Zostavenie dotazu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Webová časť vyhľadávania obsahu zobrazuje obsah na základe vyhľadávania. Vždy, keď používateľ otvorí stránku, ktorej súčasťou je webová časť vyhľadávania obsahu, do indexu hľadania sa odošle dotaz a vo webovej časti sa automaticky zobrazia výsledky hľadania. Môžete použiť niektorý z predvolených dotazov, ktoré sú k dispozícii v rýchlom režime, alebo môžete zostaviť svoj vlastný dotaz prostredníctvom rozšíreného režimu.

Čo chcete urobiť?

Zostavenie rýchleho dotazu

V rýchlom režime obsahuje karta Základy základné možnosti zostavenia dotazu. Ak chcete dotaz ešte viac spresniť, môžete použiť karty Nástroje na úpravu a Nastavenie. Pomocou karty Test potom môžete testovať výsledky hľadania pre rôzne verzie konečného dotazu.

Základy

Na jednoduché zostavenie dotazu slúžia možnosti na karte Základy. Na table Ukážka výsledkov hľadania na pravej strane sa automaticky zobrazujú výsledky hľadania.

  1. V zozname Výber dotazu vyberte dotaz výberom zdroja výsledkov. Zdroje výsledkov určujú, z akého obsahu sa majú výsledky hľadania získať.

  2. V zozname Obmedziť výsledky podľa aplikácie vyberte možnosť obmedzenia zdroja, z ktorého chcete získať výsledky hľadania.

  3. V časti Obmedziť podľa značky môžete výsledky obmedziť na obsah označený konkrétnymi výrazmi.

  4. V časti Obmedziť podľa typu obsahu môžete výsledky obmedziť na obsah určitého typu.

  5. V časti Pridať ďalšie filtre môžete pridať ďalšie obmedzenia jazyka Keyword Query Language (KQL).

  6. Kliknutím na tlačidlo OK uložte nastavenia.

Pridanie spresnenia vyhľadávania k dotazu

Na karte Nástroje na úpravu môžete vrátené výsledky obmedziť pridaním vopred vybratých spresnení vyhľadávania k dotazu. Výsledky hľadania tiež môžete zoskupiť na základe spravovanej vlastnosti. Po kliknutí na položku Zobraziť viac sa zobrazí možnosť Zoskupiť výsledky.

Pridanie ďalších nastavení

Na karte Nastavenie môžete vybrať ďalšie nastavenia svojho dotazu. Môžete použiť pravidlá pre dotaz alebo prepisovanie URL adries, vybrať správanie pri načítaní a definovať prioritu dotazu.

Testovanie dotazu

Na karte Testovanie sa zobrazuje text konečného dotazu na základe hodnôt vybratých na ostatných kartách. K dispozícii je možnosť testovania alternatívnych dotazov priamou úpravou textu dotazu. Po kliknutí na položku Zobraziť viac môžete testovať aj rôzne možnosti dotazov.

Poznámka:  Žiadne zmeny dotazu vykonané na karte Testovanie sa neuložia.

Na začiatok stránky

Zostavenie rozšíreného dotazu

Ak chcete zostaviť rozšírený dotaz, môžete použiť jazyk Keyword Query Language (KQL). V rozšírenom režime obsahuje karta Základy zoznamy umožňujúce pridanie filtrov kľúčových slov a filtrov vlastností k dotazu. Súčasťou rozšíreného režimu je aj samostatná karta Zoradenie.

Základy

Na karte základy kliknite na položku Prepnúť do rozšíreného režimu na zobrazenie zoznamami na pridávanie kľúčových slov filtrov a filtre vlastností k dotazu. Ďalšie informácie o Keyword Query Language nájdete v téme odkazy na syntax Keyword Query Language (KQL) na lokalite MSDN.

Po pridaní filtrov sa kliknutím na položku Testovať dotaz zobrazia výsledky na table Ukážka výsledkov hľadania na pravej strane.

Pridanie spresnenia vyhľadávania k dotazu

Na karte Spresnenia vyhľadávania môžete k dotazu pridať spresnenia vyhľadávania. Výsledky hľadania tiež môžete zoskupiť na základe spravovanej vlastnosti. Po kliknutí na položku Zobraziť viac sa zobrazí možnosť Zoskupiť výsledky.

Pridanie ďalších nastavení

Na karte Nastavenie môžete vybrať ďalšie nastavenia svojho dotazu. Môžete použiť pravidlá pre dotaz alebo prepisovanie URL adries, vybrať správanie pri načítaní a definovať prioritu dotazu.

Definovanie zoradenia

Na karte Zoradenie môžete definovať niekoľko úrovní zoradenia výsledkov hľadania, vybrať model vytvorenia poradia, ktorý sa má použiť, a pridať pravidlá dynamického vytvárania poradia.

Testovanie dotazu

Na karte Testovanie sa zobrazuje text konečného dotazu na základe hodnôt vybratých na ostatných kartách. K dispozícii je možnosť testovania alternatívnych dotazov priamou úpravou textu dotazu. Po kliknutí na položku Zobraziť viac môžete testovať aj rôzne možnosti dotazov.

Poznámka:  Žiadne zmeny dotazu vykonané na karte Testovanie sa neuložia.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×