YIELDMAT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie YIELDMAT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti ročný výnos cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

Syntax

YIELDMAT(vyrovnanie; splatnosť; emisia; sadzba; ss; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie YIELDMAT obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa zabezpečenie obchoduje s kupujúcim.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera, vyjadrený vo forme poradového čísla dátumu.

 • Sadzba    Povinný argument. Úroková miera platná v čase jeho emisie.

 • Ss    Povinný argument. Cena cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročné dlhopisy sa vystavia v januári 1, 2008 a kúpi ho kupujúci o šesť mesiacov neskôr. Dátum vydania by bol 1 2008, dátum vyrovnania bude júl 1, 2008 a dátum splatnosti by bol 1, 2038, čo je 30 rokov po januári 1, 2008, dátum vydania.

 • Argument vyrovnanie, splatnosť, emisia a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak argument vyrovnanie, splatnosť alebo problém nie je platným dátumom, YIELDMAT vráti #VALUE. .

 • If sadzba < 0 alebo if PR ≤ 0, YIELDMAT vráti #NUM! .

 • Ak je základ < 0 alebo ak základ > 4, YIELDMAT vráti #NUM! .

 • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, YIELDMAT vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

15. marca 2008

Dátum vyrovnania

3. novembra 2008

Dátum splatnosti

8. novembra 2007

Dátum emisie

6,25 %

Percentuálna polročná úroková splátka

100,0123

Cena

0

Základ 30/360 (pozrite vyššie)

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=YIELDMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Výnos cenného papiera pri vyššie uvedených podmienkach (0,060954 or 6,10 %)

6,10 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×