Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Spôsoby zdieľania poznámkových blokov v programe OneNote

V programe Microsoft OneNote 2010 môžete zdieľať poznámkový blok tak, aby ste mali do neho prístup z iných počítačov alebo z webu alebo aby ste mohli v ňom pracovať spoločne s inými používateľmi.

Skupinové vytváranie poznámok je procesom spolupráce. Ako nástroj spolupráce ponúka program OneNote omnoho viac ako len možnosť zasielať statické stránky poznámkového bloku prostredníctvom e-mailu. V závislosti od povahy vašich projektov môžete používať program OneNote na spoločný brainstorming s ďalšími osobami počas stretnutí, používať stránky poznámkového bloku ako virtuálnu tabuľu a na vytvorenie zdieľaných poznámkových blokov, ktoré si môže každý prezerať, dopĺňať a upravovať v nich informácie.

Na rozdiel od iných programov, ktoré „uzamykajú“ súbory v čase ich úpravy jednou osobou, program OneNote 2010 umožňuje prístup do poznámkového bloku zároveň viacerým autorom. Vždy, keď niekto upraví stránky a sekcie v zdieľanom poznámkovom bloku, program OneNote automaticky synchronizuje zmeny tak, aby mali všetci vždy poznámkový blok aktuálny.

Program OneNote tiež uchováva samostatnú Offline kópiu poznámok na každom používateľskom počítači. Týmto spôsobom môžu účastníci zdieľajúci tvorbu poznámok pokračovať v ich úprave lokálne aj vtedy, ak sú dočasne odpojení zo siete. Keď sa opäť pripoja do zdieľaného poznámkového bloku, program OneNote automaticky spojí ich zmeny so zmenami uskutočnenými ostatnými.

Vytvorenie nového zdieľaného poznámkového bloku

 1. V ponukeSúbor kliknite na položku Nový.

 2. V ponuke Uložiť poznámkový blok na si zvoľte, kde by mal byť nový poznámkový blok uložený:

  • Kliknite na položku Web, ak chcete používať poznámkový blok na ktoromkoľvek počítači alebo pomocou Webového prehliadača. Budete sa musieť prihlásiť alebo zaregistrovať si účet, ktorý vám umožní riadiť, či váš poznámkový blok bude prístupný len vám alebo aj iným.

  • Kliknite na položku Sieť, ak chcete zdieľať nový poznámkový blok s inými na rovnakej počítačovej sieti alebo na zdieľanom umiestnení (napríklad v práci alebo v škole).

 3. V okne Názov zadajte opisný názov predmetu nového poznámkového bloku (napríklad Tímový poznámkový blok).

 4. V poli Webové umiestnenie alebo Sieťové umiestnenie si zvoľte jednu z týchto možností:

  • Špecifikácia webového umiestnenia    Ak je webová služba dostupná, prihláste sa pomocou existujúceho účtu (ako napríklad Windows Live) alebo si zaregistrujte nový účet. Po prihlásení uvidíte zoznam vašich webových priečinkov, v ktorých môžete vytvárať zdieľané poznámkové bloky. Ak nepotrebujete poznámkové bloky zdieľať s inými používateľmi, vyberte si jeden z osobných priečinkov. Ak bloky potrebujete zdieľať s inými, vyberte si zdieľaný priečinok, do ktorého majú prístup aj iní. Pre nastavenie oprávnenia k zdieľaniu nových a existujúcich priečinkov spustí program OneNote váš Webový prehliadač, v ktorom môžete dokončiť vytváranie nového priečinku pre váš poznámkový blok. Vráťte sa do programu OneNote a potom obnovte zoznam priečinkov v poli Webové umiestnenia, aby ste videli priečinok, ktorý ste práve vytvorili. Teraz si zvoľte tento priečinok a postupujte nižšie uvedeným krokom č. 5.

  • Špecifikujte sieťové umiestnenie    Môžete zadať celú cestu sieťového zdieľaného súboru, zadať mapovanú sieťovú jednotku alebo prilepiť celú adresu knižnice dokumentov zdieľaného umiestnenia, kde chcete vytvoriť zdieľaný poznámkový blok. V prípade, že je dostupná, môžete si tiež vybrať niektoré z nedávnych zdieľaných umiestnení. Všimnite si, že poznámkový blok bude dostupný každému, kto má prístup k tomuto sieťovému umiestneniu alebo zdieľanému umiestneniu.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť poznámkový blok.

Zdieľanie existujúceho poznámkového bloku

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Zdieľať.

 2. V ponuke Vyber poznámkový bloksi zvoľte existujúci poznámkový blok, ktorý chcete zdieľať s inými používateľmi alebo s inými počítačmi, ktoré budete používať.

 3. V ponuke Zdieľať navyberte, kde by poznámkový blok mal byť zdieľaný

  • Kliknite na položku Web, ak chcete používať poznámkový blok z ktoréhokoľvek počítača alebo prostredníctvom Webového prehliadača.

  • Kliknite na položku Sieť, ak chcete zdieľať nový poznámkový blok s inými používateľmi alebo počítačmi v rovnakej sieti alebo na zdieľanom umiestnení (napríklad v práci alebo v škole).

 4. V poli Webové umiestnenie alebo Sieťové umiestnenie vykonajte jednu z nasledových akcií:

  • Špecifikácia webového umiestnenia    Ak je webová služba dostupná, prihláste sa pomocou existujúceho účtu (ako napríklad Windows Live) alebo si zaregistrujte nový účet. Po prihlásení uvidíte zoznam vašich webových priečinkov, v ktorých môžete vytvárať zdieľané poznámkové bloky. Ak nepotrebujete poznámkové bloky zdieľať s inými používateľmi, vyberte si jeden z osobných priečinkov. Ak bloky potrebujete zdieľať s inými, vyberte si zdieľaný priečinok, do ktorého majú prístup aj iní. Pre nastavenie oprávnenia k zdieľaniu nových a existujúcich priečinkov spustí program OneNote váš Webový prehliadač, v ktorom môžete dokončiť vytváranie nového priečinku pre váš poznámkový blok. Vráťte sa do programu OneNote a potom obnovte zoznam priečinkov v poli Webové umiestnenia, aby ste videli priečinok, ktorý ste práve vytvorili. Teraz si zvoľte tento priečinok a postupujte nižšie uvedeným krokom č. 5.

  • Špecifikácia sieťového umiestnenia    Môžete zadať celú cestu cestu sieťového zdieľaného súboru, zadať mapovanú sieťovú jednotku alebo prilepiť celú adresu knižnice dokumentov zdieľaného umiestnenia, kde chcete vytvoriť zdieľaný poznámkový blok. V prípade, že je dostupné, môžete si tiež vybrať jedno z predchádzajúcich zdieľaných umiestnení. Všimnite si, že poznámkový blok bude dostupný každému, kto má oprávnenie k tomuto sieťovému umiestneniu alebo zdieľanému umiestneniu.

 5. Kliknite na položku Zdieľať poznámkový blok.

Poznámka: Ak Webové alebo Sieťové umiestnenie, ktoré chcete používať, je označené ako nedostupné, ubezpečte sa, či ste pripojení k Internetu alebo k vašej sieti a či máte potrebné oprávnenia skôr, ako sa pokúsite uložiť a používať poznámkové bloky na takýchto umiestneniach.

Vytvorte e-mailovú správu s prepojením na zdieľaný poznámkový blok pre seba alebo iných.

Keď vytvoríte alebo zdieľate poznámkový blok, program OneNote sa vás spýta, či chcete vytvoriť e-mailovú správu s prepojením na zdieľaný poznámkový blok.

Ak zdieľate poznámkový blok s inými, kliknite na položku E-mail s prepojením a vytvorte e-mailovú správu pre vašich prijímateľov. Táto správa bude obsahovať prepojenie na zdieľaný poznámkový blok, na ktoré môžu prijímatelia kliknúť a otvoriť si tak zdieľaný poznámkový blok na svojom počítači.

Poznámka: Prijímatelia správy, ktorí ešte nemajú oprávnenie na prístup do umiestnenia zdieľaného poznámkového bloku, nebudú môcť zdieľaný poznámkový blok používať. Prepojenie v e-mailovej správe len nasmeruje na umiestnenie, ale neposkytuje automaticky prístup.

Ak nebudete poznámkový blok s inými zdieľať, ale chcete ho používať na viacerých počítačoch, môžete kliknúť na položku E-mail s prepojením a poslať e-mailovú správu s prepojením na svoj vlastný webový e-mailový účet. Týmto spôsobom môžete jednoducho otvoriť zdieľaný poznámkový blok z iného počítača.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×