Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie WORKDAY v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti číslo predstavujúce dátum určený počtom pracovných dní pred alebo po zadanom dátume (počiatočnom dátume). Do pracovných dní sa nezapočítavajú víkendy a dni určené ako sviatky. Funkcia WORKDAY sa používa na vylúčenie víkendov alebo sviatkov pri výpočte dátumov splatností faktúr, očakávaných dôb doručenia zásielok alebo počtu dní vykonávania práce.

Tip: Ak chcete vypočítať poradové číslo dátumu pred určitým počtom alebo po určitom počte pracovných dní s použitím parametrov určujúcich, ktoré dni sú víkendové a koľko ich je, použite funkciu WORKDAY.INTL.

Syntax

WORKDAY(počiatočný_dátum;dni;[sviatky])

Syntax funkcie WORKDAY obsahuje nasledovné argumenty:

  • Počiatočný_dátum    Povinný argument. Dátum, ktorý vyjadruje počiatočný dátum.

  • Dní    Povinný argument. Počet dní pred start_date alebo po start_date. Kladná hodnota pre dni prináša budúci dátum; záporná hodnota vráti dátum v minulosti.

  • Sviatky    Voliteľný argument. Voliteľný zoznam jedného alebo viacerých dátumov, ktoré sa vylúčia z pracovného kalendára, ako sú napríklad štátne sviatky a pohyblivé sviatky. Tento zoznam môže byť rozsah buniek s dátumami alebo konštantami poľa poradových čísel, ktoré predstavujú dátumy.

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Poznámky

  • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Ak niektorý z argumentov nie je platným dátumom, funkcia WORKDAY vráti #VALUE! .

  • Ak start_date plus dní vráti neplatný dátum, funkcia WORKDAY vráti #NUM! .

  • Ak argument dni nie je celým číslom, skráti sa.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1.10.2008

Počiatočný dátum

151

Počet dní na dokončenie

26.11.2008

Sviatok

4.12.2008

Sviatok

21.1.2009

Sviatok

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=WORKDAY(A2;A3)

Dátum pripadajúci na 151. pracovný deň od počiatočného dátumu (30. 4. 2009)

4/30/2009

=WORKDAY(A2;A3;A4:A6)

Dátum pripadajúci na 151. pracovný deň od počiatočného dátumu, s vylúčením sviatkov (5. 5. 2009)

5.5.2009

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×