Zjednodušenie ovládania v aplikácii Microsoft Office Android

Ozdobná ikona. Obsah pre čítačku obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte Aplikácia Office s rôznymi funkciami zjednodušenia ovládania v iOS, akosú napríklad Lupa, Väčší texta Zvýšiť kontrast. Okrem vizuálnych pomôcok môžete použiť aj funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Zväčšenie obsahu obrazovky

Tieto funkcie nájdete v časti Nastavenia > zjednodušenie ovládania.

Priblíženie a vzdialenie

Lupa zväčšuje obsah obrazovky. Po aktivovaní lupy dvakrát ťuknite na obrazovku tromi prstami, aby ste zobrazenie priblížili, alebo sa vráťte na zobrazenie bez zväčšenia, a potiahnutím tromi prstami sa môžete pohybovať po obrazovke. Ak chcete zmeniť úroveň priblíženia, dvakrát ťuknite a potiahnite tromi prstami.

Funkcia Lupa tiež ponúka ďalšie možnosti, ktoré môžu byť užitočné, napríklad inteligentné písanie.

Použitie tučným písmom

Ak & zobraziť veľkosť textu > tučným písmom, text na obrazovke sa zobrazí tučným písmom. Keď zapnete túto možnosť, je potrebné reštartovať telefón.

Používanie väčšieho textu

Zobrazenie & veľkosť textu > Väčší text zväčší veľkosť textu na obrazovke, pričom ostatné prvky zanecháte v ich normálnej veľkosti.

Zlepšenie čitateľnosti obrazovky

Tieto funkcie nájdete v časti Nastavenia > zjednodušenie ovládania.

Zvýšenie kontrastu

Zvýšenie kontrastu zvyšuje kontrast farieb a niektoré úpravy štýlu textu, ktoré môžu zlepšiť čitateľnosť.

Použitie obrátených farieb a farebných filtrov

Ponuka & veľkosť textu obsahuje niekoľko možností, ktoré môžu zlepšiť čitateľnosť.

 • Invert Colors has two options. Funkcia Smart Invert obráti farby všetkých prvkov obrazovky okrem obrázkov, médií a niektorých aplikácií, ktoré používajú štýly tmavých farieb. Klasický invertuje všetky farby na obrazovke.

  Poznámka: Keď zapnete funkciu Invert Colors (Invertovať farby),nočná zmena sa automaticky vypne.

 • Farebné filtre môžu zlepšiť čitateľnosť pre farboslepých ľudí. Obsahuje niekoľko možností, ktoré pokrývajú najbežnejšie typy farbosleposti,

Pozrite tiež

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikácia Office

Oboznámte sa s rozložením aplikácia Office pomocou čítačky obrazovky

Ak používate Microsoft Aplikácia Office v telefóne s Androidom, môžete viditeľnosť zlepšiť priblížením alebo zväčšením veľkosti textu alebo prepnutím do režimu tmavého alebo vysokého kontrastu. Okrem vizuálnych pomôcok môžete použiť aj funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky v androide.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Zväčšenie obsahu obrazovky

Priblíženie a vzdialenie

Lupa zväčšuje obsah obrazovky. Po aktivovanú funkciu priblíženia môžete rýchlo zväčšiť všetok obsah na obrazovke.

Poznámka: Na priblíženie alebo vzdialenie treba zapnúť zväčšenie v nastaveniach telefónu. Ak ho chcete zapnúť, prejdite na Nastavenia > Zjednodušenie ovládania > Vylepšenia > Zväčšenie v telefóne.

 1. Ak chcete zobrazenie priblížiť, trikrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete upraviť úroveň priblíženia, položte dva prsty na obrazovku a potom ich stiahnite alebo roztiahnite.

 3. Ak chcete zobrazenie vzdialiť, trikrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Ak chcete rýchlo priblížiť časť obsahu, trikrát ťuknite na obrazovku a tretím ťuknutím podržte prst na obrazovke. Ak sa chcete presúvať po obrazovke, potiahnite prstom. Ak chcete zobrazenie vzdialiť, zdvihnite prst.

Zväčšenie veľkosti textu

Veľkosť písma v nastaveniach telefónu môžete zväčšiť tak, aby sa texty v telefóne zobrazili Aplikácia Office. Prejdite na Nastavenia > Zjednodušenie > písma a štýlu >Veľkosť písma.

Zlepšenie čitateľnosti obrazovky

Prepnutie na tmavé pozadie

Pomocou funkcie Inversion farieb môžete zmeniť farbu pozadia Aplikácia Office zo svetlého na tmavý. Zároveň sa tým zmení aj farba textu, takže čierny text na bielej obrazovke sa zmení na biely text na čiernej obrazovke. Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, prejdite na Nastavenia > a > viditeľnosť >Inverzia farieb.

Použitie vysokého kontrastu

Možnosť Vysoký kontrast zmení ľubovoľný text na čiernu alebo bielu, a to v závislosti od pôvodnej farby, aby bol text ľahšie čitateľný. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v Nastavenia >zjednodušenia ovládania > viditeľnosťou.

Použiť opravy farieb

Režim opravy farieb môže pomôcť v prípade, že sa vám nená potešia niektoré farby, napríklad červená a zelená. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vášho telefónu. Ak chcete skontrolovať dostupné možnosti, prejdite na Nastavenia > Zjednodušenie ovládania > opravy farieb.

Pozrite tiež

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikácia Office

Oboznámte sa s rozložením aplikácia Office pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×