Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah tohto článku

Zoznam

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Zoznam premenlivých šesťuholníkov

Používa sa na znázornenie série prepojených myšlienok. Text úrovne 1 sa zobrazuje vo vnútri šesťuholníkov a text úrovne 2 sa zobrazuje mimo tvarov.

bb[1]

Základný blokový zoznam

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Malé kruhové tvary obsahujú obrázky. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov.

Obrázok rozloženia Základný blokový zoznam

Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Malé kruhové tvary obsahujú obrázky. Dobre funguje pri ilustrácii textu úrovne 1 a 2. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov.

Obrázok rozloženia Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením

Nepretržitý zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie skupín vzájomne prepojených informácií. Kruhové tvary obsahujú obrázky.

Obrázok rozloženia Nepretržitý zoznam obrázkov

Zostupný blokový zoznam

Používa sa na zobrazenie skupín súvisiacich myšlienok alebo zoznamov informácií. Výška textových tvarov sa postupne znižuje a text úrovne 1 sa zobrazuje zvislo.

Block Descending List SmartArt graphic layout

Podrobný proces

Používa sa s veľkým množstvom textu úrovne 2 na zobrazenie pokroku v jednotlivých fázach.

Obrázok rozloženia Podrobný proces

Zoskupený zoznam

Používa sa na zobrazenie skupín a podskupín informácií alebo krokov a podkrokov úlohy, procesu alebo toku činností. Text úrovne 1 zodpovedá najvyššej úrovni vodorovných tvarov a text úrovne 2 zodpovedá zvislým podkrokom každého súvisiaceho tvaru najvyššej úrovne. Dobre funguje v prípade zvýraznenia podskupín alebo podkrokov, hierarchických informácií alebo viacerých zoznamov informácií.

Obrázok rozloženia Zoskupený zoznam

Hierarchický zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku hierarchických vzťahov medzi skupinami. Taktiež sa dá použiť na zoskupenie alebo uvedenie informácií.

Obrázok rozloženia Hierarchický zoznam

Vodorovný zoznam s odrážkami

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených zoznamov informácií. Dobre funguje s veľkým množstvom textu. Všetok text má rovnakú úroveň zvýraznenia a smer nie je ovplyvnený.

Obrázok rozloženia Vodorovný zoznam s odrážkami

Vodorovný zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených informácií s dôrazom na súvisiace obrázky. Tvary najvyššej úrovne sú určené na obrázky.

Obrázok rozloženia Vodorovný zoznam obrázkov

Proces narastajúceho kruhu

Používa sa na zobrazenie série krokov, pričom s každým krokom sa zväčšuje vnútro kruhu. Obmedzené na sedem krokov úrovne 1 a bez obmedzenia vzhľadom na položky úrovne 2. Vhodné na použitie s veľkým množstvom textu úrovne 2.

Snímka obrazovky možností pracovného týždňa kalendára

Čiarovaný zoznam

Používa sa na zobrazenie veľkého množstva textu rozdeleného na kategórie a podkategórie. Dobre funguje s viacerými úrovňami textu. Text na rovnakej úrovni je oddelený čiarami.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Čiarovaný zoznam

Zoznam obrázkov so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie zoskupených alebo súvisiacich informácií. Malé tvary v horných rohoch obsahujú obrázky. Zvýrazňuje text úrovne 2 nad textom úrovne 1, a je dobrou voľbou pre veľké množstvo textu úrovne 2.

Obrázok rozloženia Zoznam obrázkov so zvýraznením

Zoznam obrázkov s popisom

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Najvyššie tvary sú určené na obrázky a obrázky sa zvýraznia nad textom. Dobre funguje v prípade obrázkov s popisom textu.

Obrázok rozloženia Zoznam obrázkov s označením

Proces koláča

Používa sa na zobrazenie procesu s každým výrezom koláča narastajúcim vo veľkosti na sedem tvarov. Text úrovne 1 sa zobrazuje zvislo.

Pie Process SmartArt graphic layout

Plus a mínus

Používa sa na zobrazenie kladov a záporov dvoch nápadov. Text úrovne 1 môže obsahovať viacero vedľajších úrovní. Dobre funguje s veľkým množstvom textu. Obmedzené na dve položky úrovne 1.

Plusand Minus SmartArt graphic layout

Ihlanový zoznam

Používa sa na zobrazenie proporcionálnych, vzájomne prepojených alebo hierarchických vzťahov. Text sa zobrazuje v obdĺžnikových tvaroch vo vrchnej časti pozadia ihlana.

Rozloženie Ihlanový zoznam

Obrátený zoznam

Používa sa na zmenu dvoch položiek. Zobrazia sa iba prvé dve položky textu a každá položka môže obsahovať veľké množstvo textu. Vhodné na zobrazenie zmeny dvoch položiek alebo posunu v poradí.

Reverse List SmartArt graphic layout

Segmentovaný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Zvýrazňuje text úrovne 2, keďže každý riadok sa zobrazuje v osobitnom tvare.

Obrázok rozloženia Segmentovaný proces

Skladaný zoznam

Používa sa na zobrazenie skupín informácií alebo krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Kruhové tvary obsahujú text úrovne 1 a príslušné obdĺžniky obsahujú text úrovne 2. Dobre funguje s veľkým množstvom podrobností a minimálnym množstvom textu úrovne 1.

Obrázok rozloženia Skladaný zoznam

Štvorcový zoznam

Používa sa na zobrazenie zoznamov informácií rozdelených do kategórií. Text úrovne 2 sa zobrazuje vedľa malého štvorcového tvaru. Vhodné na použitie s veľkým množstvom textu úrovne 2.

Square Accent List SmartArt graphic layout

Zoznam kariet

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Vhodný na zoznamy s malým množstvom textu úrovne 1. Prvý text úrovne 2 sa zobrazí vedľa textu úrovne 1 a zvyšný text úrovne 2 sa zobrazí pod textom úrovne 1.

Stránka súčasti Dashboard Designer zobrazujúca zdroj údajov Predaj vybavenia ako nový zdroj údajov

Tabuľková hierarchia

Používa sa na zobrazenie skupín informácií vytvorených v smere zhora nadol a hierarchií v každej skupine. Toto rozloženie neobsahuje spojnice.

Obrázok rozloženia Tabuľková hierarchia

Tabuľkový zoznam

Používa sa na zobrazenie zoskupených alebo súvisiacich informácií s rovnakou hodnotou. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá hornému tvaru a jeho text úrovne 2 používajú následné zoznamy.

Obrázok rozloženia Tabuľkový zoznam

Cieľový zoznam

Používa sa na zobrazenie vzájomne súvisiacich alebo prekrývajúcich sa informácií. Každý z prvých siedmich riadkov textu úrovne 1 sa zobrazuje v obdĺžnikovom tvare. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii. Dobre funguje s textom úrovne 1 aj 2.

Obrázok rozloženia Cieľový zoznam

Lichobežníkový zoznam

Používa sa na zobrazenie zoskupených alebo súvisiacich informácií s rovnakou hodnotou. Dobre funguje s veľkým množstvom textu.

Obrázok rozloženia Lichobežníkový zoznam

Zoznam s variabilnou šírkou

Slúži na zdôraznenie položiek rôznych hmotností. Dobré pre veľkým množstvom textu úrovne 1. Šírka jednotlivých tvarov sa určuje nezávisle a podľa textu.

Varying Width List SmartArt graphic layout

Zvislý zoznam polí

Používa sa na zobrazenie niekoľkých skupín informácií, najmä skupín s veľkým množstvom textu úrovne 2. Vhodná voľba pre zoznamy informácií s odrážkami.

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam polí

Zvislý blokový zoznam

Používa sa na zobrazenie skupín informácií alebo krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Dobre funguje s veľkým množstvom textu úrovne 2. Vhodná voľba pre text s hlavným bodom a s viacerými vedľajšími bodmi.

Obrázok rozloženia Zvislý blokový zoznam

Zoznam so zvislou zátvorkou

Slúži na znázornenie zoskupených blokov informácií. Vhodné na použitie s veľkým množstvom textu úrovne 2.

Vertical Bracket List SmartArt graphic layout

Zvislý zoznam s odrážkami

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Dobre funguje v prípade zoznamov s dlhými nadpismi alebo informácií najvyššej úrovne.

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam s odrážkami

Zvislý výložkový zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, alebo na zvýraznenie pohybu alebo smeru. Uprednostňuje zvýraznenie textu úrovne 1 pred textom úrovne 2 a predstavuje ideálnu voľbu pre veľké množstvo textu úrovne 2.

Obrázok rozloženia Zvislý výložkový zoznam

Zvislý zoznam obrázkov so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Malé kružnice sú určené na obrázky.

Rozloženie zvislého zoznamu obrázkov so zvýraznením

Zvislý zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Malé tvary vľavo sú určené na obrázky.

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam obrázkov

Zoznam so zvislým zvýraznením

Používa sa na zobrazenie zoznamu informácií. Text úrovne 2 sa zobrazuje v obdĺžnikových tvaroch nad zvislými plochými šípkami. Zvýrazňuje text úrovne 2 nad textom úrovne 1, a je dobrou voľbou pre stredne veľké množstvo textu úrovne 2.

Vertical Accent List SmartArt graphic layout

Zvislý zoznam v tvare šípky

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, ktoré smerujú k spoločnému cieľu. Dobre funguje v prípade zoznamov informácií s odrážkami.

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam v tvare šípky

Zoznam so zvislou kružnicou

Používa sa na zobrazenie sekvenčných alebo zoskupených údajov. Ide o najvhodnejšie riešenie pre text úrovne 1, ktorý sa zobrazuje vedľa veľkého kruhového tvaru. Nižšie úrovne textu sú oddelené menšími kruhovými tvarmi.

Vertical Circle List SmartArt graphic layout

Zvislý zakrivený zoznam

Používa sa na zobrazenie zakriveného zoznamu informácií. Ak chcete pridať obrázky do tvarov s kruhovým zvýraznením, použite výplň obrázka.

.

Na začiatok stránky

Proces

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Proces so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie pokroku, časovej osi alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Dobre funguje v prípade ilustrácie textu úrovne 1 a 2.

Obrázok rozloženia Proces so zvýraznením

Striedavý tok

Používa sa na zobrazenie skupín informácií alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Zvýrazňuje interakciu alebo vzťahy medzi skupinami informácií.

Obrázok rozloženia Striedavý tok

Stuha v tvare šípky

Používa sa na zobrazenie súvisiacich alebo protichodných konceptov s určitým súvisom, napr. protichodné sily. Prvé dva riadky textu úrovne 1 sa používajú na text v šípkach. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Stuha v tvare šípky

Obrázkový proces so zvýraznením – vzostupne

Používa sa na zobrazenie vzostupných sérií obrázkov s popisným textom. Funguje najlepšie s menším množstvom textu.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Vzostupný obrázkový proces so zvýraznením

Základný flexibilný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov.

Obrázok rozloženia Základný flexibilný proces

Základný výložkový proces

Používa sa na zobrazenie pokroku, časovej osi alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, alebo na zvýraznenie pohybu alebo smeru. Text úrovne 1 sa zobrazuje vo vnútri tvaru šípky, zatiaľ čo text úrovne 2 sa zobrazuje pod tvarmi šípky.

Obrázok rozloženia Základný výložkový proces

Základný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností.

Rozloženie Základný proces

Základná časová os

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo pracovného postupu, alebo na zobrazenie informácií časovej osi. Funguje dobre s textom úrovne 1 a 2. Ďalšie informácie o používaní tohto nástroja v téme Vytvorenie časovej osi.

Rozloženie Základná časová os

Zvýraznenie procesu pomocou šípok

Slúži na znázornenie postupných krokov v rámci úlohy, procesu alebo toku činností, alebo na zdôraznenie pohybu alebo smerovania. Najvhodnejšie pre text úrovne 1 aj úrovne 2.

Chevron Accect Process SmartArt graphic layout

Výložkový zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku niekoľkých procesov, ktoré spolu tvoria celkový tok činností. Funguje aj v prípade ilustrácie protichodných procesov. Text úrovne 1 zodpovedá prvému tvaru šípky naľavo, zatiaľ čo text úrovne 2 zodpovedá vodorovným podkrokom každého tvaru, ktorý obsahuje text úrovne 1.

Obrázok rozloženia Výložkový zoznam

Kruhový flexibilný proces

Používa sa na zobrazenie dlhej alebo nelineárnej sekvencie alebo krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov.

Obrázok rozloženia Kruhový kľukatý proces

Uzavretý výložkový proces

Používa sa na zobrazenie pokroku, časovej osi alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, alebo na zvýraznenie pohybu alebo smeru. Zvýrazňuje informácie v úvodnom tvare. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Uzavretý výložkový proces

Časová os s kruhovým zvýraznením

Používa sa na zobrazenie série udalostí alebo informácií časovej osi. Text úrovne 1 sa zobrazuje vedľa väčších kruhových tvarov. Text úrovne 2 sa zobrazuje vedľa menších kruhových tvarov.

Circle Accent Timeline SmartArt graphic layout

Proces kruhovej šípky

Používa sa na zobrazenie sekvenčných položiek so sprievodným textom pre každú položku. Tento diagram najlepšie funguje s menším množstvom textu úrovne 1.

Snímka so zástupným objektom textu

Nepretržitý proces v tvare šípky

Používa sa na zobrazenie časovej osi alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Najlepšie funguje s textom úrovne 1, pretože každý riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje v tvare šípky. Text úrovne 2 sa zobrazuje mimo tvaru šípky.

Obrázok rozloženia Nepretržitý proces v tvare šípky

Nepretržitý blokový proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Najlepšie funguje s minimálnym množstvom textu úrovne 1 a 2.

Obrázok rozloženia Nepretržitý blokový proces

Nepretržitý zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie skupín vzájomne prepojených informácií. Kruhové tvary obsahujú obrázky.

Obrázok rozloženia Nepretržitý zoznam obrázkov

Zbiehavé šípky

Používa sa na zobrazenie nápadov alebo konceptov, ktoré smerujú k stredovému bodu. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Zbiehavé šípky

Zbiehajúci sa text

Používa sa na zobrazenie viacerých krokov alebo častí, ktoré sa spájajú do celku. Obmedzenie na jeden tvar úrovne 1 s textom a maximálne päť tvarov úrovne 2. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Converging Text SmartArt graphic layout

Zostupný proces

Používa sa na zobrazenie zostupných sérií udalostí. Prvý text úrovne 1 sa nachádza v hornej časti šípky a posledný text úrovne 1 sa zobrazuje v dolnej časti šípky. Zobrazí sa iba prvých sedem položiek úrovne 1. Dobre funguje s malým až stredným množstvom textu.

Descending Process SmartArt graphic layout

Podrobný proces

Používa sa s veľkým množstvom textu úrovne 2 na zobrazenie pokroku v jednotlivých fázach.

Obrázok rozloženia Podrobný proces

Rozbiehavé šípky

Používa sa na zobrazenie nápadov alebo konceptov, ktoré prebiehajú smerom od stredového zdroja. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Rozbiehavé šípky

Rovnica

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov alebo úloh, ktoré zobrazujú plán alebo výsledok. Posledný riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje za znamienkom rovnosti (=). Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Rovnica

Lievik

Používa sa na zobrazenie filtrovania informácií alebo spôsobu, akým sa časti zlučujú do celku. Zvýrazňuje záverečný výstup. Môže obsahovať až štyri riadky textu úrovne 1, pričom posledný z týchto riadkov sa zobrazuje pod lievikom, zatiaľ čo ostatné riadky zodpovedajú kruhovému tvaru. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Lievik

Ozubené koleso

Používa sa na zobrazenie vzájomne sa blokujúcich myšlienok. Každý z prvých troch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá tvaru prevodu, pričom zodpovedajúci text úrovne 2 sa zobrazuje v obdĺžnikoch vedľa tvaru prevodu. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Ozubené koleso

Proces narastajúcich šípok

Používa sa na zobrazenie sekvenčných a prekrývajúcich sa krokov procesu. Obmedzené na päť položiek úrovne 1. Úroveň 2 môže obsahovať veľké množstvo textu.

Miniatúrny panel s nástrojmi ovládacieho prvku Príloha

Proces prepojených blokov

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov procesu. Najlepšie funguje s malým množstvom textu úrovne 1 a stredným množstvom textu úrovne 2.

Interconnected Block Process

Protichodné šípky

Používa sa na zobrazenie dvoch protichodných nápadov alebo nápadov, ktoré sa odchyľujú od stredového bodu. Každý z prvých dvoch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá šípke. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Protichodné šípky

Fázovaný proces

Používa sa na zobrazenie troch fáz procesu. Obmedzené na tri položky úrovne 1. Prvé dve položky úrovne 1 môžu (každá) obsahovať štyri položky úrovne 2 a tretia položka úrovne 1 môže obsahovať neobmedzené množstvo položiek úrovne 2. Funguje najlepšie s menším množstvom textu.

Phased Process SmartArt graphic layout

Obrázkový proces so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Obdĺžnikové tvary v obsahujú obrázky.

Obrázok rozloženia Obrázkový proces so zvýraznením

Proces koláča

Používa sa na zobrazenie procesu s každým výrezom koláča narastajúcim vo veľkosti na sedem tvarov. Text úrovne 1 sa zobrazuje zvislo.

Šípky procesu

Používa sa na zobrazenie informácií ilustrujúcich proces alebo tok činností. Text úrovne 1 sa zobrazuje v kruhových tvaroch a text úrovne 2 v tvaroch šípky. Najlepšie funguje s minimálnym množstvom textu a pri zvýraznení pohybu alebo smeru.

Rozloženie Šípky procesu

Zoznam procesov

Používa sa na zobrazenie viacerých skupín informácií alebo krokov a podkrokov úlohy, procesu alebo toku činností. Text úrovne 1 zodpovedá najvyšším vodorovným tvarom a text úrovne 2 zodpovedá zvislým podkrokom každého súvisiaceho tvaru najvyššej úrovne.

Obrázok rozloženia Zoznam procesov

Proces od náhodných vstupov k výsledku

Používa sa na zobrazenie spôsobu (prostredníctvom série krokov), akým náhodné nápady môžu viesť k zjednotenému cieľu alebo nápadu. Podporuje viacero položiek textu na úrovni 1, ale prvý a posledný korešpondujúci tvar úrovne 1 je pevne stanovený. Dobre funguje s menším množstvom textu úrovne 1 a stredným množstvom textu úrovne 2.

Požiadavka na zdieľanie úloh

Opakovaný flexibilný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov.

Obrázok rozloženia Opakovaný flexibilný proces

Segmentovaný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Zvýrazňuje text úrovne 2, keďže každý riadok sa zobrazuje v osobitnom tvare.

Obrázok rozloženia Segmentovaný proces

Odsadený proces

Používa sa na zobrazenie poklesu v jednotlivých fázach. Každý z prvých piatich riadkov textu úrovne 1 zodpovedá obdĺžniku. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Odsadený proces

Proces krokovania nadol

Používa sa na zobrazenie zostupného procesu s viacerými krokmi a vedľajšími krokmi. Funguje najlepšie s menším množstvom textu.

horný index

Proces krokovania nahor

Používa sa na zobrazenie vzostupných sérií krokov alebo zoznamov s informáciami.

Skupine Vlastnosti na karte Projekt

Proces podradeného kroku

Používa sa na zobrazenie procesu viacerých krokov s vedľajšími krokmi medzi každou inštanciou textu na úrovni 1. Najlepšie funguje s menšími množstvami textu a je obmedzený na sedem krokov úrovne 1. Každý krok úrovne 1 môže obsahovať neobmedzený počet vedľajších krokov.

Sub Step Process SmartArt graphic layout

Časová os – potrubie

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, alebo na zobrazenie informácií o časovej osi. Text úrovne 1 sa zobrazuje väčší než text úrovne 2.

Ukážka pred tlačou

Šípka nahor

Používa sa na zobrazenie postupu alebo krokov úlohy, procesu alebo toku činností, ktoré majú rastúci trend. Každý z prvých piatich riadkov textu úrovne 1 zodpovedá bodu na šípke. Najlepšie funguje s minimálnym množstvom textu. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Šípka nahor

Zvislý zoznam v tvare šípky

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, ktoré smerujú k spoločnému cieľu. Dobre funguje v prípade zoznamov informácií s odrážkami.

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam v tvare šípky

Zvislý flexibilný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov. Kladie väčší dôraz na vzájomné vzťahy medzi tvarmi, než na smer alebo pohyb.

Rozloženie Zvislý kľukatý proces

Zvislý výložkový zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, alebo na zvýraznenie pohybu alebo smeru. Uprednostňuje zvýraznenie textu úrovne 1 pred textom úrovne 2 a predstavuje ideálnu voľbu pre veľké množstvo textu úrovne 2.

Obrázok rozloženia Zvislý výložkový zoznam

Zvislá rovnica

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov alebo úloh, ktoré zobrazujú plán alebo výsledok. Posledný riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje za šípkou. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Zvislá rovnica

Zvislý proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností v smere zhora nadol. Keďže zvislý priestor je obmedzený, najlepšie funguje s textom úrovne 1.

Rozloženie Zvislý proces

Na začiatok stránky

Cyklický diagram

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Základný cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Namiesto spojovacích šípok alebo toku zvýrazňuje fázy alebo kroky. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Rozloženie Základný cyklus

Základný koláč

Používa sa na zobrazenie jednotlivých častí celku. Prvých sedem riadkov textu úrovne 1 zodpovedá rovnomerne rozmiestneným klinovým alebo koláčovým tvarom. Tvar s textom úrovne 1 vo vrchnej časti sa zobrazuje mimo zvyšnej časti koláča, čím pridáva dôraz. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Základný koláč

Základný lúčový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému tvaru, a jeho text úrovne 2 zodpovedá okolitým kruhovým tvarom. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Rozloženie Základný lúčový diagram

Blokový cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Namiesto spojovacích šípok alebo toku zvýrazňuje fázy alebo kroky.

Obrázok rozloženia Blokový cyklus

Proces kruhovej šípky

Používa sa na zobrazenie sekvenčných položiek so sprievodným textom pre každú položku. Tento diagram najlepšie funguje s menším množstvom textu úrovne 1.

Snímka so zástupným objektom textu

Nepretržitý cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Zvýrazňuje spojenie medzi všetkými súčasťami. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Nepretržitý cyklus

Matica cyklu

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou v cyklickom pokroku. Každý z prvým štyroch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá klinovému alebo koláčovému tvaru, pričom text úrovne 2 sa zobrazuje na boku klinového alebo koláčového tvaru v obdĺžnikovom tvare. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Matica cyklu

Rozbiehavý lúčový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahov so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému kruhovému tvaru. Namiesto stredovej oblasti zvýrazňuje okolité kružnice. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Rozbiehavý lúčový diagram

Ozubené koleso

Používa sa na zobrazenie vzájomne sa blokujúcich myšlienok. Každý z prvých troch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá tvaru prevodu, pričom zodpovedajúci text úrovne 2 sa zobrazuje v obdĺžnikoch vedľa tvaru prevodu. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Ozubené koleso

Viacsmerový cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek smere.

Obrázok rozloženia Viacsmerový cyklus

Nesmerový cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Každý tvar má rovnakú úroveň dôležitosti. Dobre funguje vtedy, keď sa nemusí označovať smer.

Obrázok rozloženia Nesmerový cyklus

Lúčový klaster

Používa sa na zobrazenie údajov súvisiacich s centrálnym nápadom alebo motívom. Horný text úrovne 1 sa zobrazuje v strede. Text úrovne 2 sa zobrazuje v okolitých tvaroch. Môže obsahovať maximálne sedem tvarov úrovne 2. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostáva k dispozícii. Funguje najlepšie s menším množstvom textu.

Snímka obrazovky ovládacieho prvku šípky rozbaľovacieho zoznamu informačného kanála Yammera so zvýrazneným tlačidlom Upraviť webovú časť

Lúčový cyklus

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou. Zvýrazňuje obidve informácie v stredovej kružnici a spôsob, akým informácie vo vonkajšom prstenci kružníc prispievajú k stredovému nápadu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovej kružnici a jej text úrovne 2 zodpovedá vonkajšiemu prstencu kružnice. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Lúčový cyklus

Lúčový Vennov diagram

Používa sa na zobrazenie prekrývajúcich sa vzťahov a vzťahov so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému tvaru a riadky textu úrovne 2 zodpovedajú okolitým kruhovým tvarom. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Lúčový Vennov diagram

Segmentovaný cyklus

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Zvýrazňuje vzájomne prepojené časti. Každý z prvých siedmich riadkov textu úrovne 1 zodpovedá klinovému alebo koláčovému tvaru. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Segmentovaný cyklus

Cyklus textu

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Namiesto fáz alebo krokov zvýrazňuje šípky alebo tok. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Cyklus textu

Na začiatok stránky

Hierarchia

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Rozloženie architektúry

Slúži na znázornenie hierarchických vzťahov štruktúry zdola až nahor. Toto rozloženie je mimoriadne vhodné na znázornenie architektonických súčastí alebo objektov, ktoré sú postavené na iných objektoch.

Ikona Zahodiť položky vzaté z projektu na páse s nástrojmi lokality SharePoint

Hierarchia s kruhovými obrázkami

Používa sa na zobrazenie hierarchických informácií alebo funkčných vzťahov v organizácii. Obrázky sú zobrazené v kruhoch a príslušný text sa zobrazí vedľa obrázkov.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu 	Organizačná schéma s kruhovými obrázkami

Polkruhová organizačná schéma

Používa sa na zobrazenie hierarchických informácií alebo funkčných vzťahov v organizácii. V tomto rozložení sú k dispozícii tvary asistenta a rozloženia opakovanej zarážky organizačnej schémy.

Half Circle Organization Chart SmartArt graphic layout

Hierarchia

Používa sa na zobrazenie hierarchických vzťahov smerom zhora nadol.

Obrázok rozloženia Hierarchia

Hierarchický zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku hierarchických vzťahov medzi skupinami. Taktiež sa dá použiť na zoskupenie alebo uvedenie informácií.

Obrázok rozloženia Hierarchický zoznam

Vodorovná hierarchia

Používa sa na zobrazenie vodorovných hierarchických vzťahov. Dobre funguje v prípade rozhodovacích stromov.

Obrázok rozloženia Vodorovná hierarchia

Vodorovná označená hierarchia

Používa sa na zobrazenie vodorovného pokroku hierarchických vzťahov, ktoré sú hierarchicky zoskupené. Zvýrazňuje nadpis alebo text úrovne 1. Prvý riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje v tvare na začiatku hierarchie, zatiaľ čo druhý a všetky ďalšie riadky textu úrovne 1 sa zobrazujú vo vrchnej časti dlhých obdĺžnikov.

Rozloženie Vodorovná označená hierarchia

Vodorovná viacúrovňová hierarchia

Používa sa na zobrazenie veľkého množstva hierarchických informácií s vodorovným postupom. Horná časť hierarchie sa zobrazuje zvislo. Toto rozloženie podporuje mnoho úrovní v hierarchii.

Snímka obrazovky s vloženými obrázkami

Vodorovná organizačná schéma

Používa sa na vodorovné zobrazenie hierarchických informácií alebo funkčných vzťahov v organizácii. V tomto rozložení je k dispozícii tvar asistenta a rozloženia opakovanej zarážky organizačnej schémy.

Ak chcete zmeniť fotografiu kontaktu, kliknite sem

Označená hierarchia

Používa sa na zobrazenie pokroku hierarchických vzťahov v smere zhora nadol, ktoré sú hierarchicky zoskupené. Zvýrazňuje nadpis alebo text úrovne 1. Prvý riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje v tvare na začiatku hierarchie, zatiaľ čo všetky ďalšie riadky textu úrovne 1 sa zobrazujú naľavo od dlhých obdĺžnikov.

Obrázok rozloženia Označená hierarchia

Čiarovaný zoznam

Používa sa na zobrazenie veľkého množstva textu rozdeleného na kategórie a podkategórie. Dobre funguje s viacerými úrovňami textu. Text na rovnakej úrovni je oddelený čiarami.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Čiarovaný zoznam

Organizačná schéma s názvom a nadpisom

Používa sa na zobrazenie hierarchických informácií alebo funkčných vzťahov v organizácii. Ak chcete zadať text do poľa nadpisu, zadajte ho priamo do menšieho obdĺžnikového tvaru. V tomto rozložení sú k dispozícii tvary asistenta a rozloženia opakovanej zarážky organizačnej schémy.

Nameand Title Organizational Chart SmartArt graphic layout

Organizačná schéma

Používa sa na zobrazenie hierarchických informácií alebo funkčných vzťahov v organizácii. V tomto rozložení je k dispozícii tvar asistenta a rozloženia opakovanej zarážky organizačnej schémy.

Rozloženie Organizačná schéma

Organizačná schéma s obrázkami

Slúži na znázornenie hierarchických informácií alebo vzťahov v organizácii so zodpovedajúcimi obrázkami. V tomto rozložení je k dispozícii tvar asistenta a rozloženia opakovanej zarážky organizačnej schémy.

Rozloženie Organizačná schéma s obrázkami

Tabuľková hierarchia

Používa sa na zobrazenie skupín informácií vytvorených v smere zhora nadol a hierarchií v každej skupine. Toto rozloženie neobsahuje spojnice.

Obrázok rozloženia Tabuľková hierarchia

Na začiatok stránky

Vzťah

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Stuha v tvare šípky

Používa sa na zobrazenie súvisiacich alebo protichodných konceptov s určitým súvisom, napr. protichodné sily. Prvé dva riadky textu úrovne 1 sa používajú na text v šípkach. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Stuha v tvare šípky

Vyváženie

Používa sa na porovnanie alebo zobrazenie vzťahu medzi dvomi nápadmi. Každý z prvých dvoch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá textu vo vrchnej časti jednej strany stredového bodu. Zvýrazňuje text úrovne 2, ktorý je obmedzený na štyri tvary na každej strane stredového bodu. Vyváženie smeruje k strane s väčšinou tvarov obsahujúcej text úrovne 2. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Vyváženie

Základný koláč

Používa sa na zobrazenie jednotlivých častí celku. Prvých sedem riadkov textu úrovne 1 zodpovedá rovnomerne rozmiestneným klinovým alebo koláčovým tvarom. Tvar s textom úrovne 1 vo vrchnej časti sa zobrazuje mimo zvyšnej časti koláča, čím pridáva dôraz. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Základný koláč

Základný lúčový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému tvaru, a jeho text úrovne 2 zodpovedá okolitým kruhovým tvarom. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Rozloženie Základný lúčový diagram

Základný cieľový diagram

Používa sa na zobrazenie obmedzení, stupňovaní alebo hierarchických vzťahov. Prvých päť riadkov textu úrovne 1 je priradených ku kružnici. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Rozloženie Základný cieľový diagram

Základný Vennov diagram

Používa sa na zobrazenie prekrývajúcich sa alebo vzájomne prepojených vzťahov. Prvých sedem riadkov textu úrovne 1 zodpovedá kruhu. Ak existujú štyri alebo menej riadkov textu úrovne 1, text sa zobrazuje v kruhoch. Ak existujú viac než štyri riadky textu úrovne 1, text sa zobrazuje mimo kruhov. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Rozloženie Základný Vennov diagram

Kruhový vzťah

Používa sa na zobrazenie vzťahu smerom k alebo z centrálneho nápadu. Text úrovne 2 sa pridáva nesekvenčne a je obmedzený na päť položiek. Maximálny počet položiek úrovne 1 je jedna.

Ukážka začiarkavacích políčok

Nepretržitý zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie skupín vzájomne prepojených informácií. Kruhové tvary obsahujú obrázky.

Obrázok rozloženia Nepretržitý zoznam obrázkov

Zbiehavé šípky

Používa sa na zobrazenie nápadov alebo konceptov, ktoré smerujú k stredovému bodu. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Zbiehavé šípky

Zbiehavý lúčový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahov konceptov alebo súčastí so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému kruhovému tvaru a riadky textu úrovne 2 zodpovedajú okolitým obdĺžnikovým tvarom. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Rozloženie Zbiehavý lúčový diagram

Šípky vyváženia

Používa sa na zobrazenie dvoch protichodných nápadov alebo konceptov. Každý z prvých dvoch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá šípke a dobre funguje s textom úrovne 2. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Šípky vyváženia

Matica cyklu

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou v cyklickom pokroku. Každý z prvým štyroch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá klinovému alebo koláčovému tvaru, pričom text úrovne 2 sa zobrazuje na boku klinového alebo koláčového tvaru v obdĺžnikovom tvare. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Matica cyklu

Rozbiehavé šípky

Používa sa na zobrazenie nápadov alebo konceptov, ktoré prebiehajú smerom od stredového zdroja. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Rozbiehavé šípky

Rozbiehavý lúčový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahov so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému kruhovému tvaru. Namiesto stredovej oblasti zvýrazňuje okolité kružnice. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Rozbiehavý lúčový diagram

Rovnica

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov alebo úloh, ktoré zobrazujú plán alebo výsledok. Posledný riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje za znamienkom rovnosti (=). Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Rovnica

Lievik

Používa sa na zobrazenie filtrovania informácií alebo spôsobu, akým sa časti zlučujú do celku. Zvýrazňuje záverečný výstup. Môže obsahovať až štyri riadky textu úrovne 1, pričom posledný z týchto riadkov sa zobrazuje pod lievikom, zatiaľ čo ostatné riadky zodpovedajú kruhovému tvaru. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Lievik

Ozubené koleso

Používa sa na zobrazenie vzájomne sa blokujúcich myšlienok. Každý z prvých troch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá tvaru prevodu, pričom zodpovedajúci text úrovne 2 sa zobrazuje v obdĺžnikoch vedľa tvaru prevodu. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Ozubené koleso

Zoskupený zoznam

Používa sa na zobrazenie skupín a podskupín informácií alebo krokov a podkrokov úlohy, procesu alebo toku činností. Text úrovne 1 zodpovedá najvyššej úrovni vodorovných tvarov a text úrovne 2 zodpovedá zvislým podkrokom každého súvisiaceho tvaru najvyššej úrovne. Dobre funguje v prípade zvýraznenia podskupín alebo podkrokov, hierarchických informácií alebo viacerých zoznamov informácií.

Obrázok rozloženia Zoskupený zoznam

Hierarchický zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku hierarchických vzťahov medzi skupinami. Taktiež sa dá použiť na zoskupenie alebo uvedenie informácií.

Obrázok rozloženia Hierarchický zoznam

Čiarový Vennov diagram

Používa sa na zobrazenie prekrývajúcich sa vzťahov v rámci sekvencie. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Čiarový Vennov diagram

Vnorený cieľový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahov obmedzení. Každý z prvých troch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá hornému ľavému textu v tvaroch, a text úrovne 2 zodpovedá menším tvarom. Najlepšie funguje s minimálnym počtom riadkov textu úrovne 2. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Vnorený cieľový diagram

Nesmerový cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Každý tvar má rovnakú úroveň dôležitosti. Dobre funguje vtedy, keď sa nemusí označovať smer.

Obrázok rozloženia Nesmerový cyklus

Protichodné šípky

Používa sa na zobrazenie dvoch protichodných nápadov alebo nápadov, ktoré sa odchyľujú od stredového bodu. Každý z prvých dvoch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá šípke. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Protichodné šípky

Protichodné nápady

Používa sa na zobrazenie dvoch protichodných alebo kontrastných nápadov. Môže obsahovať jednu alebo dve položky úrovne 1. Každý text úrovne 1 môže obsahovať viacero vedľajších úrovní. Dobre funguje s veľkým množstvom textu.

Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Zoznam obrázkov so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie zoskupených alebo súvisiacich informácií. Malé tvary v horných rohoch obsahujú obrázky. Zvýrazňuje text úrovne 2 nad textom úrovne 1, a je dobrou voľbou pre veľké množstvo textu úrovne 2.

Obrázok rozloženia Zoznam obrázkov so zvýraznením

Lúčový klaster

Používa sa na zobrazenie údajov súvisiacich s centrálnym nápadom alebo motívom. Horný text úrovne 1 sa zobrazuje v strede. Text úrovne 2 sa zobrazuje v okolitých tvaroch. Môže obsahovať maximálne sedem tvarov úrovne 2. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostáva k dispozícii. Funguje najlepšie s menším množstvom textu.

Snímka obrazovky ovládacieho prvku šípky rozbaľovacieho zoznamu informačného kanála Yammera so zvýrazneným tlačidlom Upraviť webovú časť

Lúčový cyklus

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou. Zvýrazňuje obidve informácie v stredovej kružnici a spôsob, akým informácie vo vonkajšom prstenci kružníc prispievajú k stredovému nápadu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovej kružnici a jej text úrovne 2 zodpovedá vonkajšiemu prstencu kružnice. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Lúčový cyklus

Lúčový zoznam

Používa sa na zobrazenie vzťahov so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prostredný tvar môže obsahovať obrázok. Text úrovne 1 sa zobrazuje v menších kruhoch a všetok súvisiaci text úrovne 2 sa zobrazuje vedľa týchto kruhov.

Obrázok rozloženia Lúčový zoznam

Lúčový Vennov diagram

Používa sa na zobrazenie prekrývajúcich sa vzťahov a vzťahov so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému tvaru a riadky textu úrovne 2 zodpovedajú okolitým kruhovým tvarom. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Lúčový Vennov diagram

Segmentovaný ihlan

Používa sa na zobrazenie obmedzení, proporcionálnych alebo vzájomne prepojených vzťahov. Prvých deväť riadkov textu úrovne 1 sa zobrazuje v trojuholníkových tvaroch. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Segmentovaný ihlan

Skladaný Vennov diagram

Používa sa na zobrazenie prekrývajúcich sa vzťahov. Vhodná voľba na zvýraznenie rastu alebo stupňovania. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1. Prvých sedem riadkov textu úrovne 1 zodpovedá kruhovému tvaru. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Skladaný Vennov diagram

Tabuľková hierarchia

Používa sa na zobrazenie skupín informácií vytvorených v smere zhora nadol a hierarchií v každej skupine. Toto rozloženie neobsahuje spojnice.

Obrázok rozloženia Tabuľková hierarchia

Cieľový zoznam

Používa sa na zobrazenie vzájomne súvisiacich alebo prekrývajúcich sa informácií. Každý z prvých siedmich riadkov textu úrovne 1 sa zobrazuje v obdĺžnikovom tvare. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii. Dobre funguje s textom úrovne 1 aj 2.

Obrázok rozloženia Cieľový zoznam

Zvislá rovnica

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov alebo úloh, ktoré zobrazujú plán alebo výsledok. Posledný riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje za šípkou. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Zvislá rovnica

Na začiatok stránky

Matica

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Základná matica

Používa sa na zobrazenie vzťahu súčastí a celku v kvadrantoch. Prvé štyri riadky textu úrovne 1 sa zobrazujú v kvadrantoch. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Rozloženie Základná matica

Matica cyklu

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou v cyklickom pokroku. Každý z prvým štyroch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá klinovému alebo koláčovému tvaru, pričom text úrovne 2 sa zobrazuje na boku klinového alebo koláčového tvaru v obdĺžnikovom tvare. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Matica cyklu

Mriežková matica

Používa sa na zobrazenie umiestnenia konceptov pozdĺž dvoch osí. Namiesto celku zvýrazňuje jednotlivé súčasti. V kvadrantoch sa zobrazujú prvé štyri riadky textu úrovne 1. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Mriežková matica

Matica s názvom

Používa sa na zobrazenie vzťahov štyroch kvadrantov a celku. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému tvaru a prvé štyri riadky textu úrovne 2 sa zobrazujú v kvadrantoch. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Matica s názvom

Na začiatok stránky

Ihlanový diagram

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Základný ihlan

Používa sa na zobrazenie proporcionálnych, vzájomne prepojených alebo hierarchických vzťahov, pričom najväčšia súčasť sa zobrazuje v spodnej časti a v smere nahor sa zužuje. Text úrovne 1 sa zobrazuje v segmentoch ihlana a text úrovne 2 v tvaroch vedľa každého segmentu.

Rozloženie Základný ihlan

Obrátený ihlan

Používa sa na zobrazenie proporcionálnych, vzájomne prepojených alebo hierarchických vzťahov, pričom najväčšia súčasť sa zobrazuje vo vrchnej časti a v smere nadol sa zužuje. Text úrovne 1 sa zobrazuje v segmentoch ihlana a text úrovne 2 v tvaroch vedľa každého segmentu.

Obrázok rozloženia Obrátený ihlan

Ihlanový zoznam

Používa sa na zobrazenie proporcionálnych, vzájomne prepojených alebo hierarchických vzťahov. Text sa zobrazuje v obdĺžnikových tvaroch vo vrchnej časti pozadia ihlana.

Rozloženie Ihlanový zoznam

Segmentovaný ihlan

Používa sa na zobrazenie obmedzení, proporcionálnych alebo vzájomne prepojených vzťahov. Prvých deväť riadkov textu úrovne 1 sa zobrazuje v trojuholníkových tvaroch. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Segmentovaný ihlan

Na začiatok stránky

Obrázok

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Zvýraznený obrázok

Používa sa na zobrazenie centrálnej fotografickej myšlienky so súvisiacimi myšlienkami po stranách. Horný text úrovne 1 sa zobrazuje ponad centrálny obrázok. Korešpondujúci text pre iné tvary úrovne 1 sa zobrazuje vedľa malých kruhových obrázkov. Toto rozloženie dobre funguje aj bez textu.

Matematický symbol

Striedavé obrázkové bloky

Používa sa na zobrazenie série obrázkov zhora nadol. Text sa zobrazuje striedavo napravo alebo naľavo od obrázka.

Alternating Picture Blocks SmartArt graphic layout

Striedavé obrázkové kruhy

Používa sa na zobrazenie množiny obrázkov s textom. Príslušný text sa zobrazuje v stredových kruhoch s obrázkami striedavo sa nachádzajúcimi naľavo a napravo.

Alternating Picture Circles SmartArt graphic layout

Obrázkový proces so zvýraznením – vzostupne

Používa sa na zobrazenie vzostupných sérií obrázkov s popisným textom. Funguje najlepšie s menším množstvom textu.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Vzostupný obrázkový proces so zvýraznením

Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Malé kruhové tvary obsahujú obrázky. Dobre funguje pri ilustrácii textu úrovne 1 a 2. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov.

Obrázok rozloženia Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením

Zakrivené obrázkové bloky

Používa sa na zobrazenie série obrázkov. Pole v dolnom rohu môže obsahovať malé množstvo textu.

Obrázok s textom – horný index

Zakrivený popis obrázka

Používa sa na zobrazenie sekvenčnej série obrázkov. Pole v dolnom rohu môže obsahovať malé množstvo textu.

Matematický symbol

Zakrivený popis obrázka – zoznam

Používa sa na zobrazenie série obrázkov. Názov a popis sa zobrazujú v tvare bubliny pod každým obrázkom.

Bending Picture Caption List SmartArt graphic layout

Zakrivený polopriesvitný text obrázka

Používa sa na zobrazenie série obrázkov. Polopriesvitné pole pokrýva dolnú časť obrázka a obsahuje všetky úrovne textu.

Ikona pozastaveného nahrávania Centra ukladania na servery

Zoznam bublinových obrázkov

Používa sa na zobrazenie série obrázkov. Môže obsahovať max. osem obrázkov úrovne 1. Nepoužívaný text a obrázky sa nezobrazia, ale ostanú dostupné, ak prepnete zobrazenia. Najlepšie funguje s malým množstvom textu.

Bubble Picture List SmartArt graphic layout

Obrázky s popismi

Používa sa na zobrazenie obrázka s viacerými úrovňami textu. Dobre funguje s menším množstvom textu úrovne 1 a stredným množstvom textu úrovne 2.

Captioned Pictures SmartArt graphic layout

Hierarchia s kruhovými obrázkami

Používa sa na zobrazenie hierarchických informácií alebo funkčných vzťahov v organizácii. Obrázky sú zobrazené v kruhoch a príslušný text sa zobrazí vedľa obrázkov.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu 	Organizačná schéma s kruhovými obrázkami

Kruhová bublina obrázka

Používa sa na zobrazenie centrálnej myšlienky a vedľajších nápadov alebo súvisiacich položiek. Text pre prvý obrázok pokrýva dolnú časť obrázka. Korešpondujúci text pre iné tvary úrovne 1 sa zobrazuje vedľa malých kruhových obrázkov. Tento diagram funguje dobre aj bez textu.

Circular Picture Callout SmartArt graphic layout

Nepretržitý zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie skupín vzájomne prepojených informácií. Kruhové tvary obsahujú obrázky.

Obrázok rozloženia Nepretržitý zoznam obrázkov

Obrázok s textom v rámci

Používa sa na zobrazenie obrázkov s príslušným textom úrovne 1 zobrazenom v ráme.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Orámovaný textový obrázok

Klaster šesťuholníkov

Používa sa na zobrazenie obrázkov s priradeným popisným textom. Malé šesťuholníky označujú pár obrázka a textu. Najlepšie funguje s malým množstvom textu.

Hexagon Cluster SmartArt graphic layout

Vodorovný zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených informácií s dôrazom na súvisiace obrázky. Tvary najvyššej úrovne sú určené na obrázky.

Obrázok rozloženia Vodorovný zoznam obrázkov

Bloky zvýraznených obrázkov

Používa sa na zobrazenie skupiny obrázkov v blokoch začínajúcich sa z rohu. Príslušný text sa zobrazuje zvislo. Dobre funguje ako zvýraznenie snímok s nadpisom alebo podnadpisom alebo v prípade zlomov sekcií v dokumente.

Uloženie dokumentu do knižnice pomocou dialógového okna Uložiť ako

Zoznam obrázkov so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie zoskupených alebo súvisiacich informácií. Malé tvary v horných rohoch obsahujú obrázky. Zvýrazňuje text úrovne 2 nad textom úrovne 1, a je dobrou voľbou pre veľké množstvo textu úrovne 2.

Obrázok rozloženia Zoznam obrázkov so zvýraznením

Obrázkový proces so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Obdĺžnikové tvary v obsahujú obrázky.

Obrázok rozloženia Obrázkový proces so zvýraznením

Zoznam obrázkov s popisom

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Najvyššie tvary sú určené na obrázky a obrázky sa zvýraznia nad textom. Dobre funguje v prípade obrázkov s popisom textu.

Obrázok rozloženia Zoznam obrázkov s označením

Mriežka obrázka

Používa sa na zobrazenie obrázkov uložených na štvorcovej mriežke. Najlepšie funguje s menším množstvom textu úrovne 1, ktorý sa zobrazuje pod obrázkom.

Formulár Problémy

Kolekcia obrázkov

Používa sa na zobrazenie série obrázkov vedľa seba. Text úrovne 1 pokrýva hornú časť obrázka. Text úrovne 2 sa zobrazuje pod obrázkom.

Picture Lineup SmartArt graphic layout

Obrazové pruhy

Používa sa na zobrazenie sérií obrázkov zhora nadol s textom úrovne 1 vedľa každého obrázka.

Picture Strips SmartArt graphic layout

Zoznam snímok – obrázkov

Používa sa na zobrazenie obrázkov s vysvetľujúcim textom. Text úrovne 2 môže zobrazovať zoznamy informácií. Dobre funguje s veľkým množstvom textu.

Snapshot Picture List SmartArt graphic layout

Špirálový obrázok

Používa sa na zobrazenie série max. piatich obrázkov s príslušnými popismi úrovne 1, ktoré sa špirálovo presúvajú do stredu.

Spiral Picture SmartArt graphic layout

Zoznam obrázkov so zvýraznením a nadpisom

Používa sa na zobrazenie zoznamov informácií so zvýraznením obrázka pre každý text úrovne 2. Text úrovne 1 sa zobrazuje v osobitnom poli v hornej časti zoznamu.

Picture Accent List SmartArt graphic layout

Kolekcia obrázkov s nadpisom

Používa sa na zobrazenie série obrázkov s vlastným nadpisom a popisom. Text úrovne 1 sa zobrazuje v poli nad obrázkom. Text úrovne 1 sa zobrazuje pod obrázkom.

Informačný panel programu Outlook

Bloky obrázkov s nadpisom

Používa sa na zobrazenie série obrázkov. Text úrovne 1 sa zobrazuje nad každým obrázkom. Text úrovne 2 sa zobrazuje po strane a mierne prekrýva každý obrázok.

Tlačidlo veľkosti písma

Zvislý zoznam obrázkov so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Malé kružnice sú určené na obrázky.

Rozloženie zvislého zoznamu obrázkov so zvýraznením

Zvislý zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Malé tvary vľavo sú určené na obrázky.

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam obrázkov

Na začiatok stránky

Office.com

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Proces usporiadaný do kruhu

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov procesu. Obmedzenie na jedenásť tvarov úrovne 1 s neobmedzeným počtom tvarov úrovne 2. Najlepšie funguje s malým množstvom textu. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Circle Process SmartArt graphic layout

Zbiehajúci sa text

Používa sa na zobrazenie viacerých krokov alebo častí, ktoré sa spájajú do celku. Obmedzenie na jeden tvar úrovne 1 s textom a maximálne päť tvarov úrovne 2. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Presence unknown

Šesťuholníkový kruhový diagram

Používa sa na zobrazenie sekvenčného procesu, ktorý sa týka ústrednej myšlienky alebo motívu. Obmedzenie na šesť tvarov úrovne 2. Najlepšie funguje s malým množstvom textu. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Hexagon Radial SmartArt graphic layout

Proces prepojených blokov

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov procesu. Najlepšie funguje s malým množstvom textu úrovne 1 a stredným množstvom textu úrovne 2.

Prijatie zmeny začiarknutím políčka

Rám obrázka

Používa sa na zobrazenie obrázkov a zodpovedajúceho textu úrovne 1, obe položky sú zobrazené v odsadenom ráme. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Rám obrázka

Lúčový zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie vzťahov k ústrednej myšlienke. Textom úrovne 1 tvar a všetky úrovne 2 tvary obsahujú obrázkov s príslušným textom. Obmedzené na štyri úrovne 2 obrázky. Nepoužité obrázky nezobrazujú, ale ostanú dostupné, keď prepnete rozloženie. Najlepšie funguje s malým množstvom textu úrovne 2.

Tlačidlo Prvky grafu

Zoznam kariet

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Vhodný na zoznamy s malým množstvom textu úrovne 1. Prvý text úrovne 2 sa zobrazí vedľa textu úrovne 1 a zvyšný text úrovne 2 sa zobrazí pod textom úrovne 1.

Stránka súčasti Dashboard Designer zobrazujúca zdroj údajov Predaj vybavenia ako nový zdroj údajov

Motív so zvýrazneným obrázkom

Používa sa na zobrazenie skupiny obrázkov s prvý obrázok, že stred a najväčší. Môže obsahovať až šesť obrázkov úrovne 1. Nepoužité obrázky nezobrazujú, ale ostanú dostupné, keď prepnete rozloženie. Najlepšie funguje s krátkym textom.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Motív so zvýrazneným obrázkom

Motív obrázkov so striedavým zvýraznením

Používa sa na zobrazenie skupiny obrázkov, pričom prvý obrázok je najväčší a navrchu. Ďalšie obrázky úrovne 1 majú striedavo tvar štvorca a obdĺžnika s maximálnym počtom deväť obrázkov úrovne 1. Najlepšie funguje s malým množstvom textu. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostáva k dispozícii.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Motív obrázkov so striedavým zvýraznením

Motív obrázkovej mriežky

Používa sa na zobrazenie skupiny obrázkov s prvý obrázok, ktorý je najväčším. Môže obsahovať až do piatich obrázkov úrovne 1. Nepoužité obrázky nezobrazujú, ale ostanú dostupné, keď prepnete rozloženie. Najlepšie funguje s krátkym príslušným textom.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Motív obrázkovej mriežky

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Vytvorenie grafického prvku SmartArt

Prepínanie rozloženia alebo typu obrázka SmartArt

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×