Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pomocou funkcie Command môžete vrátiť argument časť príkazový riadok použitú na spustenie Microsoft Office Access 2007.

Poznámky

Po spustení Accessu z príkazového riadka sa ktorákoľvek časť príkazového riadka, ktorá nasleduje za možnosťou /cmd, odovzdá do programu ako argument príkazového riadka. Funkciu Command môžete použiť na vrátenie argumentu, ktorý bol odovzdaný.

Zmena argumentu príkazového riadka po otvorení databázy:

  1. V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti programu Access.

  2. V dialógovom okne Nastavenie aplikácie kliknite na položku Rozšírené.

  3. Do poľa Argumenty príkazového riadka zadajte nový argument.

Funkcia Command teraz vráti nový argument, ktorý ste zadali.

Keď sa funkcia Command používa inde ako v module v kóde programu Visual Basic for Applications (VBA), za funkciou je nutné uviesť prázdne zátvorky. Napríklad ak chcete použiť funkciu Command v textovom poli vo formulári, nastavte vlastnosť ControlSource daného textového poľa na výraz takto:

=Command()

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

Nasledujúci príklad ukazuje, ako spustiť Access s argumentom príkazového riadka, a potom znázorňuje, ako vrátiť hodnotu tohto argumentu pomocou funkcie Command.

Ak chcete tento príklad otestovať, kliknite na tlačidlo Štart vo Windowse a potom kliknite na položku Spustiť. Do poľa Spustiť zadajte nasledujúci kód v jednom riadku. (Časti s informáciami príkazového riadka je nutné dať do úvodzoviek).

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Msaccess.exe" _
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Samples\Northwind.mdb" /cmd "Orders"

V ďalšom kroku vytvorte nový modul vo vzorovej databáze Northwind Traders a pridajte nasledovnú procedúru Sub:

Public Sub CheckCommandLine()
' Check the value returned by Command function and display
' the appropriate form.
If Command = "Orders" Then
DoCmd.OpenForm "Orders"
ElseIf Command = "Employees" Then
DoCmd.OpenForm "Employees"
Else
Exit Sub
End If
End Sub

Pri zavolaní tejto procedúry Access otvorí formulár Objednávky. Môžete vytvoriť makro AutoExec a volať túto procedúru automaticky pri otvorení databázy.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×