Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie YIELD v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok. Funkcia YIELD sa používa na výpočet výnosu dlhopisov.

Syntax

YIELD(vyrovnanie; splatnosť; sadzba; ss; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie YIELD obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania zabezpečenia. Dátum vyrovnania emisie je dátum po dátume emisie, kedy sa papier obchoduje s kupujúcem.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Ss    Povinný argument. Cena cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 má poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39 448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, kedy nákup úroku, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum, keď sa končí platnosť úroku. Predpokladajme napríklad, že dlhopis na 30 rokov bol vydaný 1. januára 2008 a o šesť mesiacov ho zakúpí kupujúcemu. Dátum emisie by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania by bol 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po dátume emisie od 1. januára 2008.

 • Argumenty vyrovnanie, splatnosť, frekvencia a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné dátumy, funkcia YIELD vráti #VALUE! .

 • Ak je úroková < 0, funkcia YIELD vráti #NUM! .

 • Ak je ss ≤ 0 alebo ak zaručená cena ≤ 0, funkcia YIELD vráti #NUM! .

 • Ak je početnosti iné číslo ako 1, 2 alebo 4, funkcia YIELD vráti #NUM! .

 • Ak je < 0 alebo 4 >, funkcia YIELD vráti #NUM! .

 • Ak je hodnota ≥ splatnosti, funkcia YIELD vráti #NUM! .

 • Ak do splatnosti ostáva iba jedno úrokové obdobie, funkcia YIELD sa vypočíta nasledovne:

  Rovnica

  kde:

  • A = počet dní od začiatku úrokového obdobia po dátum vyrovnania

  • DSC = počet dní od dátumu vyrovnania po dátum vyplatenia

  • E = počet dní v úrokovom období

 • Ak do splatnosti zostáva viac ako jedno úrokové obdobie, funkcia YIELD sa vypočíta pomocou stoviek iterácií. Vyhodnotenie používa Newtonovu metódu, založenú na vzorci použitom pre funkciu PRICE. Výnos sa mení, až kým odhadovaná cena daného výnosu nie je blízka cene.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

15. februára 2008

Dátum vyrovnania

15. novembra 2016

Dátum splatnosti

5,75 %

Úroková miera

95,04287

Cena

100 EUR

Zaručená cena

2

Polročná frekvencia splátok (pozrite vyššie)

0

Základ 30/360 (pozrite vyššie)

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=YIELD(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Výnos cenného papiera pri vyššie uvedených podmienkach (0,065 alebo 6,5%)

6,5 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×