Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Poznámka: Funkcia, metóda, objekt alebo vlastnosť, ktoré sú popísané v tejto téme, sú vypnuté, ak je služba Microsoft Jet Expression Service spustená v režime karantény, ktorý zabraňuje vo vyhodnocovaní možných nebezpečných výrazov. Ďalšie informácie o režime karantény nájdete vyhľadaním výrazu „režim karantény“ v Pomocníkovi.

Vráti reťazec priradený k premennej prostredia operačného systému. Nie je k dispozícii v počítačoch Macintosh

Syntax

Environ( { reťazecprostredia | číslo } )

Syntax funkcie Environ má tieto argumenty:

Argument

Popis

reťazecprostredia

Voliteľný argument. Reťazcový výraz obsahujúci názov premennej prostredia.

číslo

Voliteľný argument. Numerický výraz zodpovedajúci číselnému poradiu reťazca prostredia v tabuľke Reťazec prostredia. Argument číslo môže byť akýkoľvek numerický výraz, ale pred výpočtom sa zaokrúhli na celé číslo.


Poznámky

Ak sa argument reťazecprostredia nedá v tabuľke reťazcov prostredia nájsť, vráti sa reťazec s nulovou dĺžkou (""). V opačnom prípade vráti funkcia Environ text priradený ku konkrétnemu argumentu reťazecprostredia, teda text, za ktorým nasleduje znak rovnosti (=) nachádzajúci sa v tabuľke Reťazec prostredia určený pre premennú prostredia.

Ak zadáte argument číslo, vráti sa reťazec zaberajúci číselnú pozíciu v tabuľke reťazcov prostredia. V tomto prípade vráti funkcia Environ všetok text vrátane argumentu reťazecprostredia. Ak v zadanej pozícii neexistuje žiadny reťazec prostredia, funkcia Environ vráti reťazec nulovej dĺžky.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia Environ použitá na poskytnutie čísla položky a dĺžky príkazu PATH pochádzajúceho z tabuľky reťazcov prostredia. Nie je k dispozícii v počítačoch Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×