Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

OneNote pre web umožňuje pomocou webového prehliadača v PC, Macu alebo mobilnom zariadení vytvárať, otvárať, zobrazovať, upravovať, formátovať a zdieľať poznámkové bloky OneNotu uložené vo OneDrive.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

V tomto článku sú uvedené základné úlohy a príkazy, ktoré vám pomôžu začať s aplikáciou OneNote pre web. Nenašli ste to, čo potrebujete? Pozrite si celý obsah podpory pre OneNote na webe. Alebo použite pole Hľadať v pravom hornom rohu.

Vytvorenie nového poznámkového bloku

 1. Na ľubovoľnej strane vo OneNote pre web kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Zoznam poznámkových blokov vľavo hore.

 2. V dolnej časti tably, ktorá sa zobrazí, kliknite alebo ťuknite na položku + Poznámkový blok.

 3. Po zobrazení výzvy zadajte názov nového poznámkového bloku. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete zmysluplný názov popisujúci druh poznámok, ktoré bude poznámkový blok obsahovať.

 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Vytvoriť poznámkový blok.

  OneNote prepne do nového poznámkového bloku, ktorý obsahuje novú sekciu a novú prázdnu stranu.

 5. Keď sa vytvorí nový onenotový poznámkový blok, kliknite alebo ťuknite na tlačidlo + Sekcia. Sekcie obsahujú strany v poznámkovom bloku, na ktorých si vytvárate poznámky.

 6. V dialógovom okne Názov sekcie zadajte zrozumiteľný popis novej sekcie a potom kliknite alebo ťuknite na položku OK.

Keď sa vytvorí vaša prvá sekcia a strana, môžete pokračovať v úpravách v okne prehliadača alebo kliknutím alebo ťuknutím na položku Otvoriť v programe OneNote na hornom paneli ponuky prepnúť na úplnú aplikáciu OneNote nainštalovanú v počítači alebo zariadení. Ak chcete stiahnuť aplikáciu OneNote pre operačný systém, ktorý momentálne používate, otvorte nové okno prehliadača a prejdite na lokalitu www.onenote.com/download.

Vytvorenie poznámkového bloku priamo z OneDrivu

Nový poznámkový blok môžete vytvoriť priamo z OneDrivu.

 1. Prihláste sa do OneDrivu pomocou rovnakého bezplatného konta Microsoft (Hotmail, Live, Outlook.com), ktoré chcete použiť pre OneNote.

 2. Po prihlásení do služby OneDrive prejdite do priečinka, v ktorom chcete vytvoriť nový poznámkový blok (napríklad Dokumenty).

 3. Na hornom paneli s ponukami kliknite alebo ťuknite na položky + Nový > Onenotový poznámkový blok.

Keď sa vytvorí vaša prvá sekcia a strana, môžete pokračovať v úpravách v okne prehliadača alebo kliknutím alebo ťuknutím na položku Otvoriť v programe OneNote na hornom paneli ponuky prepnúť na úplnú aplikáciu OneNote nainštalovanú v počítači alebo zariadení. Ak chcete stiahnuť aplikáciu OneNote pre operačný systém, ktorý momentálne používate, otvorte nové okno prehliadača a prejdite na lokalitu www.onenote.com/download.

Zadávanie alebo písanie poznámok v prehliadači

OneNote pre web umožňuje upravovať poznámky v prehliadači písaním kdekoľvek na jeho stránkach. Okrem písania a formátovania textu môžete do poznámok pridať aj obrázky, tabuľky a vložené súbory.

OneNote pre web nemá príkaz Uložiť. Je to preto, že všetka práca sa ukladá automaticky a priebežne. Ak do poznámok niečo zadáte, pridáte alebo z nich odstránite a potom si to rozmyslíte, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z (Windows) alebo ⌘ + Z (Mac) môžete vrátiť späť poslednú akciu.

Pridanie prepojení

Vždy, keď zadáte text, ktorý OneNote pre web rozpozná ako prepojenie (nazývané aj hypertextové prepojenie), automaticky ho naformátuje ako prepojenie. Ak napríklad do poznámok zadáte www.onenote.com, OneNote pre web tento text zmení na prepojenie. Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie v tomto príklade sa v prehliadači otvorí webová lokalita OneNote.

Prepojenia môžete do poznámok vkladať aj manuálne takto:

 1. Kliknite alebo ťuknite na text, ktorý chcete formátovať ako prepojenie.

 2. Kliknite alebo ťuknite na položky Vložiť > Prepojenie.

 3. Do poľa Adresa zadajte cieľovú URL adresu prepojenia a potom kliknite alebo ťuknite na položku Vložiť.

Tip: Ak chcete upraviť alebo odstrániť prepojenie, kliknite naň pravým tlačidlom myši (PC) alebo naň kliknite so stlačeným tlačidlom Control (Mac) a potom kliknite alebo ťuknite na položku Upraviť prepojenie. Ak chcete odstrániť prepojenie a zachovať jeho text, kliknite alebo ťuknite na položku Odstrániť prepojenie.

Vloženie obrázkov

S aplikáciou OneNote pre web môžete do poznámok jednoducho vložiť obrázky.

 1. Otvorte poznámkový blok na akejkoľvek strane a umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Vložiť a potom postupujte takto:

  • Kliknutím alebo ťuknutím na položku Obrázok môžete vložiť súbor obrázka z počítača.

  • Kliknutím alebo ťuknutím na položku Online obrázky môžete vyhľadať a vložiť obrázky zo služby Bing Obrázky.

Poznámka: Pri používaní obrázka ClipArt a obrázkov z Bingu ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv. Licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

Nakreslenie tabuľky

Tabuľky sú skvelým spôsobom organizovania informácií v poznámkach. Ak chcete vytvoriť tabuľku v aplikácii OneNote pre web, začnite načrtnutím jednoduchej mriežky.

 1. Kliknite alebo ťuknite na položky Vložiť > Tabuľka.

 2. Presunutím ukazovateľa myši na mriežku vyberte požadovanú veľkosť tabuľky a potom kliknutím ľavým tlačidlom myši vytvorte tabuľku. Výberom tabuľky s veľkosťou 4 x 6 napríklad vytvoríte tabuľku so 4 stĺpcami a 6 riadkami.

  Ak používate dotykové zariadenie, keď sa dotknete položky Tabuľka, automaticky sa vloží tabuľka s dvoma stĺpcami.

Ak chcete rýchlo upraviť tabuľku alebo jej časti, kliknite alebo ťuknite do ľubovoľnej bunky tabuľky a potom kliknite alebo ťuknite na kartu Rozloženie, ktorá sa zobrazí na páse s nástrojmi. Nájdete tu nástroje tabuliek, pomocou ktorých môžete vložiť a odstrániť riadky a stĺpce, vybrať bunky a rozsahy buniek, zobraziť alebo skryť orámovanie tabuľky a zarovnať bunky tabuľky požadovaným spôsobom.

Tip: Ak chcete rýchlo vybrať alebo upraviť časti tabuľky, kliknite pravým tlačidlom myši alebo ťuknite (PC) alebo kliknite so stlačeným tlačidlom Control (Mac) na ľubovoľnú bunku alebo vybratý rozsah buniek a potom kliknite alebo ťuknite na položku Možnosti tabuľky v pravej časti zobrazenej ponuky (Podfarbenie bunky, Vložiť, Odstrániť alebo Vybrať).

Ďalšie informácie o formátovaní tabuľky.

Pridanie ďalších strán

Ak potrebujete v ľubovoľnej sekcii poznámkového bloku viac priestoru, môžete pridať toľko strán, koľko potrebujete.

 1. V dolnej časti zoznamu strán kliknite alebo ťuknite na položku + Strana.

 2. Do oblasti hlavičky v hornej časti strany zadajte názov a potom stlačte kláves Enter.

Poznámka: Ak chcete zmeniť poradie strán v zozname, kliknite myšou na názvy strán a presuňte ich do novej pozície. V zariadení, ktoré podporuje dotykové ovládanie, môžete stlačiť a podržať názov strany, kým sa nezobrazia rukoväte presunu.

Pridanie ďalších sekcií

Ak chcete lepšie zorganizovať poznámkový blok do rôznych kategórií, môžete pridať toľko sekcií, koľko potrebujete.

 1. V dolnej časti zoznamu sekcií kliknite alebo ťuknite na položku + Sekcia.

 2. V dialógovom okne Názov sekcie zadajte zrozumiteľný popis novej sekcie a potom kliknite alebo ťuknite na položku OK.

Poznámka: Ak chcete zmeniť poradie sekcií v zozname, kliknite myšou na názvy sekcií a presuňte ich do novej pozície. V zariadení, ktoré podporuje dotykové ovládanie, môžete stlačiť a podržať názov sekcie, kým sa nezobrazia rukoväte presunu.

Uloženie poznámok

OneNote pre web nemá tlačidlo Uložiť. Je to tak, pretože vo OneNote svoju prácu nemusíte nikdy ukladať.

Pri práci v poznámkových blokoch ukladá OneNote pre web automaticky všetko, čo robíte – bez ohľadu na to, či ide o malé alebo veľké zmeny. Vďaka tomu sa môžete plne sústrediť na svoje projekty, myšlienky a nápady a nemusíte rozmýšľať nad počítačovými súbormi.

Ak do poznámok niečo zadáte, pridáte alebo z nich odstránite a potom si to rozmyslíte, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z (v PC) alebo ⌘ + Z (v Macu) môžete vrátiť späť poslednú akciu.

Zdieľanie poznámok online

Váš poznámkový blok je uložený online, takže ho môžete jednoducho zdieľať s ostatnými na zobrazenie alebo úpravy.

Poznámka: Jednotlivé strany poznámkového bloku sa nedajú zdieľať bez toho, aby sa zdieľal celý poznámkový blok.

 1. Kliknite na položky Súbor > Zdieľať > Zdieľať s ľuďmi.

 2. Použite niektorý z týchto postupov:

  • Kliknutím alebo ťuknutím na položku Pozvať ľudí zdieľajte poznámkový blok s ostatnými. Zadajte ich e-mailové adresy a rýchlu uvítaciu poznámku. Ak chcete zdieľať poznámkový blok, ktorý ostatní môžu upravovať, uistite sa, že sa zobrazí položka Príjemcovia majú možnosť úprav. Ak chcete zdieľať poznámkový blok iba na zobrazovanie, uistite sa, že sa zobrazí položka Príjemcovia môžu len zobrazovať. Kliknutím alebo ťuknutím na modrý text môžete zmeniť aktuálne nastavenie.

  • Kliknutím alebo ťuknutím na položku Získať prepojenie vytvorte prepojenie na aktuálny poznámkový blok, ktorý môžete manuálne skopírovať a prilepiť do e-mailu, blogu alebo na webovú stránku. Na nastavenie úrovne povolenia kliknite alebo ťuknite v zozname Vyberte niektorú z možností na položku Iba zobraziť alebo Upraviť a potom kliknite na položku Vytvoriť prepojenie.

Poznámka: Ak chcete zmeniť povolenia alebo prestať zdieľať, kliknite alebo ťuknite na položku Zdieľať a potom kliknite na meno osoby, s ktorou zdieľate. Kliknite alebo ťuknite na položku Môže upravovať a potom v zozname zmeňte povolenie alebo kliknite alebo ťuknite na položku Zastaviť zdieľanie.

Ďalšie informácie o zdieľaní poznámkových blokov s ostatnými.

Zobrazenie, kto pracuje na zdieľanom poznámkovom bloku

Ak zdieľate poznámkový blok s inými používateľmi a udelili ste im povolenie na úpravu poznámok, OneNote pre web môže priebežne zobraziť aktualizácie, takže môžete vidieť, kto upravil konkrétne časti vašich poznámok.

 • Kliknutím alebo ťuknutím na položky Zobraziť > Zobraziť autorov zobrazíte meno osoby, ktorá naposledy upravila alebo formátovala poznámky alebo vložila položky na ktorejkoľvek strane.

 • Opätovným kliknutím alebo ťuknutím na položky Zobraziť > Zobraziť autorov sa znova skryjú mená autorov.

OneNote synchronizuje poznámkový blok s každým, kto má prístup k poznámkovému bloku, ktorý ste zdieľali, dokonca aj vtedy, ak používajú rôzne zariadenia. Vaši priatelia, rodinní príslušníci a spolupracovníci môžu vo svojich mobilných zariadeniach používať OneNote pre web, OneNote 2016, 2013 alebo 2010, OneNote pre Windows 10 alebo OneNote pre iOS alebo Android.

Tip: Pri zdieľaní poznámkového bloku sa po vykonaní zmien automaticky odosielajú e-mailové oznámenia. Prijímanie týchto e-mailových oznámení môžete zastaviť. Prejdite na adresu https://www.onenote.com/sharenotificationsettings.. Zrušte začiarknutie políčka vedľa každého poznámkového bloku, pre ktorý nechcete odosielať e-mailové oznámenia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×