Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti booleovskú hodnotu označujúcu, či je možné skonvertovať výraz na dátum.

Syntax

IsDate ( výraz )

Požadovaným výrazomargument je variant obsahujúci výraz dátumu alebo reťazcový výraz rozpoznateľný ako dátum alebo čas.

Poznámky:

Funkcia IsDate vráti hodnotu True , ak je výraz dátumom alebo sa dá rozpoznať ako platný dátum. V opačnom prípade vráti hodnotu False. V systéme Microsoft Windows je rozsah platných dátumov od 1. januára 100 do 31. decembra 9999 A.D.; rozsahy sa líšia v závislosti od operačných systémov.

Príklady dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT IsDate([UnitPrice]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Funkcia vyhodnotí, či je jednotkováCena platným dátumom, a vráti výsledok ako -1 pre hodnotu True a hodnotu 0 pre hodnotu False v stĺpci Expr1. Výsledok je 0 (False).

SELECT IsDate([DateofSale]) AS ValidDate, IsDate(#31/10/2019#) AS DateTest FROM ProductSales;

Funkcia vyhodnotí, či hodnoty DateofSale a #31/10/2019#sú platným dátumom a vráti výsledok ako -1 pre hodnotu True a hodnotu 0 pre hodnotu False v stĺpci ValidDate a DateTest. Výsledok je -1 (True) v oboch stĺpcoch.

Príklad jazyka VBA

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia IsDate použitá na určenie, či výraz možno skonvertovať na dátum.

Dim MyDate, YourDate, NoDate, MyCheck
MyDate = "February 12, 1969"
YourDate = #2/12/69#
NoDate = "Hello"
MyCheck = IsDate(MyDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(YourDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(NoDate) ' Returns False.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×