Dôvera a ochrana osobných údajov sú pre poslanie spoločnosti Microsoft centrálne a môžu každej osobe a každej organizácii na svete dosiahnuť viac. Pokiaľ ide o naše produkty, zaväzujeme sa poskytovať vám informácie a ovládacie prvky, ktoré potrebujete na to, aby ste mohli vybrať spôsob, akým sa vaše údaje zhromažďujú a používajú. Chápeme, že očakávate, že Office a že tieto pravidlá zahŕňajú zabezpečenie, spoľahlivosť, schopnosť a dodržiavanie vašich údajov a ochrany osobných údajov.

Karty uvedené nižšie obsahujú informácie o jednotlivých verziách balíka Microsoft Office.

Dôležité: Ak používate verziu 1904 alebo novšiu verziu balíka Microsoft Office možnosti ochrany osobných údajov sa presunuli. Informácie o prístupe k nim nájdete v téme Zásady ochrany osobných údajov Nastavenia.

Ak chcete zobraziť možnosti ochrany osobných údajov v aplikácii Microsoft 365, Office 2016 alebo Office 2019 Windows postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Možnosti ochrany osobných údajov.

Možnosti ochrany osobných údajov

 • Odoslať do spoločnosti Microsoft osobné údaje na vylepšenie balíka Office

  Začiarknutím tohto políčka pomáhate zlepšiť kvalitu, spoľahlivosť a výkon produktov spoločnosti Microsoft. Microsoft automaticky zhromažďuje informácie z vášho počítača vrátane chybových hlásení a informácií o hardvéri a softvéri. Všetky informácie odoslané spoločnosti Microsoft sú anonymné. Tieto informácie sa nepoužívajú na reklamné ani obchodné účely.

 • Dovoliť balíku Office pripojiť sa k online službám spoločnosti Microsoft a získať funkcie relevantné pre vašu oblasť a preferencie

  Začiarknutím tohto políčka umožníte spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o tom, ako využívate online služby a lokality poskytované spoločnosťou Microsoft a jej partnermi. Toto nastavenie umožňuje využívať možnosti prekladu dostupné v častiach Zdroje informácií a odkazy.

Špecifické nastavenie dokumentu

 • Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní

  Táto možnosť pri ukladaní súboru automaticky odstráni osobné informácie z vlastností súboru. Táto možnosť je vypnutá v Excel, PowerPoint a Worde a zapnutá pre Publisher a SharePoint Designer. Aj v prípade, že možnosť automatického odstránenia osobných informácií je vypnutá, môžete odstrániť osobné informácie na požiadanie spustením kontroly dokumentov. buď pomocou tlačidla priamo v Centre dôveryhodnosti, alebo tak, že otvoríte položky Súbor > Informácie > Kontrola problémov > Kontrola dokumentu.

 • V programoch, kde je táto možnosť zapnutá, je dostupná iba vtedy, ak pracujete s dokumentom vytvoreným v staršej verzii balíka Office a ak ste v danej verzii používali túto možnosť na odstránenie osobných informácií. 

Zdroje informácií a odkazy

 • Možnosti prekladu

  Pomocou dialógového okna Možnosti prekladu môžete vybrať nastavenia pre online dvojjazyčné slovníky a strojový preklad. Možnosti v tomto dialógovom okne sú k dispozícii iba v prípade, že začiarknete políčko Dovoliť balíku Office pripojiť sa k online službám spoločnosti Microsoft a získať funkcie relevantné pre vašu oblasť a preferencie v časti Možnosti ochrany osobných údajov.

 • Zdroje informácií – možnosti

  Pomocou funkcie Zdroje informácií – možnosti môžete aktivovať služby viacjazyčných referenčných adresárov a lokalít s prieskumami.

Ak chcete zobraziť možnosti ochrany osobných údajov v aplikácii balíka Office 2010 alebo 2013 pre Windows, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Možnosti ochrany osobných údajov.

Popis jednotlivých možností ochrany osobných údajov

Umožniť balíku Office pripojiť sa na internet

Vzťahuje sa na Office 2013

Keď začiarknete políčko Umožniť balíku Office pripojiť sa na internet, Office bude môcť počas pripojenia na internet použiť online služby a vyhľadať najnovší online obsah.

Po pripojení na internet pripojiť na lokalitu Office.com a získať aktualizovaný obsah

Vzťahuje sa na Office 2010.

Keď začiarknete políčko Po pripojení na internet pripojiť na lokalitu Office.com a získať aktualizovaný obsah, získate aktualizovaný obsah Pomocníka, ktorý stiahnete do počítača z lokality Office.com. Ak chcete stiahnuť obsah, musíte byť pripojení na internet. Nestiahne sa celý systém Pomocníka, iba článok Pomocníka, na ktorý kliknete v poli Výsledky hľadania.

Pravidelne sťahovať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy

Keď začiarknete políčko Pravidelne sťahovať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy:

 • umožníte stiahnutie súboru z lokality Office.com do počítača, takže ak sa naruší stabilita počítača alebo počítač zlyhá, automaticky sa spustia diagnostické nástroje balíka Microsoft Office, ktoré vám pomôžu diagnostikovať a vyriešiť problém,

 • Umožníte spoločnosti Microsoft požiadať vás o odosielanie správ o chybe pre určité typy chýb, ktoré sa môžu zobraziť. Ak správu odošlete, údaje môžu pomôcť spoločnosti Microsoft pochopiť a vyriešiť problém.

 • umožníte spoločnosti Microsoft, aby vám poskytla najnovší obsah Pomocníka, ktorý vám pomôže vyriešiť problém na vašom počítači.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia diagnostických nástrojov balíka Office.

Zaregistrovať sa v programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Ak začiarknete políčko Zaregistrovať sa v programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov, pomáhate zlepšiť kvalitu, spoľahlivosť a výkon balíka Microsoft Office.

 • Ak sa chcete zúčastniť, nemusíte už urobiť nič iné. Nemusíte vyplniť žiadny formulár či dotazník ani odpovedať telefonicky.

 • Spoločnosť Microsoft automaticky zhromažďuje informácie z vášho počítača vrátane chybových hlásení, času ich vzniku, druhu počítačového vybavenia, ktoré používate, informácií o tom, či má počítač problémy pri spúšťaní softvéru od spoločnosti Microsoft a či hardvér a softvér reaguje správne a podávajú požadovaný výkon. Vo všeobecnosti sa tieto informácie zhromažďujú raz denne.

 • Všetky informácie odoslané spoločnosti Microsoft sú anonymné. Tieto informácie sa nepoužívajú na reklamné ani obchodné účely.

Automatická detekcia nainštalovaných aplikácií balíka Office s cieľom zlepšiť výsledky vyhľadávania na lokalite Office.com

Vzťahuje sa na Office 2010.

Keď začiarknete políčko Automatická detekcia nainštalovaných aplikácií balíka Office s cieľom zlepšiť výsledky vyhľadávania na lokalite Office.com, zlepší sa vyhľadávanie na lokalite Office.com pre programy balíka Office, ktoré máte nainštalované.

Skontrolovať dokumenty Microsoft Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality

Vzťahuje sa na tieto programy balíka Office 2010: Access, Excel, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word, Excel Starter a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Skontrolovať dokumenty Microsoft Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality, zapnete detekciu falošných webových lokalít, ktorá vám pomôže pri ochrane pred podvodnými praktikami. Keď balík Office nájde prepojenie na webovú lokalitu s falošným názvom domény, zobrazí sa upozornenie zabezpečenia. Kontrola falošných webových lokalít sa vykonáva lokálne v počítači. Táto funkcia neodosiela žiadne informácie spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie upozornení zabezpečenia na prepojenia na podozrivé webové lokality a na súbory z podozrivých webových lokalít.

Povoliť pracovnej table Zdroje informácií skontrolovať a nainštalovať nové služby

Keď začiarknete políčko Povoliť pracovnej table Zdroje informácií skontrolovať a nainštalovať nové služby, povolíte programu balíka Office vyhľadať a nainštalovať novú službu zdrojov informácií.

Povoliť odosielanie súborov na vylepšenie overovania súborov

Vzťahuje sa iba na Word a Word Starter.

Keď začiarknete políčko Povoliť odosielanie súborov na vylepšenie overovania súborov, umožníte tým spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o súboroch, ktorých overovanie zlyhalo. Dialógové okno predvolene vyzýva používateľa na odoslanie súborov do spoločnosti Microsoft.

Povoliť personalizáciu reklám v programe Microsoft Office Starter

Vzťahuje sa iba na Excel Starter a Word Starter

Keď začiarknete políčko Povoliť personalizáciu reklám v programe Microsoft Office Starter, umožníte tým spoločnosti Microsoft zhromažďovať údaje o používaní služieb a lokalít online, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft a jej partneri. Tieto informácie sa používajú na predbežné stanovenie reklám, ktoré by vás mohli zaujímať.

Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre

Vzťahuje sa iba na Word a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre , zobrazí sa upozornenie v prípade, že sa pokúsite vytlačiť, uložiť alebo odoslať dokument, ktorý obsahuje sledované zmeny.

Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodných čísel

Vzťahuje sa iba na Word.

Ak začiarknete políčko Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodných čísel, zvýšite možnosť dosiahnutia optimálnych výsledkov pri zlúčení sledovaných zmien od viacerých recenzentov.

Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní

Vzťahuje sa iba na Word a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní, budú sa zobrazovať všetky sledované zmeny, ktoré naďalej ostávajú v dokumente po jeho otvorení alebo uložení. Takto môžete odstrániť všetky nežiaduce sledované zmeny, kým dokument odošlete na recenziu.

Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní

Vzťahuje sa na tieto programy balíka Office: Excel, PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer, Word, Excel Starter a Word Starter.

Možnosť Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní je vypnutá v programoch Excel, PowerPoint a Word a zapnutá v programoch Publisher a SharePoint Designer.

V programoch, kde je táto možnosť zapnutá, je dostupná iba vtedy, ak pracujete s dokumentom vytvoreným v staršej verzii balíka Office a ak ste v danej verzii používali túto možnosť na odstránenie osobných informácií. Ak chcete odstrániť osobné informácie z tohto dokumentu, kliknite na tlačidlo Kontrola dokumentov.

Kontrola dokumentov

Ak chcete odstrániť osobné informácie a iné skryté údaje zo súborov vytvorených v programoch Excel, PowerPoint a Word, kliknite na tlačidlo Kontrola dokumentov. Ďalšie informácie o kontrole dokumentov nájdete v týchto článkoch:

Ak chcete získať prístup k nastaveniam ochrany osobných údajov v aplikáciiMicrosoft 365 alebo Office 2016 pre Mac, prejdite do ponuky aplikácie (napríklad Word alebo PowerPoint) > Preferences (Predvoľby) a v dolnom riadku možností vyberte položku Ochrana osobných údajov.

V Office pre Mac 2016 môžete získať prístup k nastaveniam ochrany osobných údajov tak, že v ponuke aplikácie (napríklad Word alebo PowerPoint ) otvoríte >Nastavenia a vyberiete položku Zabezpečenie & ochrana osobných údajov.

Tlačidlo Zabezpečenie & ochrana osobných údajov v dialógovom okne Predvoľby aplikácie.

Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov

Ak si chcete prečítať naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, prejdite na stránku Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft

Váš názor nás zaujíma

Tento článok aktualizoval Ben 5. júna 2019 na základe vašich pripomienok. Ak boli pre vás tieto informácie užitočné, no najmä ak nie, použite nižšie uvedené ovládacie prvky spätnej väzby a dajte nám vedieť, ako ich môžeme zlepšiť.

Pozrite tiež

Zobrazenie bezpečnostných nastavení v Centre dôveryhodnosti

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×