Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti hodnotu typu Variant (Dátum), ktorá obsahuje dátum, do ktorého bol pridaný zadaný časový interval.

Syntax

DateAdd ( interval, číslo, dátum )

Syntax funkcie DateAdd má tieto argumenty:

Argument

Popis

interval

Povinný argument. Reťazcový výraz určujúci časový interval, ktorý chcete pridať.

číslo

Povinný argument. Numerický výraz vyjadrujúci počet intervalov, ktoré chcete pridať. Môže mať kladnú hodnotu (na získanie dátumov v budúcnosti) alebo zápornú hodnotu (na získanie dátumov v minulosti).

dátum

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date) alebo explicitná hodnota, ktorá predstavuje dátum, ku ktorému sa pridáva interval.

Nastavenia

Interval argument má tieto nastavenia:

Nastavenie

Popis

yyyy

Rok

q

Štvrťrok

m

Mesiac

y

Deň v roku

d

Deň

w

Deň v týždni

ww

Týždeň

h

Hodina

m

Minúta

s

Sekunda

Poznámky

Funkciu DateAdd môžete použiť na pripočítanie alebo odpočítanie konkrétneho časového intervalu z dátumu. Funkciu DateAdd môžete napríklad použiť na výpočet dátumu 30 dní odo dnes alebo na výpočet času 45 minút odteraz.

Ak chcete pridať dni k dátumu, môžete použiť hodnoty Deň v roku ("y"), Deň ("d") alebo Deň v týždni ("w").

Funkcia DateAdd nevráti neplatný dátum. Nasledujúci príklad pridá k 31. januáru jeden mesiac:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

V tomto prípade vráti funkcia DateAdd hodnotu 28. februára 95, nie 31. februára 95. Ak dátum je 31-Jan-96, vráti 29-Feb-96, pretože 1996 je priestupný rok.

Ak by vypočítaný dátum bol skôr ako v roku 100 (to znamená, že ste odpočítali viac rokov, ako sa nachádza v argumente dátum), vyskytne sa chyba.

Ak argument číslo nie je dlhá hodnota, pred vyhodnocovacím sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo.

Poznámka: Formát vrátenej hodnoty funkcie DateAdd je určený v nastaveniach ovládacieho panela a nie formátom, ktorý je vložený v argumente dátum.

Poznámka: Ak je pre argument dátum vlastnosť Kalendár nastavená na možnosť Gregoriánsky, zadaný dátum musí byť podľa gregoriánskeho kalendára. Ak ide o kalendár Hedžra, zadaný dátum musí byť podľa kalendára Hedžra. Ak sú hodnotami mesiaca názvy, musia byť tieto názvy v súlade s aktuálnym nastavením vlastnosti Kalendár. Ak chcete minimalizovať výskyt konfliktov názvov mesiacov s aktuálnym nastavením vlastnosti Kalendár, zadajte číselné hodnoty mesiacov (krátky formát dátumu).

Príklady dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT DateAdd("RRRR";1;[DateofSale]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Vráti výsledky pridaním 1 roka k hodnotám dátumu poľa "DateofSale".

SELECT DateAdd("RRRR";-1;[DateofSale]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Vráti výsledky odčítaním hodnoty 1 roka od dátumových hodnôt poľa DateofSale.

SELECT DateAdd("d";10;[DateofSale]) AS NewDate FROM ProductSales;

Vráti výsledky v stĺpci NewDate pridaním 10 dní k hodnotám dátumu poľa "DateofSale".

SELECT DateAdd("ww",-1,[DateofSale]) AS NewDate FROM ProductSales;

Vráti výsledky v stĺpci NovýDátum odčítaním 1 týždňa (7 dní) od hodnôt dátumu poľa DateofSale.

Príklad jazyka VBA

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ďalšie informácie o práci s jazykom VBA nájdete v odkaze na accessový jazyk VBA.

V tomto príklade sa dátum považuje za vstup a funkcia DateAdd sa používa na zobrazenie dátumu zodpovedajúceho zadanému počtu mesiacov v budúcnosti.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m"    ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
    DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg

Pozrite tiež

Výber správnej funkcie dátumu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×