Z.TEST (funkcia)

V tomto článku je popísaná syntax vzorca a používanie funkcie z. test  Funkcia v Microsoft Exceli.

Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu.

Pre danú predpokladanú strednú hodnotu základného súboru x funkcia Z.TEST vráti pravdepodobnosť, s akou bude stredná hodnota vzorky väčšia ako priemerná hodnota pozorovaní v množine údajov (poli) – teda ako zistená stredná hodnota vzorky.

Informácie o spôsobe použitia funkcie Z.TEST vo vzorci na výpočet obojstrannej hodnoty pravdepodobnosti nájdete v časti Poznámky uvedenej nižšie.

Syntax

Z.TEST(pole;x;[sigma])

Syntax funkcie Z.TEST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Pole     Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov, vzhľadom na ktoré sa bude testovať hodnota x.

 • X     Povinný argument. Testovaná hodnota.

 • Sigma     Voliteľný argument. Smerodajná odchýlka (známa) základného súboru. Ak sa vynechá, použije sa smerodajná odchýlka vzorky.

Poznámky

 • Ak je argument pole prázdny, funkcia Z.TEST vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Funkcia Z.TEST sa počíta nasledovným spôsobom, ak sa argument sigma nevynechá:

  Z. test ( pole; x; Sigma ) = 1- norm. S. dist ((average (pole)-x)/(Sigma/√ n), True)

  alebo ak sa argument sigma vynechá:

  Z. test ( pole; x ) = 1- norm. S. dist ((average (pole)-x)/(STDEV (pole)/√ n), True)

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(pole) a n je počet COUNT(pole).

 • Funkcia Z.TEST predstavuje pravdepodobnosť, že stredná hodnota vzorky bude väčšia ako zistená hodnota AVERAGE(pole), keď je príslušná stredná hodnota základného súboru μ0. Ak je hodnota AVERAGE(pole) < x, zo symetrie normálneho rozdelenia vyplýva, že funkcia Z.TEST vráti hodnotu väčšiu ako 0,5.

 • Nasledovný vzorec programu Excel sa dá používať na výpočet obojstrannej pravdepodobnosti, že stredná hodnota vzorky bude od hodnoty x ďalej (v oboch smeroch) ako hodnota AVERAGE(pole), ak je príslušná stredná hodnota základného súboru x:

  =2 * MIN(Z.TEST(pole;x;sigma); 1 - Z.TEST(pole;x;sigma)).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=Z.TEST(A2:A11;4)

Hodnota jednostrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;4); 1 - Z.TEST(A2:A11;4))

Hodnota obojstrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 4 (0,181148)

0,181148

=Z.TEST(A2:A11;6)

Hodnota jednostrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 6 (0.863043)

0,863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;6); 1 - Z.TEST(A2:A11;6))

Hodnota obojstrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 6 (0,273913)

0,273913

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×