Stav prítomnosti je možné manuálne nastaviť a kontrolovať spôsob a frekvenciu, akou vás budú používatelia kontaktovať. Podľa predvoleného nastavenia je váš stav odvodený od údajov kalendára programu Microsoft Outlook. Ak je napríklad v kalendári programu Outlook aktuálne naplánovaná schôdza, v komunikačnom softvéri Microsoft Lync Online sa zobrazí stav Na schôdzi.

Počas zvukového hovoru alebo videohovoru sa indikátor prítomnosti zobrazí červenou farbou ako Nemám čas a stav sa aktualizuje na Telefonujúci. Časť vašich informácií o prítomnosti môže obsahovať osobnú poznámku, ktorá s zobrazí v zozname kontaktov, na karte kontaktu a v časti kontaktov Informačný kanál aktivity.

Čo chcete urobiť?

Zmena stavu prítomnosti

Ak chcete zmeniť svoj stav prítomnosti, postupujte nasledovne:

  1. V hornej časti hlavného okna programu Lync kliknite na ponuku dostupnosti, ktorá sa nachádza pod vaším menom.

Stav prítomnosti v programe Lync

  1. V rozbaľovacom zozname vyberte požadovaný stav. Ak chcete zadaný stav vrátiť naspäť a používať automaticky aktualizovaný stav programu Lync Online, kliknite na položku Vrátiť stav.

Na začiatok stránky

Výber vhodného stavu

Skontrolujte, či máte vhodne zadaný stav.

Stav prítomnosti

Popis

Prítomnosť v Lyncu – K dispozícii Dostupný

Ste online a dostupní a možno vás kontaktovať.

Prítomnosť v Lyncu – Nemám čas Nemám čas

Nemožno vás vyrušovať. Ste zaneprázdnení, máte hovor alebo ste na schôdzi.

Prítomnosť v Lyncu – Nerušiť Nerušiť

Neprajete si byť rušení a chcete, aby sa zobrazovali iba upozornenia na konverzáciu, ktoré vám odošlú kontakty zaradené do vašej pracovnej skupiny.

Poznámka: Ak máte stav nastavený na hodnotu Nerušiť a zatelefonujete na linku 112, váš stav sa automaticky zmení na hodnotu Dostupný. Stav je možné kedykoľvek obnoviť.

Prítomnosť v Lyncu – Som preč Hneď sa vrátim

Odišli ste iba na chvíľu a čoskoro sa vrátite.

Prítomnosť v Lyncu – Som preč Nie som v práci

Nie ste v práci a nemožno vás kontaktovať.

Prítomnosť v Lyncu – Som preč Zobraziť stav Som preč

Chcete, aby si ostatní používatelia mysleli, že ste aktuálne preč. (Pri tomto výbere sa ostatným používateľom zobrazí stav Som preč.)

Prítomnosť v programe Lync – Offline Offline

Ste odhlásení. (Ak ste niektorým kontaktom zablokovali možnosť zobraziť vašu prítomnosť, zobrazujete sa im v stave Offline.)

Prítomnosť v Lyncu – Neznáme Neznáma

Vaša prítomnosť nie je známa. (Ak ostatní používatelia na výmenu okamžitých správ nepoužívajú program Lync, vaša prítomnosť sa im môže zobraziť ako neznáma.)

Množstvo informácií o vašej prítomnosti, ktoré sa kontaktom zobrazuje, závisí od vzťahu na ochranu osobných údajov daného kontaktu. Ďalšie informácie o nastavení vzťahu na ochranu osobných údajov sa nachádzajú v téme Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie a zobrazenie osobnej poznámky

Do hornej časti hlavného okna programu Lync je možné zadať alebo prilepiť ľubovoľný typ poznámky, ktorá sa zobrazí na karte kontaktu a ak chcete, tak aj v položke Informačný kanál aktivity daného kontaktu. Ak máte v programe Microsoft Outlook nastavené upozornenie Mimo pracoviska, zobrazí sa kontaktom ako osobná poznámka.

Dlhá poznámka sa môže zobraziť prerušovane. Ak ju chcete rozbaliť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V zozname kontaktov kliknite na šípku nadol pod tlačidlom Zavolať.

  • Na karte kontaktu ukážte na poznámku.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×