Pre zariadenia Microsoft je udržateľnosť neoddeliteľnou súčasťou našej misie vyrábať produkty, ktoré umožňujú každému človeku a organizácii dosiahnuť viac. Od dizajnu produktu cez zabezpečenie zdrojov, výrobu, dodávku a koniec životnosti produktu usilujeme o to, aby naše produkty prinášali pozitívnu zmenu - a to v tom, ako ich naši zákazníci používajú k tvorbe, ako aj v dosahu ich vývoja na naše prostredie.

Máme dlhodobý záväzok maximalizovať životnosť produktu, minimalizovať odpad, využívať viac obnoviteľných zdrojov a zlepšovať modularitu, opraviteľnosť a recyklovateľnosť našich zariadení - vrátane našich obalov. Spolupracujeme tiež s našimi priemyselnými partnermi, aby sme sprístupnili viac možností opráv, ktoré zabezpečia kvalitu opráv, zabezpečia súkromie a bezpečnosť spotrebiteľa a pomôžu chrániť spotrebiteľa pred úrazmi. 
 
1. januára 2021 Francúzsko predstavilo nový index opraviteľnosti pre päť kategórií elektronických zariadení vrátane smartphonov a notebookov. Cieľom tohto nového indexu opraviteľnosti je informovať zákazníkov o dostupných možnostiach opravy produktu pred zakúpením.

Index opraviteľnosti je skóre v rozmedzí od 0 do 10/10, vypočítané na základe piatich kritérií:

  • Dokumentácia: Skóre určené záväzkom výrobcu sprístupniť bezplatne technickú dokumentáciu do niekoľkých rokov opravárom a spotrebiteľom.

  • Demontáž, náradie a spojovací materiál: Skóre určené tým, aké ľahké je rozobrať výrobok, typ potrebného náradia a vlastnosti spojovacích materiálov.

  • Dostupnosť náhradných dielov: Skóre určené dobou, ktorou sa výrobca zaviaže sprístupniť náhradné diely k produktu a časom potrebným na ich dodanie.

  • Cena náhradných dielov: Skóre určené pomerom predajnej ceny náhradných dielov k cene produktu.

  • Špecifiká produktu: Skóre určené subkritériami špecifickými pre príslušnú kategóriu produktov, ktoré môžu zahŕňať dostupnosť vzdialenej podpory, aktualizácie softvéru a resetovanie.

Informácie o indexe opraviteľnosti zariadenia Surface a parametroch používaných na výpočet indexu opraviteľnosti nájdete v téme Surface Indice de réparabilité pour la France (vo francúzštine).

Ďalšie informácie o francúzskom indexe opraviteľnosti nájdete na stránkeIndice de réparabilité na webe Ministère de la Transition écologique (francúzsky).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×