Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pracovnú plochu môžete zdieľať a programy otvárať, iba ak ste prezentujúcim a máte nainštalovaný doplnok Lync Web App.

Zdieľanie pracovnej plochy

  • Ak chcete zdieľať pracovnú plochu, ukážte na ikonu Zdieľať a kliknite na položku Pracovná plocha.

  • Ak chcete zdieľať otvorený program, ukážte na ikonu Zdieľať a kliknite na položku Program. V dialógovom okne Prezentovať programy kliknite na požadovaný program a potom na tlačidlo Prezentovať.

Zdieľaný obsah sa zobrazuje na ploche schôdze v počítači každého z účastníkov, kým na vašej ploche schôdze sa zobrazuje iba názov pracovnej plochy/programu, ktorý prezentujete. Okolo zdieľanej pracovnej plochy alebo programu v počítači sa zobrazuje žltý obrys.

Dôležité:  Používatelia programu Lync for Mac 2011 a používatelia počítačov Macintosh, ktorí používajú Lync Web App, môžu zdieľať iba pracovné plochy, ale nie otvorené programy. Počas zdieľania sa v hornej časti plochy schôdze zobrazuje ikona zdieľania. Používatelia budú môcť zdieľať iba svoj primárny monitor, nie sekundárny monitor.

Pre používateľov operačného systému Windows

Naraz môže zdieľať pracovnú plochu alebo otvorený program iba jeden účastník. Počas zdieľania sa v počítači v hornej časti plochy schôdze zobrazuje panel s nástrojmi zdieľania. Pomocou možností na paneli s nástrojmi môžete odovzdať ovládanie počítača inému účastníkovi, ako aj ukončiť reláciu zdieľania. Ostatným účastníkom schôdze sa na ploche schôdze zobrazuje tlačidlo, ktoré môžu použiť na požiadanie o ovládanie zdieľaného programu alebo pracovnej plochy. Po získaní ovládania sa im bude zobrazovať tlačidlo na uvoľnenie ovládania.

Čo chcete urobiť

Ako na to

Prijať alebo odmietnuť žiadosť o ovládanie¹

Kliknite na tlačidlo Áno alebo Nie v oznámení, ktoré sa zobrazí, keď účastník požiada o ovládanie.

Odovzdať ovládanie manuálne¹

Na paneli s nástrojmi zdieľania kliknite na položku ODOVZDAŤ OVLÁDANIE a potom kliknite na meno požadovaného účastníka².

Automaticky odovzdať ovládanie¹

Kliknite na položku Automaticky odovzdať ovládanie, ak chcete automaticky prijať všetky žiadosti o ovládanie³.

Prevziať ovládanie

Kliknite na položky ODOVZDAŤ OVLÁDANIE > Prevziať ovládanie.

Požiadať o ovládanie¹

Na ploche schôdze kliknite na položku Požiadať o ovládanie.

Uvoľniť ovládanie¹

Na ploche schôdze kliknite na položku Uvoľniť ovládanie.

Ukončiť reláciu zdieľania

Používatelia Windowsu:

Na paneli s nástrojmi zdieľania alebo na ploche schôdze kliknite na položku Zastaviť prezentovanie.

Používatelia programu Lync for Mac 2011:

Kliknite na ikonu zdieľania a potom na položku Zastaviť zdieľanie.


¹ Nie je k dispozícii pre používateľov programu Lync for Mac 2011 a používateľov počítačov Macintosh, ktorí používajú Lync Web App.

² Ak už jeden z účastníkov ovláda prezentáciu a o ovládanie požiadal iný účastník, žiadajúcemu účastníkovi sa zobrazí oznámenie O ovládanie žiada iný účastník. Skúste to znova neskôr.

³ Ak prídu viaceré žiadosti jedna za druhou, prijmú sa v takom poradí, v akom prišli. Keďže každé prijatie prepíše predchádzajúce prijatie, ovládanie sa udelí poslednej prijatej žiadosti. Účastníkovi, ktorý má v danej chvíli ovládanie, sa zobrazí oznámenie Ovládate.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×