Ďalšie informácie: 10 apríla 2018

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Prehliadač

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4092946

IE kumulatívne

Windows8-RT-KB4092946-x64.msu

4089187

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4092947

IE kumulatívne

IE11-Windows6.1-KB4092946-X86.msu

4089187

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4092948

IE kumulatívne

IE11-Windows6.1-KB4092946-X64.msu

4089187

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows 8.1 pre 32-bitové systémy

4092949

IE kumulatívne

Windows8.1-KB4092946-x86.msu

4089187

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows 8.1 pre systémy s procesorom x64

4092950

IE kumulatívne

Windows8.1-KB4092946-x64.msu

4089187

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy založené na x64 Service Pack 1

4092952

IE kumulatívne

IE11-Windows6.1-KB4092946-X64.msu

4089187

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4092953

IE kumulatívne

Windows8.1-KB4092946-x64.msu

4089187

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 Service Pack 2, 32-bitové systémy

4092946

IE kumulatívne

IE9-Windows6.0-KB4092946-X86.msu

4089187

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 Service Pack 2

4092946

IE kumulatívne

IE9-Windows6.0-KB4092946-X64.msu

4089187

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4093123

Mesačný súhrn

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088877

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4093118

Mesačný súhrn

Windows6.1-KB4093118-x86.msu

4088875

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4093118

Mesačný súhrn

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows 8.1 pre 32-bitové systémy

4093114

Mesačný súhrn

Windows8.1-KB4093114-x86.msu

4088876

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows 8.1 pre systémy s procesorom x64

4093114

Mesačný súhrn

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4093114

Mesačný súhrn

Windows8.1-KB4093114-arm.msu

4088876

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 pre systémy založené na x64 Service Pack 1

4093118

Mesačný súhrn

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4093114

Mesačný súhrn

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4093111

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4093111

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows 10 verzie 1511 pre 32-bitové systémy

4093109

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Verzia systému Windows 10 1511 pre systémy založené na x64

4093109

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Verzia systému Windows 10 1607 pre 32-bitové systémy

4093119

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Verzia systému Windows 10 1607 pre systémy založené na x64

4093119

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Verzia systému Windows 10 1703 pre 32-bitové systémy

4093107

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Verzia systému Windows 10 1703 pre systémy založené na x64

4093107

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Verzia systému Windows 10 1709 pre 32-bitové systémy

4093112

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

Áno

Prehliadač

Internet Explorer 11

Verzia systému Windows 10 1709 pre systémy založené na x64

4093112

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Prehliadač

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4093119

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Áno

Prehliadač

Microsoft Edge

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4093111

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

Áno

Prehliadač

Microsoft Edge

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4093111

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

Áno

Prehliadač

Microsoft Edge

Windows 10 verzie 1511 pre 32-bitové systémy

4093109

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

Áno

Prehliadač

Microsoft Edge

Verzia systému Windows 10 1511 pre systémy založené na x64

4093109

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

Áno

Prehliadač

Microsoft Edge

Verzia systému Windows 10 1607 pre 32-bitové systémy

4093119

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

Áno

Prehliadač

Microsoft Edge

Verzia systému Windows 10 1607 pre systémy založené na x64

4093119

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Áno

Prehliadač

Microsoft Edge

Verzia systému Windows 10 1703 pre 32-bitové systémy

4093107

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

Áno

Prehliadač

Microsoft Edge

Verzia systému Windows 10 1703 pre systémy založené na x64

4093107

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

Áno

Prehliadač

Microsoft Edge

Verzia systému Windows 10 1709 pre 32-bitové systémy

4093112

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

Áno

Prehliadač

Microsoft Edge

Verzia systému Windows 10 1709 pre systémy založené na x64

4093112

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Áno

Prehliadač

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4093119

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Áno

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

4091346

Aktualizácia zabezpečenia

4091346 - visual Studio 2010

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2012

4089501

Aktualizácia zabezpečenia

4089501 - visual Studio 2012

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2013

4089283

Aktualizácia zabezpečenia

4089283 - visual Studio 2013

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2015

4087371

Aktualizácia zabezpečenia

4087371 - visual Studio 2015

DevDiv

Visual Studio 2017 - Dev15 vydaní na webe

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Visual Studio 2017 - Dev15 vydaní na webe

DevDiv

Visual Studio 2017 - Dev15 verzia 15.6.6

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Visual Studio 2017 - Dev15 verzia 15.6.6

DevDiv

Visual Studio 2017 - Dev15 verzia 15,7 Ukážka 4

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Visual Studio 2017 - Dev15 verzia 15,7 Ukážka 4

Zariadenia od spoločnosti Microsoft

Klávesnica Microsoft Wireless 850

871281

Aktualizácia zabezpečenia

Nie

Microsoft Office

Služby Excel Services

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4018343

Aktualizácia zabezpečenia

xlsrvloc2013-kb4018343-fullfile-x64-glb.exe

3213559

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Excel 2007 Service Pack 3

4018353

Aktualizácia zabezpečenia

excel2007-kb4018353-fullfile-x86-glb.exe

4011714

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4018362

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4018362-fullfile-x86-glb.exe

4011675

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4018362

Aktualizácia zabezpečenia

excel2010-kb4018362-fullfile-x64-glb.exe

4011675

Možno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4018350

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4018350

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4018350-fullfile-x86-glb.exe

4018291

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4018350

Aktualizácia zabezpečenia

excel2013-kb4018350-fullfile-x64-glb.exe

4018291

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitová verzia)

4018337

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4018337-fullfile-x86-glb.exe

4011727

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitová verzia)

4018337

Aktualizácia zabezpečenia

excel2016-kb4018337-fullfile-x64-glb.exe

4011727

Možno

Áno

Microsoft Office

Program Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3

4011719

Aktualizácia zabezpečenia

xlview2007-kb4011719-fullfile-x86-glb.exe

4011606

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4018311

Aktualizácia zabezpečenia

mso2010-kb4018311-fullfile-x86-glb.exe

4011707

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4018357

Aktualizácia zabezpečenia

kb24286772010-kb4018357-fullfile-x86-glb.exe

4011673

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4018311

Aktualizácia zabezpečenia

mso2010-kb4018311-fullfile-x64-glb.exe

4011707

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4018357

Aktualizácia zabezpečenia

kb24286772010-kb4018357-fullfile-x86-glb.exe

4011673

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4018288

Aktualizácia zabezpečenia

4011277

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4018330

Aktualizácia zabezpečenia

4011690

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4018288

Aktualizácia zabezpečenia

oart2013-kb4018288-fullfile-x86-glb.exe

4011277

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4018330

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4018330-fullfile-x86-glb.exe

4011690

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4018288

Aktualizácia zabezpečenia

oart2013-kb4018288-fullfile-x64-glb.exe

4011277

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4018330

Aktualizácia zabezpečenia

mso2013-kb4018330-fullfile-x64-glb.exe

4011690

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4011628

Aktualizácia zabezpečenia

oart2016-kb4011628-fullfile-x86-glb.exe

3203474

Možno

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4018319

Aktualizácia zabezpečenia

chart2016-kb4018319-fullfile-x86-glb.exe

4011095

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitová verzia)

4018328

Aktualizácia zabezpečenia

mso2016-kb4018328-fullfile-x86-glb.exe

4011686

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4011628

Aktualizácia zabezpečenia

oart2016-kb4011628-fullfile-x64-glb.exe

3203474

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4018319

Aktualizácia zabezpečenia

chart2016-kb4018319-fullfile-x64-glb.exe

4011095

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitová verzia)

4018328

Aktualizácia zabezpečenia

mso2016-kb4018328-fullfile-x64-glb.exe

4011686

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 klikni a spusti (C2R) pre 32-bitové vydania

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 klikni a spusti (C2R) pre 64-bitové vydania

Aktualizácia zabezpečenia

Microsoft Office

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3

4011717

Aktualizácia zabezpečenia

xlconv2007-kb4011717-fullfile-x86-glb.exe

4011605

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3

4018354

Aktualizácia zabezpečenia

wordconv2007-kb4018354-fullfile-x86-glb.exe

4011720

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2

4018360

Aktualizácia zabezpečenia

wac2010-kb4018360-fullfile-x64-glb.exe

4011709

Možno

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

4018344

Aktualizácia zabezpečenia

wacserver2013-kb4018344-fullfile-x64-glb.exe

4011692

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4018342

Aktualizácia zabezpečenia

coreserverloc2013-kb4018342-fullfile-x64-glb.exe

4018298

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4018336

Aktualizácia zabezpečenia

sts2016-kb4018336-fullfile-x64-glb.exe

4018293

Možno

Nie

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4011712

Aktualizácia zabezpečenia

coreserver2010-kb4011712-fullfile-x64-glb.exe

3114998

Možno

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

4011586

Aktualizácia zabezpečenia

pptserverloc2013-kb4011586-fullfile-x64-glb.exe

3213560

Možno

Nie

Microsoft Office

Microsoft Word 2007 Service Pack 3

4018355

Aktualizácia zabezpečenia

word2007-kb4018355-fullfile-x86-glb.exe

4011721

Možno

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitové vydania)

4018359

Aktualizácia zabezpečenia

word2010-kb4018359-fullfile-x86-glb.exe

4011674

Možno

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitové vydania)

4018359

Aktualizácia zabezpečenia

word2010-kb4018359-fullfile-x64-glb.exe

4011674

Možno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4018347

Aktualizácia zabezpečenia

4011695

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitové vydania)

4018347

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4018347-fullfile-x86-glb.exe

4011695

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitové vydania)

4018347

Aktualizácia zabezpečenia

word2013-kb4018347-fullfile-x64-glb.exe

4011695

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-bitová verzia)

4018339

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4018339-fullfile-x86-glb.exe

4011730

Možno

Áno

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bitová verzia)

4018339

Aktualizácia zabezpečenia

word2016-kb4018339-fullfile-x64-glb.exe

4011730

Možno

Áno

Microsoft Office

Služby Word Automation Services

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4018356

Aktualizácia zabezpečenia

wdsrv2010-kb4018356-fullfile-x64-glb.exe

4011705

Možno

Microsoft Office

Služby Word Automation Services

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

4018341

Aktualizácia zabezpečenia

wdsrvloc2013-kb4018341-fullfile-x64-glb.exe

4011688

Možno

Nie

Microsoft Windows

Windows 7 pre 32-bitové systémy Service Pack 1

4093118

Mesačný súhrn

Windows6.1-KB4093118-x86.msu

4088875

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Microsoft Windows

Windows 7 pre systémy s procesorom x64 Service Pack 1

4093118

Mesačný súhrn

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Áno

Microsoft Windows

Windows 8.1 pre 32-bitové systémy

4093114

Mesačný súhrn

Windows8.1-KB4093114-x86.msu

4088876

Áno

Microsoft Windows

Windows 8.1 pre systémy s procesorom x64

4093114

Mesačný súhrn

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Áno

Microsoft Windows

Windows RT 8.1

4093114

Mesačný súhrn

Windows8.1-KB4093114-arm.msu

4088876

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 1

4093118

Mesačný súhrn

Windows6.1-KB4093118-ia64.msu

4088875

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 pre systémy založené na x64 Service Pack 1

4093118

Mesačný súhrn

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 x64-bitové systémy Service Pack 1 (Server Core inštalácie)

4093118

Mesačný súhrn

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2012

4093123

Mesačný súhrn

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088877

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2012 (Server Core inštalácie)

4093123

Mesačný súhrn

Windows8-RT-KB4093122-x64.msu

4088877

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2012 R2

4093114

Mesačný súhrn

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2012 R2 (Server Core inštalácie)

4093114

Mesačný súhrn

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 10 verzie 1511 pre 32-bitové systémy

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzia systému Windows 10 1511 pre systémy založené na x64

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzia systému Windows 10 1607 pre 32-bitové systémy

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzia systému Windows 10 1607 pre systémy založené na x64

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzia systému Windows 10 1703 pre 32-bitové systémy

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzia systému Windows 10 1703 pre systémy založené na x64

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzia systému Windows 10 1709 pre 32-bitové systémy

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzia systému Windows 10 1709 pre systémy založené na x64

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 8.1 pre 32-bitové systémy

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8.1-KB4093110-x86.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 8.1 pre systémy s procesorom x64

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8.1-KB4093110-x64.msu

4088785

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8.1-KB4093110-arm.msu

4088785

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows8.1-KB4093110-x64.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4093110

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Áno

Microsoft Windows

Windows 10 pre 32-bitové systémy

4093111

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

Áno

Microsoft Windows

Windows 10 pre systémy s procesorom x64

4093111

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

Áno

Microsoft Windows

Windows 10 verzie 1511 pre 32-bitové systémy

4093109

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

Áno

Microsoft Windows

Verzia systému Windows 10 1511 pre systémy založené na x64

4093109

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

Áno

Microsoft Windows

Verzia systému Windows 10 1607 pre 32-bitové systémy

4093119

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

Áno

Microsoft Windows

Verzia systému Windows 10 1607 pre systémy založené na x64

4093119

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Áno

Microsoft Windows

Verzia systému Windows 10 1703 pre 32-bitové systémy

4093107

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

Áno

Microsoft Windows

Verzia systému Windows 10 1703 pre systémy založené na x64

4093107

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

Áno

Microsoft Windows

Verzia systému Windows 10 1709 pre 32-bitové systémy

4093112

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Microsoft Windows

Verzia systému Windows 10 1709 pre systémy založené na x64

4093112

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 Service Pack 2, 32-bitové systémy

4091756

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4091756-x86.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 Service Pack 2, 32-bitové systémy

4093223

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093223-x86.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 Service Pack 2, 32-bitové systémy

4093224

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093224-x86.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 Service Pack 2, 32-bitové systémy

4093227

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093227-x86.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 Service Pack 2, 32-bitové systémy

4093257

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093257-x86.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 Service Pack 2, 32-bitové systémy

4093478

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093478-x86.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008, 32-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4091756

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4091756-x86.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008, 32-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4093223

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093223-x86.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008, 32-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4093224

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093224-x86.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008, 32-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4093227

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093227-x86.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008, 32-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4093257

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093257-x86.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008, 32-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4093478

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093478-x86.msu

Áno

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4091756

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4091756-ia64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4093223

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093223-ia64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4093224

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093224-ia64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4093227

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093227-ia64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4093257

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093257-ia64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium Service Pack 2

4093478

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093478-ia64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 Service Pack 2

4091756

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4091756-x64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 Service Pack 2

4093223

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093223-x64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 Service Pack 2

4093224

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093224-x64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 Service Pack 2

4093227

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093227-x64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 Service Pack 2

4093257

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093257-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 Service Pack 2

4093478

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093478-x64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 pre systémy založené na x64 Service Pack 2

4094079

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4094079-x64.msu

Skupina produktov

Produkt

Nainštalovaným

Číslo článku databázy KB

Typ balíka

Názov balíka

Supersedence

Reštartovaním počítača

Ktoré je možné odinštalovať

Microsoft Windows

Windows Server 2008 x64-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4091756

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4091756-x64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 x64-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4093223

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093223-x64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 x64-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4093224

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093224-x64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 x64-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4093227

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093227-x64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 x64-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4093257

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093257-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 x64-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4093478

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4093478-x64.msu

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2008 x64-bitové systémy Service Pack 2 (Server Core inštalácie)

4094079

Aktualizácia zabezpečenia

Windows6.0-KB4094079-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2016

4093119

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Áno

Microsoft Windows

Windows Server 2016 (Server Core inštalácie)

4093119

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Áno

Microsoft Windows

Windows Server, verzia 1709 (Server Core inštalácie)

4093112

Aktualizácia zabezpečenia

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Áno

Skriptovanie

ChakraCore

Aktualizácia zabezpečenia

ChakraCore apríla 2018 Gold

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×