Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie YEARFRAC v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia YEARFRAC vypočíta časť roka, ktorú predstavuje počet celých dní medzi dvoma dátumami (daných argumentmi počiatočný_dátum a koncový_dátum). Funkcia YEARFRAC sa môže napríklad použiť na výpočet pomernej časti celoročných výnosov alebo záväzkov za určité obdobie.

Syntax

YEARFRAC(počiatočný_dátum; koncový_dátum; [základ])

Syntax funkcie YEARFRAC obsahuje nasledovné argumenty:

  • Počiatočný_dátum    Povinný argument. Dátum, ktorý vyjadruje počiatočný dátum.

  • Koncový_dátum    Povinný argument. Dátum, ktorý vyjadruje koncový dátum.

  • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Dôležité: 

  • Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Napríklad 23. máj 2018 zadajte pomocou funkcie ako DATE(2018;5;23). Ak zadáte dátum ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

  • Funkcia YEARFRAC môže vrátiť nesprávne výsledky, keď sa používa základ US (NASD) 30/360 a argument start_date je posledný deň vo februári.

Poznámky

  • Excel ukladá dátumy ako poradové čísla tak, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Pri predvolených nastaveniach predstavuje 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2018 poradové číslo 43101, pretože je to 43 101. deň po 1. januári 1900.

  • Hodnoty všetkých argumentov sa skrátia na celé čísla.

  • Ak argument start_date alebo end_date nepredstavuje platný dátum, funkcia YEARFRAC vráti chybovú hodnotu #HODNOTA! .

  • Ak je základ < 0 alebo ak je základ > 4, funkcia YEARFRAC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

1.1.2012

Počiatočný dátum

30.7.2012

Koncový dátum

Vzorec

Popis

Výsledok

=YEARFRAC(A2;A3)

Časť roka medzi dátumami 1. 1. 2012 a 30. 7. 2012, pričom je vynechaný argument Základ.

0,58055556

=YEARFRAC(A2;A3;1)

Časť roka medzi rovnakými dátumami s použitím argumentu pre základ typu Skutočná hodnota/skutočná hodnota. Keďže rok 2012 je priestupný, používa denný základ 366.

0,57650273

=YEARFRAC(A2;A3;3)

Časť roka medzi rovnakými dátumami s použitím argumentu pre základ typu Skutočná hodnota/365. Používa denný základ 365.

0,57808219

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×