Príznaky

Pri spustení aplikácie, ktorá používa službu Archív médií v počítači so systémom Windows Server 2003, Windows Vista alebo Windows Server 2008, aplikácia zlyhá. Po spustení aplikácie, pre niektoré záznamy zvuku sa stratí. Napríklad sa môžu vyskytnúť problém služby Live Meeting.

Príčina

Tento problém sa vyskytuje z dôvodu porušenie prístupu v procese službu Archív médií. Keď výstup šifrovania rovná NULL. NULL je neplatný ukazovateľ hodnoty, dešifrovanie vynechá. V ďalšom cykle, proces šifrovanie a dešifrovanie ísť synchronizácie. Preto dešifrovanie vráti nesprávna ukazovateľ. Kód procesu Media Archív služba používa ukazovateľ v tejto situácii, sa vyskytuje nespracovaná výnimka.

Riešenie

Informácie o rýchlej oprave pre systém Windows Server 2003

Rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určená iba na vyriešenie problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Môže, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám nespôsobuje tento problém, odporúčame vám počkať na ďalší Windows Server 2003 Service Pack, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak chcete tento problém vyriešiť okamžite, obráťte sa na služby technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o rýchlu opravu. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o poplatkoch za poskytnutie technickej podpory nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: V niektorých zvláštnych prípadoch sa môžu zrušiť poplatky za telefonickú podporu, ak pracovník služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft usúdi, že daný problém sa vyrieši nainštalovaním určitej aktualizácie. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) v počítači.

889100 ako získať najnovší balík service pack pre systém Windows Server 2003

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy nie je potrebné reštartovať počítač. Však ak kodek používa niektoré postupy, musíte reštartovať službu Live Meeting.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne iné rýchle opravy.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novší) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené v koordinovaný svetový čas (UTC). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Time Zone (Časové pásmo) v položke Date and Time (Dátum a čas) v ovládacom paneli.

Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 2, x86 verzia

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Požiadavka na aktualizáciu SP

Priečinok služby

Mp43dmod.dll

10.0.0.4005

311,808

03 - jún 2009

17:11

SP2

SP2QFE

Mp4sdmod.dll

10.0.0.4005

385,536

03-Jun-2009

17:11

SP2

SP2QFE

Mpg4dmod.dll

10.0.0.4005

241,152

03-Jun-2009

17:11

SP2

SP2QFE

Wmadmod.dll

10.0.0.4005

359,936

03-Jun-2009

17:11

SP2

SP2QFE

Wmadmoe.dll

10.0.0.4005

716,288

03-Jun-2009

17:11

SP2

SP2QFE

Wmsdmod.dll

10.0.0.4005

771,584

03-Jun-2009

17:11

SP2

SP2QFE

Wmsdmoe2.dll

10.0.0.4005

1,120,256

03-Jun-2009

17:11

SP2

SP2QFE

Wmspdmod.dll

10.0.0.4005

407,040

03-Jun-2009

17:11

SP2

SP2QFE

Wmspdmoe.dll

10.0.0.4005

940,544

03-Jun-2009

17:11

SP2

SP2QFE

Wmvadvd.dll

10.0.0.4005

1,215,488

03-Jun-2009

15:06

SP2

SP2QFE

Wmvadve.dll

10.0.0.4005

1,512,448

03-Jun-2009

17:11

SP2

SP2QFE

Wmvdmod.dll

10.0.0.4005

826,368

03-Jun-2009

17:11

SP2

SP2QFE

Wmvdmoe2.dll

10.0.0.4005

1,003,520

03-Jun-2009

17:11

SP2

SP2QFE


Windows Server 2003 s balíkom SP2, X64 verzia

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Požiadavka na aktualizáciu SP

Priečinok služby

Wmp43dmod.dll

10.0.0.4005

311,808

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wmp4sdmod.dll

10.0.0.4005

3 85,536

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wmpg4dmod.dll

10.0.0.4005

2 41,152

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wwmadmod.dll

10.0.0.4005

35 9,936

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wwmadmoe.dll

10.0.0.4005

71 6,288

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wwmsdmod.dll

10.0.0.4005

1 584 77

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wwmsdmoe2.dll

10.0.0.4005

1, 120,256

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wwmspdmod.dll

10.0.0.4005

4 07,040

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wwmspdmoe.dll

10.0.0.4005

9 40,544

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wwmvadvd.dll

10.0.0.4005

1, 215,488

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wwmvadve.dll

10.0.0.4005

1, 512,448

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wwmvdmod.dll

10.0.0.4005

82 6,368

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Wwmvdmoe2.dll

10.0.0.4005

1, 003,520

03-Jun-2009

15:06

x86

SP2

WOW

Informácie o rýchlej oprave pre systém Windows Vista a Windows Server 2008

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená iba opravu problému, ktorý je popísaný v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Táto rýchla oprava môže byť ďalej testovaná. Ak nie ste výrazne ovplyvnení týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá bude obsahovať túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť „K díspozícii je rýchla oprava na stiahnutie“. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, je možné, že budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie žiadosti o podporu a problémy, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú zvyčajné poplatky za poskytnutie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft a podpora alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Formulár "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sa zobrazuje pre jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, je preto rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať systém Windows Vista Service Pack 2 (SP2) alebo Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) v počítači.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy nie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne iné rýchle opravy.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novší) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené v koordinovaný svetový čas (UTC). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Time Zone (Časové pásmo) v položke Date and Time (Dátum a čas) v ovládacom paneli.

Windows Vista Service Pack 2 alebo Windows Server 2008 Service Pack 2, x86-bitové verzie

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Mp43decd.dll

11.0.6002.22202

259,584

18- Aug-2009

10:31

Mp4sdecd.dll

11.0.6002.22202

317,952

18-Aug-2009

10:31

Mpg4decd.dll

11.0.6002.22202

259,584

18-Aug-2009

10:31

Wmadmod.dll

11.0.6002.22202

758,784

18-Aug-2009

12:29

Wmadmoe.dll

11.0.6002.22202

1,118,720

18-Aug-2009

12:29

Wmspdmod.dll

11.0.6002.22202

604,672

18-Aug-2009

12:29

Wmspdmoe.dll

11.0.6002.22202

1,329,152

18-Aug-2009

12:29

Wmvdecod.dll

11.0.6002.22202

1,547,776

18-Aug-2009

12:29

Wmvencod.dll

11.0.6002.22202

1,575,936

18-Aug-2009

12:29

Wmvsdecd.dll

11.0.6002.22202

1,382,400

18-Aug-2009

12:29

Wmvsencd.dll

11.0.6002.22202

767,488

18-Aug-2009

12:29

Wmvxencd.dll

11.0.6002.22202

657,408

18-Aug-2009

12:29


Windows Vista Service Pack 2 alebo Windows Server 2008 Service Pack 2, verzie s procesorom x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Mp43decd.dll

11.0.6002.22202

232,448

18- Aug-2009

12:26

Mp4sdecd.dll

11.0.6002.22202

295,424

18-Aug-2009

12:26

Mpg4decd.dll

11.0.6002.22202

232,448

18-Aug-2009

12:26

Wmadmod.dll

11.0.6002.22202

946,176

18-Aug-2009

12:28

Wmadmoe.dll

11.0.6002.22202

1,128,960

18-Aug-2009

12:28

Wmspdmod.dll

11.0.6002.22202

818,688

18-Aug-2009

12:28

Wmspdmoe.dll

11.0.6002.22202

1,351,680

18-Aug-2009

12:28

Wmvdecod.dll

11.0.6002.22202

1,701,888

18-Aug-2009

12:28

Wmvencod.dll

11.0.6002.22202

1,891,840

18-Aug-2009

12:28

Wmvsdecd.dll

11.0.6002.22202

1,543,680

18-Aug-2009

12:28

Wmvsencd.dll

11.0.6002.22202

731,136

18-Aug-2009

12:28

Wmvxencd.dll

11.0.6002.22202

622,592

18-Aug-2009

12:28

Ďalšie informácie

Proces služby Media Archív slúži na nahrávanie na strane služby. Nahrávanie na strane služba používa obal zapisovanie paketov zvuku a videa z Audio Video Multipoint Conferencing jednotka (AVMCU) na zdieľanie súborov.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×