Chybové hlásenie pri pokuse o aktiváciu systému Windows Vista: Vyskytla sa chyba

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o aktiváciu systému Windows Vista sa môže zobraziť toto chybové hlásenie:

Vyskytla sa chyba

Ak je to tak, zobrazí sa aj niektorý z týchto kódov a popisov chýb.

Kód chyby

Popis

0xC004C003

Aktivačný server zistil, že zadaný kód Product Key sa už používa.

0xC004C001

Aktivačný server zistil, že zadaný kód Product Key je neplatný.

0xC004C008

Aktivačný server zistil, že zadaný kód Product Key sa nedá použiť.

0xC004C812

SL_E_CHREF_BINDING_0UT_0F_T0LERANCE: Aktivačný server zistil, že zadaný kód Product Key prekročil počet aktivácií.

0xCD004F050

Licenčná služba softvéru zistila, že kód Product Key je neplatný.

0xC004C4CE

Nepodarilo sa nájsť podrobný popis chyby.

0x8007232B

Názov DNS neexistuje.

0xC004F027

Licenčná služba softvéru zistila, že licencia je sfalšovaná.

0xC003E004

Licenčná služba softvéru zistila, že licencia nebola vyhodnotená.

0xC004E003

Licenčná služba softvéru zistila, že vyhodnotenie licencie zlyhalo.

0xC004F033

Licenčná služba softvéru zistila, že tento kód Product Key nie je možné použiť pri inštalácii. Podrobné informácie obsahuje denník udalostí.

0XC004D401

Spracovanie zabezpečenia zistilo chybu nezhody systémového súboru.

0x80080250

Nerozpoznaná chyba.

0x8004FC03

nerozpoznaná chyba.

0X8004FE2D

HTTP_STATUS_DENIED.

0x8004FE33

HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ.

0x8004FE91

HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED.

0x80072EE7

Nie je možné rozpoznať názov servera alebo adresu.

0x80072EFD

Nepodarilo sa nadviazať spojenie so serverom.

0x80072F78

Server vrátil neplatnú alebo nerozpoznanú odpoveď.

0x80072F8F

Vyskytla sa chyba zabezpečenia.

P R I C I N A

Popis v chybovom hlásení obsahuje príčinu chybového hlásenia.

R I E S E N I E

Kódy chýb 0xC004C003, 0xC004C001, 0xC004C008, 0xC004C812, 0xCD004F050, 0xC004C4CE, a 0x8007232B

Ak sa zobrazí niektorý z týchto kódov chýb, zmeňte kód Product Key na aktiváciu systému Windows Vista. Použite tento postup:

 1. Dvakrát kliknite na položku Systém v okne Ovládací panel. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte hodnotu Systém do poľa Vyhľadať a potom v zozname Programy kliknite na položku Systém.

 2. V časti Aktivácia systému Windows kliknite na prepojenie Zmeniť kód Product Key. Ak sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, kliknite na položku Pokračovať. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo.

 3. Do poľa Kód Product Key zadajte kód Product Key a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Vykonajte aktiváciu podľa pokynov Sprievodcu aktiváciou systému Windows.

Poznámka. Ak predpokladáte, že budete aktivovať systém Windows Vista pomocou služby Key Management Service (KMS), preštudujte si tieto dokumenty o hromadnej aktivácii:

Kódy chýb 0xC004F027, 0xC003E004 a 0xC004E003

Ak sa zobrazí niektorý z týchto kódov chýb, znova aktivujte systém Windows Vista. Použite tento postup:

 1. Dvakrát kliknite na položku Systém v okne Ovládací panel. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte hodnotu Systém do poľa Vyhľadať a potom v zozname Programy kliknite na položku Systém.

 2. V časti Aktivácia systému Windows kliknite na prepojenie Zmeniť kód Product Key. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo.

 3. Do poľa Kód Product Key zadajte kód Product Key a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Vykonajte aktiváciu podľa pokynov Sprievodcu aktiváciou systému Windows.

Kód chyby 0xC004F033

Ak sa zobrazí tento kód chyby, skontrolujte, či sa kód Product Key môže použiť na inováciu systému Windows Vista z aktuálneho vydania na vydanie, pre ktoré je tento kód určený. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

932616 Možnosti inštalácie pre spotrebiteľské verzie systému Windows Vista (len 32-bitové verzie)

932795 Možnosti inštalácie 64 bitových spotrebiteľských verzií systému Windows Vista

Kódy chýb 0XC004D401 a 0x80080250

Niektorý z týchto kódov chýb sa zobrazí, keď antivírusový softvér alebo softvér na správu digitálnych prístupových práv nie je kompatibilný so systémom Windows Vista. Ak chcete získať verziu, ktorá je kompatibilná so systémom Windows Vista, obráťte sa na výrobcu antivírusového softvéru alebo softvéru na správu digitálnych prístupových práv a potom znova aktivujte systém Windows Vista. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

931699 Chybové hlásenie pri používaní systému Windows Vista: Vo vašej licencii bola vykonaná neoprávnená zmena (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Kódy chýb 0x8004FC03, 0X8004FE2D, 0x8004FE33, 0x8004FE91, 0x80072EE7, 0x80072EFD, 0x80072F78, a 0x80072F8F

Ak sa zobrazí niektorý z týchto kódov chýb, skontrolujte, či je funkčné internetové pripojenie, a potom sa pokúste znova aktivovať systém Windows Vista. Pri odstraňovaní tohto problému postupujte podľa pokynov uvedených v príslušnej časti.

Počítač je pripojený na Internet

Prečítajte si tému Troubleshoot network and Internet connection problems na nasledovnej webovej lokalite pomoci a technickej podpory online pre systém Windows:

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/sk-sk/Help/33307acf-0698-41ba-b014-ea0a2eb8d0a81051.mspx

Počítač nie je pripojený na Internet

Prečítajte si tému Riešenie problémov so sieťovým a internetovým pripojením v časti Pomoc a technická podpora systému Windows, ktorá sa nachádza na pevnom disku počítača. Použite tento postup:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Pomoc a technická podpora.

 2. Do poľa Hľadať alebo do poľa Hľadať online zadajte spojenie Riešenie problémov so sieťovým a internetovým pripojením a potom kliknite na tlačidlo Hľadať.

 3. V zozname tém kliknite na položku Riešenie problémov so sieťovým a internetovým pripojením.

 4. Kliknite na prepojenie, ktoré podľa vás najlepšie popisuje daný problém.

 5. Postupujte podľa odporúčaní na riešenie daného problému.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o režime s obmedzenou funkčnosťou nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

925582 Správanie v režime s obmedzenou funkčnosťou systému Windows Vista

Ďalšie informácie o chybovom hlásení o uplynutí obdobia na aktiváciu zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

925616 Chybové hlásenie pri spustení systému Windows Vista: Vaše obdobie na aktiváciu uplynulo

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×