Základné úlohy v Lyncu 2013

Lync vám pomáha zostať v kontakte s ľuďmi, ktorí sú pre vás dôležití, cez okamžité správy, e-mail, hlasové hovory alebo videohovory, trvalé hovorne a online schôdze a prezentácie.

V tomto článku sa na začiatok naučíte používať v Lync niektoré základné úlohy. Ak v ňom nenájdete to, čo potrebujete, pozrite si nasledujúcu tému: Najčastejšie otázky o Lyncu.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie a pridanie kontaktu

V Lync sú kontakty online identitami ľudí, s ktorými ste v kontakte najčastejšie. Sú kľúčovou časťou používania aplikácie Lync. Keď začnete Lync používať, čo najskôr si budete pravdepodobne chcieť začať vytvárať zoznam kontaktov.

 1. Do vyhľadávacieho poľa v hlavnom okne aplikácie Lync zadajte meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo osoby, ktorú chcete pridať.

  Snímka obrazovky s panelom vyhľadávania

 2. Keď sa zobrazí zoznam Kontakty, kliknite na fotku osoby alebo na oblasť pre zobrazenie fotky a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

  Snímka obrazovky s ponukou Rýchla komunikácia cez Lync a položkou Viac možností

 3. Ukážte na položku Pridať do zoznamu kontaktov a vyberte skupinu, do ktorej má patriť nový kontakt.

  Snímka obrazovky s vybratými položkami Pridať do zoznamu kontaktov a Môj tím

Na začiatok stránky

Odoslanie okamžitej správy (IM)

Spustenie konverzácie cez okamžité správy:

 1. Prostredníctvom hľadania alebo v zozname kontaktov vyhľadajte osobu, ktorej chcete odoslať okamžitú správu. Potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

 2. Dvakrát kliknite kdekoľvek v zázname kontaktu.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na záznam a potom kliknite na položku Odoslať okamžitú správu.

 4. Ukážte na obrázok používateľa v zozname Kontakty a v ponuke Rýchla komunikácia cez Lync kliknite na tlačidlo okamžitej správy.

  Snímka obrazovky s ponukou Rýchla komunikácia cez Lync a kurzorom podržaným na obrázku kontaktu

 5. Napíšte svoju správu do textového poľa v dolnej časti okna.

Snímka obrazovky s oknom na zadávanie okamžitých správ

 1. (Voliteľné) K správe môžete pridať špeciálny obsah alebo môžete prispôsobiť jej vzhľad:

  • Odošlite súbor alebo obrázok niektorým z týchto spôsobov:

   • Presuňte myšou súbor alebo obrázok z počítača do okna správy alebo oblasti zadávania textu.

   • Skopírujte súbor alebo obrázok z ľubovoľného programu balíka Office a prilepte ho do okna správy alebo oblasti zadávania textu.

   • Stlačením klávesu PrtScn na klávesnici nasnímajte obrázok priamo z obrazovky a potom ho prilepte do okna správy alebo oblasti zadávania textu.

    Poznámka:  Vo vašej odoslanej správe sa zobrazí malá ukážka pridaného súboru alebo obrázka. Na otvorenie súboru alebo zobrazenie obrázka v plnej veľkosti príjemca klikne na položku Uložiť alebo kopírovať a prenesie súbor do svojho zariadenia.

  • Skopírujte a prilepte prepojenia z iných produktov balíka Microsoft Office priamo do oblasti okamžitých správ. (Treba použiť celú URL adresu umiestnenia, na ktoré vytvárate prepojenie.)

  • Ak chcete zmeniť štýl, veľkosť alebo zvýraznenie písma alebo farbu textu, kliknite na ikonu písma Snímka obrazovky s ikonou na zmenu písma v textovom poli okamžitej správy .

  • Ak chcete zobraziť výber emotikonov, z ktorého si môžete vybrať a pridať do svojej okamžitej správy, kliknite na ikonu emotikonu Snímka obrazovky s ikonou na výber emotikonu v textovom poli okamžitej správy .

  • Ak chcete označiť svoju okamžitú správu ako vysoko dôležitú, kliknite na ikonu priority Snímka obrazovky s ikonou na označenie vysokej dôležitosti v textovom poli na odosielanie okamžitých správ .

 2. Stlačením klávesu Enter okamžitú správu odošlete.

Na začiatok stránky

Kontrola zvukového zariadenia

Skôr ako cez Lync uskutočníte hovor alebo sa zúčastníte konferencie, nastavte si zvukové zariadenie a skontrolujte kvalitu zvuku. Môžete použiť mikrofón a reproduktory počítača alebo môžete pripojiť náhlavnú súpravu.

 1. V ľavom dolnom rohu aplikácie Lync kliknite na položku Výber primárneho zariadenia.

  Snímka obrazovky s ponukou Vyberte svoje primárne zariadenie

 2. Kliknite na položku Nastavenia zvukového zariadenia.

 3. Kliknite na ponuku v časti Vyberte zariadenie, ktoré chcete používať na zvukové hovory.

 4. Ak máte viac zvukových zariadení, vyberte jedno z nich.

 5. V časti Prispôsobenie zariadenia posunutím jazdca nastavíte reproduktory a mikrofón.

 6. Ak si chcete vypočuť ukážku tónu, kliknite na zelenú šípku vedľa reproduktora.

Nastavte a vyskúšajte mikrofón. Požadovanú úroveň vyberiete pomocou modrého indikátora. Ak máte slúchadlo alebo stolový telefón, zdvihnite slúchadlo a hovorte doň. Ak máte náhlavnú súpravu, hovorte do mikrofónu.

Snímka obrazovky s poľom výberu Zvukové zariadenie, kde môžete nastaviť kvalitu zvuku
Na začiatok stránky

Uskutočnenie hovoru

 1. Podržte ukazovateľ myši na zázname kontaktu pre osobu, ktorej chcete zavolať.

  Snímka obrazovky s ponukou Rýchla komunikácia cez Lync a zvýraznenou ikonou telefónu

 2. Kliknutím na ikonu Telefón zavolajte kontaktu

alebo

kliknite na šípku vedľa ikony Telefón a vyberte iné číslo.

Uskutočnenie hovoru cez klávesnicu na vytáčanie

 1. V hlavnom okne aplikácie Lync kliknite na kartu Telefón.

  Snímka obrazovky s ikonou telefónu a zobrazením zariadenia na vytáčanie, ktoré možno použiť na uskutočnenie hovoru

 2. Na klávesnici na vytáčanie kliknite na čísla alebo zadajte číslo do vyhľadávacieho poľa.

 3. Kliknite na položku Zavolať.

Na začiatok stránky

Prijatie hovoru

Keď vám niekto zavolá, na obrazovke sa zobrazí upozornenie.

Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete odpovedať na hovor, kliknite na ľubovoľné miesto v oblasti fotografie.

 • Kliknutím na príkaz Ignorovať odmietnete hovor a odošlete ho do hlasovej schránky.

 • Po kliknutí na položku Možnosti môžete vykonať ďalšie akcie:

  • Prepojiť hovor na možnosť Hlasová schránka.

  • Presmerovať hovor kliknutím na možnosť Mobil alebo Domov.

  • Namiesto zvuku alebo videa odpovedať okamžitou správou.

  • Nastavením stavu Nerušiť odmietnete hovor a vyhnete sa ďalším hovorom.

  • Ak chce volajúci uskutočniť video hovor, ale vy chcete prijať iba hlasový hovor, kliknite na položku Prijať len hlasový hovor.

Na začiatok stránky

Zdieľanie pracovnej plochy alebo programu

Lync umožňuje zdieľať informácie z počítača viacerými spôsobmi:

Zdieľanie pracovnej plochy – keď potrebujete prepínať medzi programami alebo pracovať na dokumentoch v rozličných programoch.

Zdieľanie programov – keď potrebujete zobraziť konkrétne programy alebo dokumenty a nechcete, aby ľudia videli ostatné položky na vašej pracovnej ploche.

 1. Ukážte na tlačidlo prezentácie (obrazovky) na karte Prezentovať.

  Snímka obrazovky s kartou Prezentovať, ktorá zobrazuje režimy prezentácie položiek Pracovná plocha, Program, PowerPoint, Tabuľa a Anketa

  Potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zdieľať obsah pracovnej plochy, dvakrát kliknite na možnosť Pracovná plocha.

  • Kliknite na položku Program a vyberte konkrétne programy alebo dokumenty, ktoré chcete zdieľať.

 2. Stav sa v Lync zmení na Prezentujúci a nebudete prijímať okamžité správy ani hovory.

 3. Ak chcete ukončiť zdieľanie alebo odovzdať ovládanie iným účastníkom, použite panel s nástrojmi zdieľania v hornej časti obrazovky.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×