Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Export tabuliek webovej aplikácie Accessu do SharePointu

Dôležité    Access Services 2010 a Access Services 2013 sa odstraňujú z nasledujúceho vydania SharePointu. Odporúčame nevytvárať nové webové aplikácie a migrovať existujúce aplikácie na alternatívnu platformu, ako je napríklad Microsoft Power Apps.

Údaje Accessu môžete zdieľať s Dataverse, čo je cloudová databáza, na ktorej môžete vytvárať aplikácie Power Platform, pracovné postupy Automate, virtuálnych agentov a ďalšie funkcie pre web, telefón alebo tablet. Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname: Migrácia údajov Accessu do Dataverse.

Tento článok popisuje exportovanie tabuliek webovej aplikácie Accessu do zoznamov lokality SharePoint. Pri exporte tabuliek sa vytvorí zoznam lokality SharePoint pre každú tabuľku vo webovej aplikácii Accessu a údaje sa exportujú do každého zoznamu.

Export tabuliek webovej aplikácie Accessu do SharePointu

Ak chcete exportovať tabuľky webovej aplikácie Access do zoznamov lokality SharePoint, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Otvorte webovú aplikáciu Accessu vo webovom prehliadači a potom kliknite na položky Nastavenie > Exportovať do zoznamov lokality SharePoint.

  Príkaz Exportovať do zoznamov SharePointu v ponuke s ikonou ozubeného kolesa pre Nastavenia

 2. Zobrazí potvrdzujúce hlásenie s otázkou, či tabuľky naozaj chcete exportovať. Kliknite na tlačidlo Áno, ak chcete pokračovať, alebo na tlačidlo Nie, ak chcete exportovanie tabuliek zastaviť.

  Snímka obrazovky potvrdzovacieho dialógového okna. Kliknutím na tlačidlo Áno sa exportujú údaje do zoznamov SharePointu a kliknutím na tlačidlo Nie sa zruší export.

  Poznámka: Ak nemáte povolenia na tvorbu podlokalít SharePointu, po kliknutí na tlačidlo Áno sa zobrazí chybové hlásenie. Musíte mať povolenia na tvorbu podlokalít SharePointu, aby ste mohli týmto postupom exportovať tabuľky webovej aplikácie Accessu do zoznamov lokality SharePoint.

 3. SharePoint zobrazí informačné hlásenie, vďaka ktorému sa dozviete, kam sa budú údaje exportovať a že to môže trvať niekoľko minút. Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.

  Snímka obrazovky so správou o exporte do zoznamov SharePointu s tlačidlom OK.

 4. SharePoint vás naviguje do zoznamu lokality SharePoint na novej podlokalite, ktorý zobrazuje priebeh procesu exportu. Po niekoľkých minútach môžete obnoviť okno prehliadača a zobraziť aktuálny stav exportu. SharePoint vytvorí nový záznam v tomto zozname pre každý samostatný krok procesu exportu. Dostanete aj e-mailové oznámenie s informáciou, že proces exportu sa začal.

  Zoznam SharePointu so záznamom s názvom Požaduje sa export webovej aplikácie Accessu

 5. Keď SharePoint dokončí export všetkých tabuliek, v stavovom zozname exportu sa zobrazí záznam s názvom Export bol dokončený. Možno bude potrebné niekoľkokrát obnoviť prehliadač, aby sa tento záznam zobrazil. Dostanete aj e-mailové oznámenie s informáciou, že proces exportu sa dokončil. Ak nechcete obnovovať prehliadač, môžete jednoducho počkať, kým dostanete tento e-mail, a potom sa vrátiť do stavového zoznamu.

  Zoznam SharePointu so záznam s názvom Export sa dokončil

 6. Prejdite na stránku Obsah lokality a zobrazte všetky zoznamy vytvorené z webovej aplikácie Accessu. Každý zoznam má rovnaký názov ako tabuľka webovej aplikácie Accessu.

  Stránka podlokality SharePointu obsahujúca zoznamy z exportovanej webovej aplikácie Accessu

 7. Po kliknutí na názov zoznamu sa zoznam otvorí v údajovom zobrazení a zobrazia sa údaje a stĺpce.

  Zoznam SharePointu so šiestimi zobrazenými údajmi o kontakte

Konverzia typu údajov

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje postup exportovania rôznych typov údajov z webových aplikácií Accessu do zoznamov lokality SharePoint.

Typ údajov webovej aplikácie Accessu

Typ údajov zoznamu lokality SharePoint

Krátky text

Jeden riadok textu

Dlhý text

Viacero riadkov textu

Číslo

Číslo

Dátum a čas

Dátum a čas

Mena

Mena

Áno/Nie

Áno/Nie

Hypertextové prepojenie

Hypertextové prepojenie alebo obrázok

Obrázok

Hypertextové prepojenie alebo obrázok

Vyhľadávanie (vzťah)

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie (statický zoznam)

Voľba

Vypočítavané

Tento typ údajov sa neexportuje.

Poznámka: Vyhľadávacie polia, ktoré pre zobrazovanú hodnotu používajú typy údajov Vypočítavané, sa nebudú exportovať.

Poznámka: Tabuľky prepojené na zoznamy lokality SharePoint v rámci webovej aplikácie Accessu sa nebudú exportovať ako súčasť tohto procesu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×