Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti hodnotu typu Variant (Long), ktorá určuje pozíciu prvého výskytu jedného reťazca v druhom.

Pozrite si niekoľko príkladov

Syntax

InStr ([začiatok, ] reťazec1, reťazec2 [, porovnať ] )

Syntax funkcie InStr má tieto argumenty:

Argument

Popis

začiatok

Voliteľný argument. Numerický výraz, ktorý nastaví počiatočnú pozíciu pre každé hľadanie. Ak sa vynechá, hľadanie sa začne na pozícii prvého znaku. Ak argument začiatok obsahuje hodnotu Null, vyskytne sa chyba. Argument začiatok je povinný, ak je zadaný argument porovnať.

reťazec1

Povinný argument. Vyhľadávaný reťazcový výraz.

reťazec2

Povinný argument. Hľadaný reťazcový výraz.

porovnať

Voliteľný argument. Určuje typ porovnanie reťazcov. Ak je porovnávanie null, vyskytne sa chyba. Ak je porovnávanie vynechané, typ porovnania určuje nastavenie porovnaniamožností. Zadajte platný identifikátor LCID (LocaleID), ktorý sa má použiť v porovnaní s pravidlami špecifickými pre miestne nastavenie.

Tip: Zostavovač výrazov má technológiu IntelliSense, takže môžete vidieť, aké argumenty váš výraz vyžaduje.

Nastavenia

Nastavenia argumentu compare sú:

Konštanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

-1

Vykonáva porovnanie pomocou nastavenia príkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Vykonáva porovnanie na základe binárnych údajov.

vbTextCompare

1

Vykonáva textové porovnanie.

vbDatabaseCompare

2

Len pre Microsoft Office Access 2007. Vykonáva porovnanie na základe informácií v databáze.

Vrátené hodnoty

Ak

Funkcia InStr vráti

reťazec1 má nulovú dĺžku

0

reťazec1 má hodnotu Null

Null

reťazec2 má nulovú dĺžku

začiatok

reťazec2 má hodnotu Null

Null

reťazec2 sa nenašiel

0

reťazec2 sa nachádza v reťazci1

Pozícia, v ktorej sa našla zhoda

začiatok > reťazec2

0

Poznámky

V prípade bajtových údajov obsiahnutých v reťazci použite funkciu InStrB. Funkcia InStrB namiesto vrátenia pozície znaku prvého výskytu jedného reťazca v druhom vráti bajtovú pozíciu.

Príklady

Použitie funkcie InStr vo výraze    Funkciu InStr môžete použiť všade tam, kde môžete použiť výrazy. Ak chcete napríklad nájsť pozíciu prvej bodky (.) v poli obsahujúcom IP adresy (s názvom IPadresa), môžete ju nájsť pomocou funkcie InStr napríklad takto:

InStr(1,[IPadresa],".")

Funkcia InStr preskúma všetky hodnoty v poli IPadresa a vráti pozíciu prvej bodky. Preto ak je prvá časť IP adresy 10., funkcia vráti hodnotu 3.

Potom môžete extrahovať časť IP adresy nachádzajúcu sa pred prvou bodkou použitím iných funkcií, ktoré spracujú výstup funkcie InStr, napríklad:

Left([IPadresa],(InStr(1,[IPadresa],".")-1))

V tomto príklade funkcia InStr(1,[IPadresa],".") vráti pozíciu prvej bodky. Odčítanie hodnoty 1 určuje, koľko znakov sa nachádza pred prvou bodkou, čiže v tomto prípade to budú 2 znaky. Funkcia Left potom extrahuje tento počet znakov z ľavej časti hodnoty v poli IPAdresa a vráti hodnotu 10.

Použitie funkcie InStr v kóde VBA    

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

V tomto príklade je funkcia InStr použitá na vrátenie pozície prvého výskytu jedného reťazca v druhom.

Dim SearchString, SearchChar, MyPos
SearchString ="XXpXXpXXPXXP"    ' String to search in.
SearchChar = "P"    ' Search for "P".
' A textual comparison starting at position 4. Returns 6.
MyPos = Instr(4, SearchString, SearchChar, 1)    
' A binary comparison starting at position 1. Returns 9.
MyPos = Instr(1, SearchString, SearchChar, 0)
' Comparison is binary by default
' (last argument is omitted).
MyPos = Instr(SearchString, SearchChar)    ' Returns 9.
MyPos = Instr(1, SearchString, "W")    ' Returns 0.

Pozrite tiež

Funkcie na prácu s reťazcami a spôsob ich používania

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×