Zálohovanie poznámok

OneNote počas práce vaše poznámky ukladá automaticky, no poznámkové bloky by si ste mali vždy zálohovať, rovnako ako ostatné súbory a údaje v počítači. Pevný disk môže zlyhať každému a ak sa to stane vám, vaše poznámky budú nenávratne preč. Pri zálohovaní poznámkových blokov môžete v prípade potreby obnoviť poznámky zo zálohy .

Poznámka: Automatické zálohovanie je dostupné len v počítačovej verzii OneNotu pre Windows. Ak momentálne používateOneNote pre web alebo OneNote na inej platforme, navštívte lokalitu www.OneNote.com , kde môžete bezplatne stiahnuť OneNote 2016 pre Windows verzie OneNotu.

Nastavte možnosť automatického zálohovania výberom umiestnenia, kam chcete súbory ukladať. Uistite sa, že ste vybrali miesto, ktoré nie je na pevnom disku počítača.

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti.

 2. V dialógovom okne OneNote – možnosti vyberte položku Ukladanie a zálohovanie.

 3. Na pravej strane v časti Ukladanie vyberte položky Priečinok zálohy > Upraviť.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Možnosti programu OneNote vo OneNote 2016.

 4. V dialógovom okne Výber priečinka prejdite na svoj priečinok zálohy. Môžete napríklad použiť súkromný priečinok na sieti alebo USB kľúč.

 5. Výberom položky Vybrať potvrďte nové umiestnenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

OneNote každý týždeň automaticky zálohuje súbory poznámkových blokov. Ak si často robíte veľa dôležitých poznámok, úpravou ďalších nastavení v časti Ukladanie a zálohovanie v dialógovom okne OneNote – možnosti môžete nastaviť, aby OneNote vykonával zálohovanie častejšie.

Tip: Ak budete chcieť kedykoľvek zmeniť umiestnenie zálohy, zopakujte predchádzajúce kroky.

Na začiatok stránky

Manuálne zálohovanie poznámkových blokov

Vždy, keď pridáte alebo zmeníte veľké množstvo informácií v poznámkových blokoch, o ktoré nesmiete prísť, môžete spustiť manuálne zálohovanie.

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti.

 2. V dialógovom okne OneNote – možnosti vyberte položku Ukladanie a zálohovanie.

 3. Na pravej strane v časti Ukladanie vyberte položku Zálohovať všetky poznámkové bloky.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Možnosti programu OneNote vo OneNote 2016.

 4. Keď sa zobrazí upozornenie, že zálohovanie sa úspešne dokončilo, kliknite na tlačidlo OK.

Pre väčšinu ľudí je pravdepodobne najdôležitejšia vždy najaktuálnejšia množina poznámok. Ak však chcete použiť funkcie zálohovania na priebežnú archiváciu dôležitých poznámok, novšie zálohy nemôžu prepisovať staršie zálohovacie množiny. Tieto možnosti môžete nastaviť úpravou nastavení v poli Uchovávať tento počet záložných kópií v nastaveniach v časti Ukladanie a zálohovanie dialógového okna OneNote – možnosti.

Na začiatok stránky

Microsoft Office OneNote 2007 automaticky vytvorí záložné kópie poznámok. Opätovne sa zálohujú iba sekcie, ktoré sa zmenili od posledného zálohovania. Môžete zmeniť počet záložných kópií, ktoré sa uchovávajú, frekvenciu ich vytvárania a miesto uloženia. Okrem toho môžete kedykoľvek manuálne zálohovať svoje poznámky a použiť záložné súbory na obnovenie svojich poznámok.

Poznámka: Podľa predvoleného nastavenia sú záložné súbory OneNotu uložené v počítači na rovnakom pevnom disku ako pôvodné súbory poznámkového bloku. Ak bežne pracujete s dôležitými alebo kritickými informáciami, je vhodné zmeniť umiestnenie záložných súborov na samostatnú jednotku pevného disku alebo súkromný priečinok na sieti.

Čo vás zaujíma?

Vypínanie a zapínanie automatického zálohovania poznámkových blokov

Zmena počtu záloh, ktoré sa ukladajú

Zmena predvoleného ukladacieho priestoru na zálohovanie súborov

Manuálne zálohovanie všetkých zmenených súborov

Manuálne zálohovanie všetkých poznámkových blokov

Vypínanie a zapínanie automatického zálohovania poznámkových blokov

Podľa predvoleného nastavenia OneNote zálohuje poznámky automaticky v pravidelných intervaloch. Frekvenciu automatického zálohovania súborov je možné meniť a funkciu automatického zálohovania môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. V zozname Kategória kliknite v dialógovom okne Možnosti na položku Zálohy.

 3. V časti Zálohy vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zapnúť automatické zálohovanie, začiarknite políčko Automaticky zálohovať poznámkový blok v tomto časovom intervale a potom vyberte, ako často má OneNote poznámky zálohovať.

  • Ak chcete vypnúť automatické zálohovanie, zrušte začiarknutie políčka Automaticky zálohovať poznámkový blok v tomto časovom intervale.

Poznámka: Názvy záložných súborov zahŕňajú dátum ich vytvorenia. Napríklad záložný súbor pre sekciu poznámkového bloku s názvom schôdze vytvorené v decembri 1, 2007, sa automaticky nazýva "schôdze. One (12-1-2007). One".

Na začiatok stránky

Zmena počtu záloh, ktoré sa ukladajú

Podľa predvoleného nastavenia OneNote uloží dve záložné kópie vašich poznámok – najnovšiu a predposlednú kópiu. Môžete ukladať viac alebo menej záložných kópií.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. V zozname Kategória kliknite v dialógovom okne Možnosti na položku Zálohy.

 3. V časti Zálohy zadajte v poli Uchovávať tento počet záložných kópií požadovaný počet kópií poznámok, ktoré má OneNote ukladať.

Na začiatok stránky

Zmena predvoleného ukladacieho priestoru na zálohovanie súborov

Ukladanie záloh poznámkových blokov na tú istú jednotku pevného disku ako pôvodné súbory poznámkových blokov pomáha chrániť vaše poznámky pred náhodnými zmenami, náhodným poškodením alebo odstránením počas práce. Umožňuje tiež rýchle a jednoduché obnovenie poznámok. Na lepšiu ochranu dôležitých poznámok však treba zmeniť predvolené umiestnenie priečinka Zálohy programu OneNote. Zálohy je vhodné umiestniť v priečinku na samostatnom pevnom disku, vymeniteľnom pevnom disku alebo v súkromnom priečinku v sieti.

V závislosti od operačného systému počítača sú zálohy súborov uložené v niektorom z týchto predvolených umiestnení:

 • V Microsoft Windowse XP sa priečinok na zálohy poznámkových blokov nachádza na umiestneniach C:\Documents and Settings\meno_používateľa\Local Data\Microsoft\OneNote\Backup.

 • Vo Windows Viste sa priečinok na zálohy poznámkových blokov nachádza na umiestnení C:\Users\meno_používateľa\AppData\Microsoft\OneNote\12.0\Backup.

Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie na ukladanie záložných súborov, postupujte takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. V zozname Kategória kliknite v dialógovom okne Možnosti na položku Uložiť.

 3. V časti Uložiť kliknite v zozname Cesty na položku Priečinok zálohy a potom kliknite na položku Upraviť.

 4. V dialógovému okne Výber priečinka prejdite na umiestnenie priečinka, kde má OneNote ukladať záložné súbory a potom kliknite na tlačidlo Vybrať.

Na začiatok stránky

Manuálne zálohovanie všetkých zmenených súborov

Poznámka: Ak chcete zobraziť alebo zmeniť umiestnenie, kde OneNote ukladá záložné súbory, postupujte podľa krokov v časti Zmena predvoleného ukladacieho priestoru na zálohovanie súborov.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. V zozname Kategória kliknite v dialógovom okne Možnosti na položku Zálohy.

 3. V časti Zálohy kliknite na položku Zálohovať zmenené súbory.

Na začiatok stránky

Manuálne zálohovanie všetkých poznámkových blokov

Poznámka: Ak chcete zobraziť alebo zmeniť umiestnenie, kde OneNote ukladá záložné súbory, postupujte podľa krokov v časti Zmena predvoleného ukladacieho priestoru na zálohovanie súborov.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. V zozname Kategória kliknite v dialógovom okne Možnosti na položku Zálohy.

 3. V časti Zálohy kliknite na položku Zálohovať všetky poznámkové bloky.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×