Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Môžete upraviť intenzitu farieb (sýtosť) a farebný tón (teplotu) obrázka alebo môžete obrázok prefarbiť. Na obrázok môžete použiť viaceré farebné efekty.

Obrázok ružových kvetov

Obrázok ružových kvetov po zmene farebnej sýtosti

Obrázok s efektom prefarbenia na sivozeleno

Obrázok s efektom prefarbenia na červeno

Zmena farby obrázka

 1. Kliknite na obrázok, ktorý chcete zmeniť.

 2. Vyberte kartu Formát obrázka a v skupine Upraviť vyberte položku Farba.

  na karte Formát obrázka nájdete galériu možností farieb pre tón a sýtosť.

  Ak sa karta Formát obrázka na páse s nástrojmi nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Možno bude potrebné dvakrát kliknúť na obrázok, aby ste ho vybrali a otvorili kartu Formát obrázka .

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete zmeniť sýtosť farby (vyššia sýtosť znamená výraznejšiu farbu, nižšia sýtosť je viac sivá), kliknite na jedno z bežných nastavení v časti Farebná sýtosť.

  • Ak chcete zmeniť teplotu farby, kliknite na jedno z bežných nastavení v časti Farebný tón.

  • Ak chcete použiť vstavaný štylizovaný efekt, napríklad odtiene sivej alebo sépiový nádych, kliknite na jedno z bežných nastavení v časti Prefarbiť.

  Tip: Pred kliknutím na požadovaný efekt môžete ukazovateľ myši umiestniť nad ľubovoľný efekt a pomocou živej ukážky zobraziť vzhľad obrázka s použitým efektom.

 4. V prípade potreby môžete doladiť intenzitu zmeny farby kliknutím na položku Možnosti farby obrázka alebo môžete prispôsobiť vlastnú farbu kliknutím na položky Ďalšie variácie > Ďalšie farby.

Pozrite tiež

Vytvorenie priehľadného obrázka

Zmena jasu, kontrastu alebo ostrosti obrázka

Použitie umeleckého efektu na obrázok

Obrázok ružových kvetov

Obrázok ružových kvetov po zmene farebnej sýtosti

Obrázok s efektom prefarbenia na sivozeleno

Obrázok s efektom prefarbenia na červeno

Zmena farby obrázka

 1. Kliknite na obrázok, ktorý chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje obrázka vyberte kartu Formát a v skupine Upraviť vyberte položku Farba.

  Ponuka tlačidla Farba otvorená z karty Formát v časti Nástroje obrázkov

  Ak sa karty Formát alebo Nástroje obrázkov nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Možno bude potrebné dvojitým kliknutím vybrať obrázok a otvoriť kartu Formát.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete zmeniť sýtosť farby (vyššia sýtosť znamená výraznejšiu farbu, nižšia sýtosť je viac sivá), kliknite na jedno z bežných nastavení v časti Farebná sýtosť.

  • Ak chcete zmeniť teplotu farby, kliknite na jedno z bežných nastavení v časti Farebný tón.

  • Ak chcete použiť vstavaný štylizovaný efekt, napríklad odtiene sivej alebo sépiový nádych, kliknite na jedno z bežných nastavení v časti Prefarbiť.

  Tip: Pred kliknutím na požadovaný efekt môžete ukazovateľ myši umiestniť nad ľubovoľný efekt a pomocou živej ukážky zobraziť vzhľad obrázka s použitým efektom.

 4. V prípade potreby môžete doladiť intenzitu zmeny farby kliknutím na položku Možnosti farby obrázka alebo môžete prispôsobiť vlastnú farbu kliknutím na položky Ďalšie variácie > Ďalšie farby.

Pozrite tiež

Vytvorenie priehľadného obrázka

Zmena jasu, kontrastu alebo ostrosti obrázka

Použitie umeleckého efektu na obrázok

Pôvodný obrázok

Obrázok pre prehľad kurzov

Keď sa farebná sýtosť zmenila na 66 %

Ovládacie prvky na zmenu poradia skupín v kategórii

S efektom prefarbenia

Matematický symbol

Ďalšie informácie získate kliknutím na nadpisy uvedené nižšie. 

Zmena farebnej sýtosti obrázka

Sýtosť je intenzita farby. Pri vyššej sýtosti vyzerá obrázok živší, zatiaľ čo znížením sýtosti sa farby približujú k sivým odtieňom.

 1. Kliknite na obrázok a zobrazí sa tabla Formátovať obrázok .

 2. Na table Formátovať obrázok kliknite na položku Picture icon.

 3. Kliknutím na položku Farba obrázka ho rozbaľte.

  Úprava nastavení farebnej sýtosti na table Formátovať obrázok

 4. V časti Farebná sýtosť posuňte jazdca sýtosti podľa potreby alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

Zmena farebného tónu obrázka

Keď teploty farby nie sú správne zmerané kamerou, dominancia farby (príliš veľký podiel jednej farby dominujúci na obrázku) na obrázku môže spôsobiť, že obrázok má priveľa modrej alebo oranžovej farby. Farebný tón môžete nastaviť zvýšením alebo znížením teploty farby a vylepšiť tak podrobnosti a vzhľad obrázka.

 1. Kliknite na obrázok a zobrazí sa tabla Formátovať obrázok .

 2. Na table Formátovať obrázok kliknite na položku Picture icon.

 3. Kliknutím na položku Farba obrázka ho rozbaľte.

  Úprava nastavení farebnej sýtosti na table Formátovať obrázok

 4. V časti Teplota farieb posuňte jazdca teploty podľa potreby alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

Prefarbenie obrázka

Na obrázku môžete rýchlo použiť vstavaný štylizovaný efekt, napríklad v odtieňoch sivej alebo sépiového nádychu.

 1. Kliknite na obrázok a zobrazí sa tabla Formátovať obrázok .

 2. Na table Formátovať obrázok kliknite na položku Picture icon.

 3. Kliknutím na položku Farba obrázka ho rozbaľte.

  Úprava nastavení farebnej sýtosti na table Formátovať obrázok

 4. V časti Prefarbenie kliknite na ktorúkoľvek z dostupných predvolieb.

  Ak chcete prepnúť späť na pôvodnú farbu obrázka, kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Zmena priehľadnosti farby

Časť obrázka môžete spriehľadniť pre lepšie zobrazenie textu nachádzajúceho sa vo vrstve nad ním, pri vrstvení obrázkov na seba alebo na odstránenie alebo skrytie časti obrázka pre zvýraznenie. Priehľadné oblasti obrázkov sú rovnakej farby ako papier, na ktorom sa vytlačia. V elektronických zobrazeniach, ako sú webové stránky, sú priehľadné oblasti rovnakej farby ako pozadie.

 1. Kliknite na obrázok a zobrazí sa tabla Formátovať obrázok .

 2. Na table Formátovať obrázok kliknite na položku Picture icon.

 3. Kliknutím na položku Priehľadnosť obrázka ho rozbaľte.

  Úprava priehľadnosti farby na table Formátovať obrázok

 4. Môžete použiť jednu z predvolených možností, posunúť jazdec priehľadnosti alebo zadať číslo do poľa vedľa jazdca.

Pozrite tiež

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×