Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Zapnutie dynamickej dlaždice v aplikácii To Do vo Windowse pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte To Do pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na rýchly prístup k zoznamu úloh tak, že ho pripnete do ponuky ŠtartWindows 10 ako dynamickú dlaždicu. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pripnutie zoznamu do ponuky Štart

Ak chcete rýchlo zobraziť ukážku obsahu zoznamu bez toho, aby ste ho otvorili v aplikácii To Do, pripnite zoznam úloh do ponuky Windows Štart ako dynamickú dlaždicu.

  1. V To Do stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Lists" (Zoznamy) a potom názov aktuálne vybratého zoznamu.

  2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov zoznamu, ktorý chcete pripnúť do ponuky Štart.

  3. Ak chcete otvoriť kontextové ponuky, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10 alebo kláves s ponukou windowsu.

  4. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Pin to Start" (Pripnúť na obrazovku Štart), a potom stlačte kláves Enter.

  5. Ak chcete potvrdiť pripnutie dynamickej dlaždice, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Yes" (Áno), a potom stlačte kláves Enter.

Poznámka: Ak chcete pripnutý zoznam odstrániť z ponuky Štart, opakujte vyššie uvedené kroky, kým sa neozve "Unpin from Start" (Zrušiť pripnutie na obrazovke Štart), a potom stlačte kláves Enter.

Prístup k zoznamu z živej dlaždice

Ak chcete rýchlo získať prístup k zoznamu v aplikácii To Do, vyberte jej dynamickú dlaždicu v ponuke Windows Štart.

  1. Ak chcete otvoriť ponuku Štart v počítači, stlačte kláves s logom Windows.

  2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Pinned tiles" (Pripnuté dlaždice).

  3. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na požadovanú To Do dynamickú dlaždicu. Ozve sa "To Do ", za ktorým nasleduje názov zoznamu, počet položiek zoznamu a ukážka obsahu zoznamu.

  4. Ak chcete otvoriť zoznam v To Do, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s Cortanou pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie aplikácie To Do a navigácia v aplikácii To Do pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×