Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Word 2016 je určený na vytváranie dokumentov s profesionálnou kvalitou. Word vám pomáha účinnejšie usporadúvať a vytvárať dokumenty.

Pri vytváraní dokumentu vo Worde sa môžete rozhodnúť, či začnete pracovať s prázdnym dokumentom alebo si pomôžete šablónou. Ďalej je už základný postup pri vytváraní a zdieľaní dokumentov rovnaký. A účinné nástroje Wordu na úpravu a revíziu vám môžu pomôcť spolupracovať s ostatnými na zdokonalení vášho dokumentu.

Tip:  Informácie o nových funkciách nájdete v téme Čo je nové vo Worde 2016.

Vytvorenie dokumentu

Často je jednoduchšie vytvoriť nový dokument zo šablóny ako začať s prázdnou stranou. Wordové šablóny s motívmi a štýlmi sú pripravené na použitie. Stačí už len pridať obsah.

Pri každom spustení Wordu si môžete z galérie vybrať šablónu, kliknúť na niektorú kategóriu a zobraziť si ďalšie šablóny alebo vyhľadávať šablóny online.

Ak chcete získať detailnejší pohľad na ľubovoľnú šablónu, kliknite na ňu a otvorí sa veľká ukážka.

Ak nechcete použiť šablónu, kliknite na položku Prázdny dokument.

Domovská obrazovka Wordu

Otvorenie dokumentu

Pri každom spustení Wordu sa v ľavom stĺpci zobrazí zoznam naposledy použitých dokumentov. Ak tam nie je hľadaný dokument, kliknite na príkaz Otvoriť iné dokumenty.

Zobrazenie zoznamu naposledy použitých dokumentov.

Ak ste už spustili Word, kliknite na položky Súbor > Otvoriť a potom vyhľadajte umiestnenie súboru.

Pri otváraní dokumentu vytvoreného v starších verziách Wordu sa v záhlaví okna dokumentu zobrazí text Režim kompatibility. Pracovať môžete v tomto režime alebo môžete dokument inovovať tak, aby používal Word 2016. 

Uloženie dokumentu

Ak ukladáte dokument prvý raz, postupujte takto:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Vyhľadajte požadované umiestnenie na uloženie dokumentu.

  Poznámka: Ak chcete uložiť dokument do svojho počítača, vyberte priečinok v časti Počítač alebo kliknite na položku Prehľadávať. Ak chcete uložiť dokument online, vyberte online umiestnenie v časti Uložiť ako alebo kliknite na položku Pridať miesto. Ak sú vaše súbory online, môžete zdieľať, poskytnúť odozvu a spolupracovať na nich v reálnom čase.

 3. Kliknite na príkaz Uložiť.

  Poznámka: Word ukladá súbory automaticky vo formáte .docx. Ak chcete dokument uložiť v inom formáte ako v .docx, kliknite na zoznam Uložiť vo formáte a potom vyberte požadovaný formát súboru.

Ak chcete uložiť dokument počas práce s ním, kliknite na príkaz Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Ikona Uložiť zobrazená na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Čítanie dokumentov

Otvorte dokument v režime čítania, v ktorom sa skryje väčšina tlačidiel a nástrojov, a vy sa tak môžete pohrúžiť do čítania bez toho, aby vás čokoľvek rozptyľovalo.

Režim čítania

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete čítať.

  Poznámka:  Niektoré dokumenty sa automaticky otvoria v režime čítania, napríklad chránené dokumenty alebo prílohy.

 2. Kliknite na položky Zobraziť > Režim čítania.

 3. Ak sa chcete presúvať medzi stránkami v dokumente, postupujte takto:

  • Kliknite na šípky na ľavej a pravej časti strán.

  • Na klávesnici stlačte klávesy Page Down a Page Up alebo klávesy medzerník a Backspace. Môžete použiť aj klávesy so šípkami alebo koliesko myši.

  • Ak používate dotykové zariadenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

   Tip:  Ak chcete znovu upraviť dokument, kliknite na položky Zobraziť > Upraviť dokument.

Sledovanie zmien

Ak na dokumente spolupracujete s ďalšími používateľmi alebo ak dokument upravujete sami, po zapnutí možnosti Sledovať zmeny sa bude zobrazovať každá zmena. Word označí všetky pridané, odstránené a premiestnené položky a zmeny vo formátovaní.

 1. Otvorte dokument na revíziu.

 2. Kliknite na kartu Revízia, na tlačidlo Sledovať zmeny a vyberte položku Sledovať zmeny.

  Zvýraznené možnosti dostupné po kliknutí na tlačidlo Sledovať zmeny

Ďalšie informácie nájdete v téme Sledovanie zmien .

Tlač dokumentu

Na jednom mieste môžete zobraziť vzhľad vášho dokumentu pri tlači, nastaviť možnosti tlače a vytlačiť súbor.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť.

  Tlač v zobrazení Backstage

 2. Postupujte takto:

  • V časti Tlačiť zadajte do poľa Kópie požadovaný počet kópií.

  • Presvedčte sa, či je v časti Tlačiareň vybratá požadovaná tlačiareň.

  • V časti Nastavenia sa vyberú predvolené nastavenia tlače pre tlačiareň. Ak chcete nastavenie zmeniť, jednoducho naň kliknite a potom vyberte nové nastavenie.

 3. Ak ste s nastaveniami spokojní, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Podrobné informácie nájdete v téme Vytlačenie dokumentu.

Viac ako len základy

Ďalšie informácie o základoch používania Wordu nájdete v téme Čo je nové vo Worde 2016.

Na začiatok stránky

Pomocou Word pre web môžete pomocou webového prehliadača vytvárať, zobrazovať a upravovať osobné dokumenty uložené vo OneDrive. Ak má vaša organizácia alebo vysoká škola plánMicrosoft 365 alebo lokalitu SharePoint, začnite používať Word pre webvytvorením alebo uložením dokumentov v knižniciach na lokalite. Uloženie zmien

Word ukladá zmeny automaticky. Pozrite sa na stavový riadok v ľavom dolnom rohu Word pre web. Bude sa tam zobrazovať buď stav Uložené, alebo Ukladá sa.

Stavový riadok vo Worde Online

Zdieľanie dokumentov online

Keďže dokument je online, môžete ho zdieľať odoslaním prepojenia namiesto prílohy e-mailu. Ľudia si ho môžu prečítať vo webovom prehliadači alebo mobilnom zariadení.

Kliknite na položky Súbor > Zdieľať > Zdieľať s ľuďmi.

Tlačidlo Zdieľať s ľuďmi vo Worde Online

Komentovanie v prehliadači

Bublina s komentárom sa v dokumente zobrazí na mieste, kde bol vytvorený.

Obrázok bubliny s komentárom v aplikácii Word Web App

Odpovedzte na komentáre a skontrolujte položky, ktoré ste riešili vy.

Postupnosť komentárov vo Worde Online

Upravovanie v prehliadači

Ak skúsite písať do dokumentu a nič sa nestane, pravdepodobne sa nachádzate v zobrazení na čítanie. Prepnutie na zobrazenie na úpravy: kliknite na položku Upraviť dokument > Upraviť v Word pre web.

Obrázok príkazu Upraviť v aplikácii Word Web App

Zadajte a naformátujte text, pridajte obrázky, upravte rozloženie strany a podobne. Rozšírené možnosti úpravy nájdete po kliknutí na položku Otvoriť vo Worde.

Položka Otvoriť vo Worde zo zobrazenia na úpravy vo Worde Online

Spolupráca na tom istom dokumente

Ak chcete spolupracovať v Word pre web, upravte dokument bežným spôsobom. Ak ho upravujú aj iní používatelia, Word pre web vás upozorní na ich prítomnosť. Kliknutím na pás s nástrojmi môžete zobraziť všetkých používateľov, ktorí aktuálne na dokumente pracujú.

Autori vo Worde Online

Kliknutím na meno autora prejdete na miesto, na ktorom v dokumente pracuje. Zmeny vykonávané jednotlivými autormi sa zobrazujú priebežne.

Pridanie hlavičky alebo päty

Prejdite na položky Vložiť > Hlavička a päta a do dokumentu pridajte hlavičky a päty.

Image of Header & Footer button in Word Web App

Kliknutím na položku Možnosti vyberte, ako sa majú zobrazovať.

Ponuka Možnosti hlavičky a päty vo Worde Online

Pridanie čísel strán

Kliknite na položky Vložiť > Čísla strán a potom z galérie vyberte, kde sa majú čísla strán zobrazovať.

Galéria Čísla strán vo Worde Online

Výberom možnosti Zahrnúť počet strán zobrazíte číslo aktuálnej strany spolu s celkovým počtom strán (strana X z Y).

Hľadanie a nahradenie textu

Rýchlo vyhľadajte všetky výskyty konkrétneho slova alebo výrazu v dokumente kliknutím na položky Domov > Hľadať (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F). Výsledky sa zobrazia vedľa dokumentu, aby ste výraz videli v kontexte. Kliknutím na výsledok hľadania prejdete na daný výskyt.

Tabla Hľadať vo Worde Online

Kliknutím na položku Nahradiť (alebo stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H) nájdite a nahraďte text.

Tlač v Word pre web

Prejdite na položky Súbor > Tlačiť. Word pre web vytvorí ukážku dokumentu vo formáte PDF, ktorá zachová celé rozloženie a formátovanie dokumentu. Odošlite PDF súbor do tlačiarne a vytlačí sa požadovaným spôsobom.

Tlačidlo Tlačiť do PDF vo Worde Online

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×