Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti nulové pole obsahujúce podmnožinu poľa reťazcov na základe špecifických filtrovacích kritérií.

Syntax

Filter( sourcearray , match [, include ] [, compare ] )

Syntax funkcie Filter má tieto argumenty:

Argument

Popis

sourcearray

Povinný argument. Jednorozmerné pole reťazcov, v ktorých sa má vyhľadávať.

match

Povinný argument. Reťazec, ktorý chcete vyhľadať.

include

Voliteľný argument. Hodnota typu Boolean, ktorá určuje, či má funkcia vrátiť podreťazce, ktoré zahŕňajú alebo nezahŕňajú argument match. Ak má argument include hodnotu True, funkcia Filter vráti podmnožinu poľa, ktoré obsahuje argument match ako podreťazec. Ak má argument include hodnotu False, funkcia Filter vráti podmnožinu poľa, ktoré neobsahuje argument match ako podreťazec.

compare

Voliteľný argument. Číselná hodnota, ktoré označuje druh porovnávania reťazcov, ktoré sa má použiť. Hodnoty nájdete v časti Nastavenie.


Nastavenia

Argument compare môže mať tieto hodnoty:

Konštanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

–1

Vykonáva porovnanie pomocou nastavenia príkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Vykonáva porovnanie na základe binárnych údajov.

vbTextCompare

1

Vykonáva textové porovnanie.

vbDatabaseCompare

2

Len pre Microsoft Office Access 2007. Vykonáva porovnanie na základe informácií v databáze.


Poznámky

Ak sa žiadne zhody argumentu match nenájdu v rámci argumentu sourcearray, funkcia Filter vráti prázdne pole. Chyba sa vyskytne, ak argument sourcearray je typu Null alebo ak nie je jednorozmerným poľom.

Pole, ktoré vráti funkcia Filter, obsahuje len toľko prvkov, aby obsiahli príslušný počet zhodných položiek.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×