Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti hodnotu typu Long obsahujúcu počet znakov v reťazci alebo počet bajtov potrebných na uloženie premennej.

Syntax

Len( reťazec | názovpremennej)

Syntax funkcie Len má tieto argumenty:

Argument

Popis

reťazec

Ľubovoľný platný reťazcový výraz. Ak argument reťazec obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

názovpremennej

Ľubovoľný platný názov premenná. Ak názov premennej varname obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null. Ak je názov premennej variant, Funkcia Len s ním zaobchádza rovnako ako s reťazcom a vždy vráti počet znakov, ktoré obsahuje.

Poznámky

Je nutné zadať jeden (a len jeden) z dvoch možných argumentov. V prípade typov definovanými používateľom funkcia Len vráti veľkosť tak, ako sa zapíše do súboru.

Poznámka:  S bajtovými údajmi, ktoré sú obsiahnuté v reťazci, ako je to napríklad v prípade jazykov s dvojbajtovou tabuľkou znakov (DBCS), použite funkciu LenB. Funkcia LenB namiesto vrátenia počtu znakov v reťazci vráti počet bajtov použitých na vyjadrenie daného reťazca. V prípade používateľom definovaných typov funkcia LenB vráti veľkosť v pamäti vrátane ľubovoľného odsadenia medzi prvkami. Vzorový kód, v ktorom sa používa funkcia LenB, nájdete v téme s príkladmi v druhom príklade.

Poznámka: Funkcia Len pri použití s reťazcami premenlivej dĺžky v používateľom definovaných typoch údajov možno nebude schopná určiť skutočný počet potrebných bajtov ukladacieho priestoru.

Príklad dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT ProductID, Len(ProductID) AS ProductLen FROM ProductSales;

Vráti hodnoty z poľa ProductID a dĺžku týchto hodnôt v stĺpcoch ProductLen.

Príklady jazyka VBA

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V prvom príklade je použitá funkcia Len na vrátenie počtu znakov v reťazci alebo počtu bajtov potrebných na uloženie premennej. Bloku Type...End Type definujúcemu položku CustomerRecord musí predchádzať kľúčové slovo Private v prípade, že sa nachádza v module triedy. V štandardnom module môže mať príkaz Type hodnotu Public.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

V druhom príklade je použitá funkcia LenB a používateľom definovaná funkcia (LenMbcs) na vrátenie počtu bajtových znakov v reťazci, ak je reťazec vyjadrený s použitím kódu ANSI.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.

Funkcie na prácu s reťazcami a spôsob ich používania

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×