Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Čítanie diagramov Visia pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte Visio klávesnicou a čítačkou obrazovky na otvorenie a čítanie Visio diagramov. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie diagramu vo Visiu

  1. Po otvorení programu Visio sa zameranie nachádza na table výberu šablóny. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Recent" (Naposledy použité) a za tým názov naposledy používaných súborov.

  2. Ak prvý súbor nie je ten, ktorý chcete otvoriť, použite klávesy so šípkami nadol a nahor a presuňte sa do zoznamu Nedávne.

  3. Stlačením klávesu Enter otvoríte aktuálne vybratý súbor.

Tip: Ak sa súbor, ktorý chcete, nachádza v zozname naposledy použitých súborov, stlačte kombináciu klávesov Alt + O. Ozzve sa: "File, Open" (Súbor, Otvoriť). Vyhľadajte v počítači a v sieťových umiestneniach, OneDrive alebo , súbor, ktorý chcete otvoriť.

Čítanie diagramu vo Visiu

V niektorých diagramoch, ako sú napríklad vývojové diagramy, čítačka obrazovky oznámi tvary v poradí, v akom boli pridané do diagramu. Okrem toho oznámi aj začiatočné a koncové body spojníc. V tvaroch kalendára sa čítačky obrazovky pohybujú v chronologickom poradí z jedného dňa na druhý. Čítačky obrazovky oznamujú aj informácie o formátovaní, ako je veľkosť, umiestnenie a farba tvarov programu Visio.

  1. Po otvorení diagramu stlačením klávesu Tab presuňte zameranie na prvý tvar na prvej strane. Čítačka obrazovky oznámi jeho názov.

  2. Použite jeden z nasledovných postupov:

    • Ak chcete čítať prvky diagramu po jednom, stlačením klávesu Tab presuňte zameranie na nasledujúci tvar.

    • Ak chcete čítať celý diagram priebežne od začiatku, stlačte kombináciu klávesov SR + R. Ak chcete súvislé čítanie zastaviť, stlačte kláves Ctrl.

  3. Ak diagram obsahuje niekoľko strán, stlačte kombináciu klávesov Shift + F4 a otvorte dialógové okno Strana. V Moderátorovi sa ozzve:"Page window, page 1, selected" (Okno strany, strana 1, vybraté). V JAWS sa ozzve: "Page dash 1" (Strana pomlčka 1). Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor vyberte stranu v zozname a potom ju otvorte stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie diagramu Visia pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Visio

Informácie o navigácii vo Visiu pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×