Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Poznámka: Funkcia, metóda, objekt alebo vlastnosť, ktoré sú popísané v tejto téme, sú vypnuté, ak je služba Microsoft Jet Expression Service spustená v režime karantény, ktorý zabraňuje vo vyhodnocovaní možných nebezpečných výrazov. Ďalšie informácie o režime karantény nájdete vyhľadaním výrazu „režim karantény“ v Pomocníkovi.

Vráti hodnotu typu Integer, ktorá zastupuje atribúty súboru, adresára alebo priečinka.

Syntax

GetAttr ( názovcesty )

Povinný argument názovcestyargument je reťazcový výraz, ktorý určuje názov súboru. Argument názovcesty môže zahŕňať adresár alebo priečinok a jednotku.

Vrátené hodnoty

Hodnota vrátená funkciou GetAttr je súčtom nasledujúcich hodnôt atribútov:

Konštanta

Hodnota

Popis

vbNormal

0

Normálny.

vbReadOnly

1

Iba na čítanie.

vbHidden

2

Skrytý.

vbSystem

4

Systémový súbor. Nie je k dispozícii v počítačoch Macintosh.

vbDirectory

16

Adresár alebo priečinok.

vbArchive

32

Súbor sa od posledného zálohovania zmenil. Nie je k dispozícii v počítačoch Macintosh.

vbAlias

64

Zadaný názov súboru je alias. Je k dispozícii len v počítačoch Macintosh.


Poznámka: Tieto konštanty sú zadané v jazyku Visual Basic for Applications. Názvy možno použiť kdekoľvek v kóde namiesto skutočných hodnôt.

Poznámky

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

Ak chcete zistiť, ktoré atribúty sú nastavené, s použitím operátora And vykonajte porovnanie po bitoch hodnoty vrátenej funkciou GetAttr a hodnoty požadovaného atribútu súboru. Ak výsledkom nie je nula, daný atribút sa nastaví pre pomenovaný súbor. Napríklad pri nasledujúcom výraze And sa vráti hodnota nula, ak nie je nastavený atribút Archive:

Result = GetAttr(FName) And vbArchive

Ak je atribút Archive nastavený, vráti sa nenulová hodnota.

Príklad

V tomto príklade je funkcia GetAttr použitá na určenie atribútov súboru a adresára alebo priečinka. V počítači Macintosh sú k dispozícii len konštanty vbNormal, vbReadOnly, vbHidden a vbAlias.

Dim MyAttr
' Assume file TESTFILE has hidden attribute set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 2.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And vbHidden
' Assume file TESTFILE has hidden and
' read-only attributes set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 3.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And (vbHidden + vbReadOnly)
' Assume MYDIR is a directory or folder.
MyAttr = GetAttr("MYDIR") ' Returns 16.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×