Zmena časovej mierky v zobrazení Projectu v počítačovej verzii Projectu

Zmena časovej mierky v zobrazení Projectu v počítačovej verzii Projectu

Predplatné služieb Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Súčasťou väčšiny zobrazení v Projecte je časová mierka, ktorá jednoducho zobrazuje čas. Časovú mierku môžete upraviť na zobrazovanie menších alebo väčších časových jednotiek, od hodín až po roky. Možno budete chcieť napríklad zobraziť čas vo fiškálnych, nie kalendárnych rokoch, alebo zobraziť pruhy Ganttovho grafu pre mesiace, nie pre dni. Časovú mierku môžete prispôsobiť aj v zobrazení kalendára, aby vyhovovali vašim potrebám.

Zmena jednotiek zobrazovaných v časovej mierke

 1. Použite zobrazenie s časovou mierkou, napríklad Ganttov graf.

 2. Kliknite na kartu Zobraziť a na šípku pod poľom Časová mierka.

  Prihlásenie do balíka Office pomocou konta Microsoft

 3. Vyberte časové jednotky, ktoré sa majú zobraziť v najnižšej vrstve časovej mierky. Project automaticky upraví najvyššiu a strednú vrstvu.

  Timescale Units

Prispôsobenie časovej mierky

V každom zobrazení časovej mierky môžete zobraziť až tri vrstvy časovej mierky a každú vrstvu môžete formátovať samostatne. Postupujte takto:

 1. Použite zobrazenie s časovou mierkou, napríklad Ganttov graf.

 2. Kliknite na kartu Zobraziť a na šípku pod poľom Časová mierka.

  Prihlásenie do balíka Office pomocou konta Microsoft

 3. Kliknite na položku Časová mierka.

  Timescale

 4. V poli Časová mierka vyberte požadované možnosti a zobrazte všetky vykonané zmeny v poli Ukážka .

  Timescale dialog box

  • V zozname Zobraziť vyberte počet úrovní, ktoré má zobraziť časová mierka.

  • V poli Jednotky vyberte časovú jednotku pre vrstvu časovej mierky karty vybratej v poli Časová mierka.

  • V zozname Označenie vyberte formát označenia pre vybraté časové jednotky.

  • V poli Počet zadajte číslo označujúce frekvenciu menoviek jednotiek v rámci úrovne časovej mierky.

   Ak sú jednotkou týždne a vy zadáte číslo 2, vrstva časovej mierky zobrazí dvojtýždňové úseky.

  • V položke Zarovnanie vyberte, či chcete označenie zarovnať Doľava, Na stred alebo Doprava.

  • Zvislé čiary medzi označeniami jednotiek môžete zobraziť alebo skryť začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Oddeľovacie značky.

  • Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Použiť fiškálny rok podľa toho, či chcete, aby časová mierka vychádzala z fiškálneho alebo kalendárneho roka.

  • V poli Veľkosť zadajte percentá určujúce zmenšenie alebo zväčšenie rozstupu medzi jednotkami vo vrstve časovej mierky.

  • Vodorovné čiary medzi vrstvami časovej mierky môžete zobraziť alebo skryť začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Oddeľovač osi.

Rýchle spôsoby, ako priblížiť časovú mierku

Vyskúšajte nasledovný postup

Kde sa nachádza?

Jazdec priblíženia

Jazdec priblíženia sa zobrazuje v dolnej časti okna Projectu.
Obrázok jazdca priblíženia

Klávesová skratka

Na zobrazovanie menších časových jednotiek stlačte kombináciu klávesov CTRL + / (lomka na numerickej klávesnici). Na zobrazovanie väčších časových jednotiek stlačte kombináciu klávesov CTRL + * (hviezdička na numerickej klávesnici).

Na začiatok stránky

Zmena časovej mierky v zobrazení kalendára

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na zobrazenie kalendára a potom v zobrazenej ponuke kliknite na položku Časová mierka.

 2. V dialógovom okne Časová mierka kliknite na kartu nadpisy týždňov .

 3. V poliach mesačnénázvy, denné názvya týždenné názvy vyberte formáty dátumu, ktoré chcete použiť v zobrazení kalendára.

 4. V časti Zobraziťvyberte 7 dní , ak chcete zobraziť 7-dňový týždeň alebo 5 dní , aby sa zobrazil 5-dňový týždeň.

 5. Ak chcete pridať miniatúrne kalendáre pre nasledujúci a predchádzajúci mesiac, začiarknite políčko Zobraziť tablu mesiaca.

 6. Ak chcete zobraziť dátum začiatku a ukončenia vybratého časového rozsahu, začiarknite políčko Zobraziť začiatočné a koncové dátumy nadpisov mesiacov.

 7. Na karte dátumové polia v časti horný riadok a dolný riadokvyberte informácie, ktoré chcete zobraziť v ľavej a pravej časti každého riadka, a potom vyberte požadované vzorky a farby.

  Poznámky: 

  • Ak chcete zmeniť vzhľad pracovných a nepracovných dní v zobrazení kalendára, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v zobrazení kalendára a potom v zobrazenej ponuke kliknite na položku Časová mierka. V dialógovom okne Časová mierka kliknite na kartu podfarbenie dátumu a potom kliknite na názov kalendára, ktorý chcete zmeniť v poli Zobraziť pracovný termín pre . V zozname Typ výnimky kliknite na typ dátumového poľa, ktorý chcete zmeniť, a potom vyberte vzor a farbu.

  • Ak chcete zmeniť šírku stĺpca, zmenšíte ju presunutím ľubovoľnej zvislej čiary medzi dvomi dátumovými poľami smerom doľava a zväčšíte ju presunutím doprava. Ak chcete, aby zobrazené stĺpce presne zodpovedali šírke oblasti kalendára, dvakrát kliknite na ľubovoľnú zvislú čiaru medzi dvomi dátumovými poľami.

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Zmena časovej mierky v ľubovoľnom zobrazení s časovým usporiadaním

 1. V ponuke Zobraziť vyberte zobrazenie, ktoré používa časovú mierku, napríklad zobrazenie Ganttovho grafu, použitia úlohy alebo grafu zdrojov.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Časová mierka a potom na kartu Najvyššia vrstva, Stredná vrstva alebo Najnižšia vrstva.

 3. V zozname Zobraziť vyberte počet vrstiev, ktoré chcete zobraziť v časovej mierke. Predvolene sa zobrazujú dve vrstvy.

 4. Na karte pre zobrazenú vrstvu časovej mierky v poli Jednotky vyberte časovú jednotku, ktorú chcete použiť. Typy jednotiek sa pohybujú v rozmedzí od rokov po minúty.

 5. V zozname Označenie vyberte formát označenia, ktorý chcete použiť na zobrazenie časovej jednotky.

 6. V poli Počet zadajte alebo vyberte číslo určujúce frekvenciu označení jednotiek vo vrstve časovej mierky.

  Ak sú jednotkou napríklad týždne a vy zadáte číslo 2, vrstva časovej mierky sa rozdelí do dvojtýždňových úsekov.

 7. V zozname Zarovnanie vyberte, či chcete označenie zarovnať doľava, na stred alebo doprava.

 8. Ak chcete zobraziť alebo skryť zvislé čiary medzi označeniami jednotiek, začiarknite políčko Oddeľovacie značky alebo zrušte jeho začiarknutie.

 9. Ak chcete nastaviť označenia vrstiev časovej mierky podľa svojich nastavení fiškálneho roka, začiarknite políčko Použiť fiškálny rok, alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete mať označenia vrstiev časovej mierky nastavené podľa kalendárneho roka.

 10. Ak chcete zobraziť vodorovné čiary medzi vrstvami časovej mierky, začiarknite políčko Oddeľovač osi.

 11. Ak chcete zredukovať alebo rozšíriť stĺpce vrstvy časovej mierky, zadajte alebo vyberte požadované percento v poli Veľkosť.

 • Ak sa chcete zamerať na konkrétne časové obdobie alebo skupinu úloh, alebo zobraziť celý priebeh projektu, kliknite na položku Lupa v ponuke Zobraziť a potom vyberte niektorú možnosť zobrazenia.

 • Ak chcete rýchlo zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie, kliknite na položku Priblížiť Obrázok tlačidla alebo vzdialiť Obrázok tlačidla . Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + / (lomka na numerickej klávesnici) a zobraziť menšie časové jednotky alebo stlačiť kombináciu klávesov CTRL + * (hviezdička na numerickej klávesnici) a zobraziť väčšie časové jednotky.

 • Ak chcete rýchlo zobraziť vybratú úlohu v časovo usporiadanej časti zobrazenia, kliknite na položku Prejsť na vybratú Obrázok tlačidla úlohy .

Zmena časovej mierky v zobrazení kalendára

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Kalendár.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Časová mierka a potom na kartu Hlavičky týždňov.

 3. V poliach Mesačné nadpisy, Denné nadpisyTýždenné nadpisy kliknite na formáty dátumu, ktoré chcete použiť v zobrazení kalendára.

 4. V časti Zobraziť kliknite na položku 7 dní, ak chcete zobraziť 7 dní v týždni, alebo kliknite na položku 5 dní, ak chcete zobraziť 5 dní v týždni.

 5. Ak chcete pridať miniatúrne kalendáre pre nasledujúci a predchádzajúci mesiac, začiarknite políčko Zobraziť tablu mesiaca.

 6. Ak chcete zobraziť dátum začiatku a ukončenia vybratého časového rozsahu, začiarknite políčko Zobraziť začiatočné a koncové dátumy nadpisov mesiacov.

 7. Kliknite na kartu Dátumové polia.

 8. V častiach Horný riadokDolný riadok vyberte informácie, ktoré chcete zobraziť v ľavej a pravej časti každého riadka, a potom vyberte požadované vzory a farby.

 • Ak chcete zmeniť vzhľad pracovných a voľných dní, kliknite na položku Časová mierka v ponuke Formát, na kartu Podfarbenie dátumov a nakoniec na názov kalendára, ktorý chcete zmeniť, v poli Zobraziť pracovný čas pre. V zozname Typ výnimky kliknite na typ dátumového poľa, ktorý chcete zmeniť, a potom vyberte vzor a farbu.

 • Ak chcete zmeniť šírku stĺpca, zmenšíte ju presunutím ľubovoľnej zvislej čiary medzi dvomi dátumovými poľami smerom doľava a zväčšíte ju presunutím doprava. Ak chcete, aby zobrazené stĺpce presne zodpovedali šírke oblasti kalendára, dvakrát kliknite na ľubovoľnú zvislú čiaru medzi dvomi dátumovými poľami.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×