Zmeny kompatibility medzi verziami

Kontrola kompatibility uvádza prvky v dokumente Wordu 2013 alebo 2016, ktoré nie sú podporované, alebo sa správajú inak v starších verziách Wordu. Niektoré z týchto funkcií sa natrvalo zmenia, ak konvertujete dokument na formát Wordu 2016 alebo 2013.

Ak chcete spustiť kontrolu kompatibility, kliknite na položku súbor > informácie, kliknite na položku skontrolovať problémy > skontrolovať kompatibilitua potom v časti Súhrnskontrolujte všetky problémy s kompatibilitou.

Dostupnosť funkcií v jednotlivých režimoch

Funkcia

97-2003

2007

2010

2013 a 2016

Webové video

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Aplikácie pre Office

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Opakujúce sa ovládacie prvky obsahu sekcie

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Prispôsobené stĺpce poznámok pod čiarou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zbalené v predvolených nadpisoch

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Označenie komentárov ako dokončených

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Nové formáty číslovania

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Nové tvary a textové polia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Textové efekty

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Alternatívny text pre tabuľky

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Funkcie písma OpenType

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Blokovanie autorov

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Nové efekty objektov WordArt

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Nové ovládacie prvky obsahu

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Ovládacie prvky obsahu vo Worde 2007

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Motívy

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Hlavné a vedľajšie písma

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Sledované pohyby

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Karty okrajov

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Grafické prvky SmartArt

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Grafy balíka Office 2007

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Vložené objekty Open XML

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Preddefinované bloky

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Bibliografia a citácie

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Rovnice

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Relatívne textové polia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Predchádzajúca verzia objektu WordArt

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Predchádzajúca verzia diagramov

Zelený znak začiarknutia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Diagramy predchádzajúcej verzie

Zelený znak začiarknutia

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou

Tlačidlo Microsoft Office s otvorenou ponukou


Na začiatok stránky

Zmeny správania funkcií

Označenie komentárov ako dokončených

Označenie komentárov ako dokončených je možné iba vo formátoch súborov vo Worde 2013 a 2016. Ak sa komentár alebo odpoveď neupravuje v staršej verzii Wordu, komentár alebo odpoveď sa pri opätovnom otvorení súboru vo Worde 2013 alebo 2016 zobrazí rovnako.

Odpovede na komentáre nevyzerajú ako odpovede v starších verziách Wordu.

Preddefinované bloky

Z preddefinovaných blokov a položiek automatického textu sa môžu stratiť niektoré informácie.

Šablóny poskytujú obsah, ktorý sa zobrazuje v galériách preddefinovaných blokov vo Worde 2016, 2013, 2010 a 2007. Keď uložíte šablónu vo formáte Wordu 97-2003, obsah z galérií preddefinovaných blokov sa natrvalo skonvertuje na statické položky automatického textu. Automatický text nebudete môcť skonvertovať späť na preddefinované bloky ani vtedy, keď dokument neskôr skonvertujete na formát Wordu 2013 alebo 2016.

Obsah z nasledujúcich galérií preddefinovaných blokov sa skonvertuje na automatický text:

 • Tabuľky

 • Hlavičky

 • Piat

 • Čísla strán

 • Textové polia

 • Rovnice

 • Obsah

 • Bibliografie

 • Vodotlače

 • Vlastné galérie

Bibliografie a citácie

Citácie a bibliografie sa skonvertujú na statický text a nebudú sa už automaticky aktualizovať.

Vo Worde 2016 a 2013 sa citácie a bibliografie aktualizujú automaticky pri úprave svojich zdrojov alebo pri použití nového štýlu dokumentu.

Keď uložíte dokument programu Word 2016 alebo 2013 vo formáte Wordu 97-2003, citácie a bibliografie sa skonvertujú na statický text, ktorý sa automaticky neaktualizuje a ich zdroje nebudú k dispozícii.

Ak neskôr konvertujete dokument na Word 2016 alebo 2013, citácie a bibliografie sa automaticky neaktualizujú. Ak chcete, aby sa citácie a bibliografie automaticky aktualizovali, musíte znova vytvoriť zdroje v dokumente alebo ich skopírovať do aktuálneho zoznamu v poli Správca zdrojov a potom nahradiť statické citácie a bibliografie s novovytvorenými.

Ďalšie informácie o citáciách a bibliografiách nájdete v téme vytvorenie bibliografie.

Ovládacie prvky obsahu

Ovládacie prvky obsahu sa skonvertujú na statický obsah.

Ak dokument uložíte vo formáte Wordu 97 – 2003, všetky ovládacie prvky obsahu sa skonvertujú na obyčajný text a priradené vlastnosti sa natrvalo stratia aj vtedy, keď dokument neskôr skonvertujete na formát súboru vo formáte Wordu 2016 alebo 2013.

Vo Worde 97 – 2003 sa napríklad používatelia už nezobrazia v rozbaľovacom zozname položky. Okrem toho všetky oblasti, ktoré nie je možné upravovať ani odstraňovať, už nebudú vynútené a používatelia budú môcť odstrániť a zmeniť obsah ovládacích prvkov.

Vložené objekty

Vložený objekt v tomto dokumente bol vytvorený v novšej verzii balíka Office. Nie je možné upraviť ju v staršej verzii Wordu.

Vložené objekty Open XML môžete konvertovať tak, aby ich mohli upravovať ľudia, ktorí používajú staršie verzie Wordu.

Konverzia vložených objektov Excelu 2013 alebo 2016

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku objekt hárkaa potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku hárok programu Microsoft Excel 97-2003 .

Konverzia vložených objektov snímok programu PowerPoint 2013 alebo 2016

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku objekt snímkya potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku snímka programu Microsoft PowerPoint 97-2003 .

Konverzia vložených objektov prezentácie PowerPointu 2013 alebo 2016

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku objekt prezentáciea potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknite na položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku Prezentácia programu Microsoft PowerPoint 97-2003 :

Konverzia vložených objektov Wordu 2013 alebo 2016

Vložené objekty môžete konvertovať tak, aby ich mohli upravovať ľudia, ktorí používajú staršie verzie Wordu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený objekt.

 2. Ukážte na položku objekt dokumentua potom kliknite na položku Konvertovať.

 3. V dialógovom okne Konvertovať kliknutím vyberte položku Konvertovať na.

 4. V zozname Typ objektu vyberte položku dokument programu Microsoft Word 97-2003.

Rovnice

Rovnice sa skonvertujú na obrázky. Rovnice nebudete môcť upravovať, až kým sa dokument nekonvertuje na nový formát súboru. Všetky komentáre, vysvetlivky alebo poznámky pod čiarou prítomné v rovniciach sa pri uložení natrvalo stratia.

Ak dokument uložíte vo formáte Wordu 97-2003, rovnice sa skonvertujú na obrázky, ktoré nie je možné upravovať. Ak však dokument neskôr skonvertujete na formát súboru vo formáte Wordu 2016 alebo 2013 a v predchádzajúcej verzii sa nevykonali žiadne zmeny v rovnici, rovnice sa zmenia na text a budete ich môcť upravovať.

Grafické prvky SmartArt

Grafika SmartArt sa skonvertuje na jeden objekt, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách Wordu.

Keď ukladáte dokument, ktorý obsahuje grafické prvky SmartArt vo formáte Wordu 97-2003, skonvertuje sa na statické obrázky. Nebudete môcť upravovať text v grafickom prvku, zmeniť jeho rozloženie ani zmeniť jeho celkový vzhľad.

Ak neskôr skonvertujete dokument na formát Wordu 2016 alebo 2013 a nevykonali sa žiadne zmeny v obrázkoch v staršej verzii, grafika sa zmení späť na objekt SmartArt.

Karty okrajov

Tabulátory zarovnania sa skonvertujú na tradičné tabulátory.

Vo Worde 2016 a 2013 sa tabulátory zarovnania používajú na umiestnenie textu vzhľadom na okraje dokumentu alebo oblasti v rámci dokumentu a na prispôsobenie umiestnenia v prípade, že zmeníte okraje.

Ak dokument uložíte vo formáte Wordu 97-2003, tabulátory zarovnania sa natrvalo nahradia tradičnými kartami a pri zmene okrajov už nebudú automaticky upravovať svoju polohu. Ak ste na vytvorenie komplexného rozloženia použili karty zarovnania, karty sa môžu presúvať a meniť vzhľad dokumentu.

Textové polia

Niektoré umiestnenie textového poľa sa zmení.

V textových poliach sa text, ktorý je zvislo centrovaný alebo zarovnaný k dolnému okraju, natrvalo zarovná k hornej časti aj v prípade, že dokument neskôr skonvertujete na formát Wordu 2016 alebo 2013.

Sledované pohyby

Sledované pohyby sa skonvertujú na odstránené a vložené položky.

Ak dokument uložíte vo formáte Wordu 97-2003, sledované pohyby sa budú sledovať odstránené položky a vložené položky. Ak neskôr konvertujete dokument na formát Wordu 2016 alebo 2013, sledované vložené umiestnenia a odstránené položky sa nebudú konvertovať späť na sledované pohyby.

Nové formáty číslovania

Nové formáty číslovania sa skonvertujú na arabské číslice (1, 2, 3, 4,...).

Zoznamy formátované pomocou nových formátov číslovania (0001, 0,002, 0003, 0004,...) sa skonvertujú na štandardné arabské číselné formáty (1, 2, 3, 4,...).

Nové tvary a textové polia

Tvary a textové polia sa skonvertujú na efekty dostupné v tomto formáte.

Tvary a textové polia vytvorené vo Worde 2016 alebo 2013 môžu byť formátované s rôznymi novými efektmi, ako sú napríklad skosenie a priestorové otáčanie, ktoré nie sú k dispozícii v starších verziách Wordu. V starších verziách Wordu sa tieto efekty skonvertujú na efekty, ktoré sú k dispozícii v týchto verziách.

Textové efekty

Efekty na text sa odstránia

Efekty pre text sa natrvalo odstránia, ak nie sú priradené s použitím vlastného štýlu.

Ak sa textové efekty používajú s použitím vlastného štýlu, zobrazia sa znova pri opätovnom otvorení dokumentu vo Worde 2016 alebo 2013.

Alternatívny text pre tabuľky

V tabuľkách sa stratia informácie o alternatívnom texte.

Alternatívny text sa zobrazí, keď je dokument na webe. Vo formáte Wordu 97-2003 sa alternatívny text v tabuľkách natrvalo odstráni.

Blokovanie autorov

Všetky informácie o tom, kde sa v dokumente upravujú iní autori, sa natrvalo odstránia.

Autorské bloky sa odstránia z oblastí, v ktorých boli použité, a celý dokument je k dispozícii na úpravy.

Vloženie obrázka

Efekty na text sa odstránia.

Objekt WordArt sa skonvertuje na statický text.

Grafy a diagramy

Graf v tomto dokumente môže obsahovať údaje v bunkách mimo limitu riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. Údaje prekračujúce stĺpce 256 (IV) o 65 536 riadkov sa neuložia.

Niektoré grafy a diagramy sa skonvertujú na obrázky, ktoré nebude možné zmeniť. Ak je graf alebo diagram založený na údajoch mimo riadkov a stĺpcov podporovaných Wordom 97-2003, tieto údaje sa stratia.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×