Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie XIRR v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti vnútornú mieru návratnosti pre plán hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný. Ak chcete vypočítať vnútornú mieru návratnosti série pravidelných hotovostných tokov, použite funkciu IRR.

Syntax

XIRR(hodnoty; dátumy; [odhad])

Syntax funkcie XIRR obsahuje nasledovné argumenty:

 • Hodnoty    Povinný argument. Séria hotovostných tokov zodpovedajúcich splátkovému kalendáru zadanému argumentom dátumy. Prvá splátka je voliteľná a zodpovedá nákladom alebo platbe, ktorá nastáva na začiatku investície. Ak je prvá hodnota náklad alebo platba, musí to byť záporná hodnota. Všetky nasledujúce platby sú diskontované na základe roka s 365 dňami. Séria hodnôt musí obsahovať aspoň jednu kladnú a jednu zápornú hodnotu.

 • Dátumy    Povinný argument. Splátkový kalendár zodpovedajúci hotovostným platbám. Dátumy môžu byť v ľubovoľnom poradí. Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). .

 • Odhad    Voliteľný argument. Číslo, ktoré je vaším odhadom výsledku funkcie XIRR.

Poznámky

 • Microsoft Excel dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 má poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39 448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Čísla v dátumoch sú skrátené na celé čísla.

 • Funkcia XIRR očakáva aspoň jeden kladný hotovostný tok a jeden záporný hotovostný tok. V opačnom prípade funkcia XIRR vráti #NUM! .

 • Ak niektoré z čísel v dátumoch nie je platným dátumom, funkcia XIRR vráti #VALUE! .

 • Ak niektoré z čísel v dátumoch predchádza počiatočnému dátumu, funkcia XIRR vráti #NUM! .

 • Ak hodnoty a dátumy obsahujú rôzny počet hodnôt, funkcia XIRR vráti #NUM! .

 • Vo väčšine prípadov nie je nutné zadávať odhad na výpočet XIRR. Ak odhad nezadáte, použije sa implicitná hodnota 0,1 (10%).

 • Funkcia XIRR úzko súvisí s funkciou XNPV (čistá súčasná hodnota). Miera návratnosti vypočítaná funkciou XIRR je úroková miera zodpovedajúca XNPV = 0.

 • Excel používa na výpočet xirr iteratívnu techniku. Funkcia XIRR používa mieru zmeny (počnúc odhadom), kým výsledok nie je presný na 0,000001 percenta. Ak funkcia XIRR nenájde výsledok, ktorý funguje po 100 pokusoch, funkcia #NUM. vráti chybovú hodnotu. Sadzba sa mení dovtedy, kým:

  Rovnica

  kde:

  • di = i. alebo posledný dátum platby.

  • d1 = 0. dátum platby.

  • Pi = i. alebo posledná platba.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Hodnoty

Dátumy

-10 000

1. januára 2008

2 750

1. marca 2008

4 250

30. októbra 2008

3 250

15. februára 2009

2 750

1. apríla 2009

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=XIRR(A3:A7; B3:B7; 0,1)

Vnútorná miera návratnosti (0,373362535 alebo 37,34 %)

37,34 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×