Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V grafe, ktorý vytvoríte, sa menovky osí zobrazujú pod vodorovnou osou (kategória alebo X), vedľa zvislej osi (hodnoty alebo osi Y) a vedľa osi hĺbky (v priestorovom grafe). Graf používa pre tieto označenia osí text zo zdrojových údajov.

Nezamieňajte si označenia vodorovnej osi – 1. štvrťrok, 2. štvrťrok, 3. štvrťrok a 4. štvrťrok, ako je znázornené nižšie, s označeniami legendy pod nimi – Predaj vo Východnej Ázii 2009 a Predaj vo východnej Ázii 2010.

alternatívny text

Zmena textu menoviek

 1. Kliknite na každú bunku v hárku s textom menovky, ktorý chcete zmeniť.

 2. Do každej bunky zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves Enter.

  alternatívny text

  Pri zmene textu v bunkách sa aktualizujú menovky v grafe.

Ak chcete zachovať text v zdrojových údajoch v hárku tak, ako je, a jednoducho vytvoriť vlastné označenia, môžete zadať nový text menovky, ktorý je nezávislý od údajov hárka:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na menovky kategórií, ktoré chcete zmeniť, a kliknite na položku Vybrať údaje.

  Kliknutie pravým tlačidlom myši na os kategórií a výber položky Vybrať údaje

 2. V poli Menovky vodorovnej osi (kategória) kliknite na položku Upraviť.

 3. V poli Rozsah menovky osi zadajte menovky, ktoré sa majú použiť, oddelené čiarkami.

alternatívny text

Zadajte napríklad Štvrťrok 1,Štvrťrok 2,Štvrťrok 3,Štvrťrok 4.

Zmena formátu textu a čísel v menovkách

Postup pri zmene formátu textu v menovkách osi kategórií:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na menovky na osi kategórií, ktoré chcete formátovať, a kliknite na položku Písmo.

 2. Na karte Písmo vyberte požadované možnosti formátovania.

 3. Na karte Medziznakové medzery vyberte požadované možnosti medzier.

Postup pri zmene formátu čísel na osi hodnôt:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na menovky na osi hodnôt, ktoré chcete formátovať.

 2. Kliknite na položku Formátovať os.

 3. Na table Formátovať os kliknite na položku Číslo.

  Tip: Ak sa na table nezobrazuje sekcia Číslo, uistite sa, či ste vybrali os hodnôt (zvyčajne ide o zvislú os na ľavej strane).

  Možnosť Číslo na table Formátovať os

 4. Vyberte požadované možnosti formátovania čísel.

  Možnosti formátovania čísel osi hodnôt

  Ak zvolený formát čísel používa desatinné miesta, môžete ich počet stanoviť v poli Desatinné miesta.

 5. Ak chcete zachovať prepojenie čísel s bunkami hárka, začiarknite políčko Prepojené so zdrojom.

  Poznámka: Pred formátovaním čísel ako percentuálnych hodnôt sa presvedčte, či sa čísla zobrazené v grafe vypočítali ako percentá aj v hárku alebo či sa zobrazujú vo formáte desatinných čísel, napríklad 0,1. Ak chcete vypočítať percentuálne hodnoty v hárku, vydeľte hodnotu súčtom. Ak napríklad zadáte výraz =10/100 a výsledok 0,1 naformátujete ako percentuálnu hodnotu, číslo sa správne zobrazí ako 10%.

Tip: Menovka osi sa líši od názvu osi, ktorý môžete pridať ako popis toho, čo sa na osi znázorňuje. Názvy osí sa v grafe nezobrazujú automaticky. Ak ich chcete pridať, pozrite si tému Pridanie alebo odstránenie názvov v grafe.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×