líšia sa v spôsobe práce s údajmi a so vzorcami:

 • Vzorce v Power Pivot fungujú iba s tabuľkami a stĺpcami, nie s jednotlivými bunkami, odkazmi na rozsahy alebo poľami.

 • Vzorce môžu použiť vzťahy na získanie hodnôt zo súvisiacich tabuliek. Načítané hodnoty vždy súvisia s aktuálnou hodnotou riadka.

 • Power Pivot vzorce nie je možné prilepiť do excelového hárka a naopak.

 • Nemôžete mať nepravidelné alebo "otrhané" údaje, ako to robíte v excelovom hárku. Každý riadok v tabuľke musí obsahovať rovnaký počet stĺpcov. V niektorých stĺpcoch však môžete mať prázdne hodnoty. Excelové tabuľky údajov a tabuľky údajov Power Pivot nie sú zameniteľné, ale môžete ich prepojiť s excelovými tabuľkami z Power Pivot a prilepiť excelové údaje do Power Pivot. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie údajov hárka do dátového modelu pomocou prepojenej tabuľky a kopírovanie a prilepenie riadkov do dátového modelu v doplnku Power Pivot.

Odkazovanie na tabuľky a stĺpce vo vzorcoch a výrazoch

Pomocou jej názvu môžete odkazovať na ľubovoľnú tabuľku a stĺpec. Nasledujúci vzorec napríklad znázorňuje, ako odkazovať na stĺpce z dvoch tabuliek pomocou úplného kvalifikovaného názvu:

=SUM('Nový predaj'[Suma]) + SUM('Minulý predaj'[Suma])

Pri vyhodnocovaní vzorca Power Pivot najprv skontrolovať všeobecnú syntax a potom skontrolovať názvy stĺpcov a tabuliek, ktoré poskytnete v súvislosti s možnými stĺpcami a tabuľkami v aktuálnom kontexte. Ak je názov nejednoznačný alebo ak sa stĺpec alebo tabuľka nenašla, vo vzorci sa zobrazí chyba (reťazec #ERROR namiesto hodnoty údajov v bunkách, v ktorých sa chyba vyskytuje). Ďalšie informácie o požiadavkách na pomenovanie tabuliek, stĺpcov a iných objektov nájdete v téme Požiadavky na pomenovanie v špecifikácii syntaxe jazyka DAX pre power pivot.

Poznámka: Kontext je dôležitou funkciou Power Pivot dátových modelov, ktorá umožňuje vytvárať dynamické vzorce. Kontext určujú tabuľky v dátovom modeli, vzťahy medzi tabuľkami a všetky použité filtre. Ďalšie informácie nájdete v téme Kontext vo vzorcoch DAX.

Vzťahy tabuliek

Tabuľky môžu súvisieť s inými tabuľkami. Vytvorením vzťahov získate možnosť vyhľadať údaje v inej tabuľke a použiť súvisiace hodnoty na vykonávanie zložitých výpočtov. Vypočítaný stĺpec môžete použiť napríklad na vyhľadanie všetkých záznamov o doručení súvisiacich s aktuálnym predajcom a následné sčítanie nákladov na dopravu pre každého predajcu. Efekt je podobný parametrizovanému dotazu: môžete vypočítať iný súčet pre každý riadok v aktuálnej tabuľke.

Mnohé funkcie jazyka DAX vyžadujú, aby existoval vzťah medzi tabuľkami alebo medzi viacerými tabuľkami, aby ste našli stĺpce, na ktoré ste odkazovali, a vrátili výsledky, ktoré dávajú zmysel. Ďalšie funkcie sa pokúsi identifikovať vzťah; Ak však chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, vždy by ste mali vytvoriť vzťah tam, kde je to možné.

Pri práci s kontingenčnými tabuľkami je obzvlášť dôležité pripojiť všetky tabuľky, ktoré sa používajú v kontingenčnej tabuľke, aby sa súhrnné údaje mohli vypočítať správne. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca so vzťahmi v kontingenčných tabuľkách.

Riešenie chýb vo vzorcoch

Ak sa pri definovaní vypočítaného stĺpca zobrazí chyba, vzorec môže obsahovať buď syntaktickú chybu, alebo sémantickú chybu.

Syntaktické chyby sa dajú najjednoduchšie vyriešiť. Zvyčajne zahŕňajú chýbajúcu zátvorku alebo čiarku. Pomoc so syntaxou jednotlivých funkcií nájdete v téme Referenčné informácie o funkciách jazyka DAX.

Druhý typ chyby sa vyskytne, keď je syntax správna, ale odkazovaná hodnota alebo stĺpec nedáva zmysel v kontexte vzorca. Takéto sémantické chyby môžu byť spôsobené niektorým z týchto problémov:

 • Vzorec odkazuje na neexistujúci stĺpec, tabuľku alebo funkciu.

 • Zdá sa, že vzorec je správny, ale keď Power Pivot načíta údaje, zistí nezhodu typu a vyvolá chybu.

 • Vzorec odovzdá funkcii nesprávny počet alebo typ parametrov.

 • Vzorec odkazuje na iný stĺpec, ktorý obsahuje chybu, a preto sú jeho hodnoty neplatné.

 • Vzorec odkazuje na stĺpec, ktorý nebol spracovaný. Môže sa to stať, ak ste zošit zmenili na manuálny režim, vykonali ste zmeny a potom ste údaje nikdy neobnovili ani neaktualizovali výpočty.

V prvých štyroch prípadoch jazyk DAX označí celý stĺpec obsahujúci neplatný vzorec. V poslednom prípade jazyk DAX vyšedne stĺpec, čo znamená, že stĺpec je v nespracovanom stave.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×