Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie Z.TEST  v Microsoft Exceli.

Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu.

Pre danú predpokladanú strednú hodnotu základného súboru x funkcia Z.TEST vráti pravdepodobnosť, s akou bude stredná hodnota vzorky väčšia ako priemerná hodnota pozorovaní v množine údajov (poli) – teda ako zistená stredná hodnota vzorky.

Informácie o spôsobe použitia funkcie Z.TEST vo vzorci na výpočet obojstrannej hodnoty pravdepodobnosti nájdete v časti Poznámky uvedenej nižšie.

Syntax

Z.TEST(pole;x;[sigma])

Syntax funkcie Z.TEST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Pole     Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov, vzhľadom na ktoré sa bude testovať hodnota x.

 • X     Povinný argument. Testovaná hodnota.

 • Sigma     Voliteľný argument. Smerodajná odchýlka (známa) základného súboru. Ak sa vynechá, použije sa smerodajná odchýlka vzorky.

Poznámky

 • Ak je argument pole prázdny, funkcia Z.TEST vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Funkcia Z.TEST sa počíta nasledovným spôsobom, ak sa argument sigma nevynechá:

  Z.TEST( pole;x;sigma ) = 1- Norm.S.Dist ((Average(pole)- x) / (sigma/√n);TRUE)

  alebo ak sa argument sigma vynechá:

  Z.TEST( pole;x ) = 1- Norm.S.Dist ((Average(pole)- x) / (STDEV(pole)/√n);TRUE)

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(pole) a n je počet COUNT(pole).

 • Funkcia Z.TEST predstavuje pravdepodobnosť, že stredná hodnota vzorky bude väčšia ako zistená hodnota AVERAGE(pole), keď je príslušná stredná hodnota základného súboru μ0. Ak je hodnota AVERAGE(pole) < x, zo symetrie normálneho rozdelenia vyplýva, že funkcia Z.TEST vráti hodnotu väčšiu ako 0,5.

 • Nasledovný vzorec programu Excel sa dá používať na výpočet obojstrannej pravdepodobnosti, že stredná hodnota vzorky bude od hodnoty x ďalej (v oboch smeroch) ako hodnota AVERAGE(pole), ak je príslušná stredná hodnota základného súboru x:

  =2 * MIN(Z.TEST(pole;x;sigma); 1 - Z.TEST(pole;x;sigma)).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=Z.TEST(A2:A11;4)

Hodnota jednostrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;4); 1 - Z.TEST(A2:A11;4))

Hodnota obojstrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 4 (0,181148)

0,181148

=Z.TEST(A2:A11;6)

Hodnota jednostrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 6 (0.863043)

0,863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;6); 1 - Z.TEST(A2:A11;6))

Hodnota obojstrannej pravdepodobnosti z-testu pre množinu údajov uvedenú vyššie pri predpokladanej strednej hodnote základného súboru 6 (0,273913)

0,273913

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×