Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Poznámka: Funkcia, metóda, objekt alebo vlastnosť, ktoré sú popísané v tejto téme, sú vypnuté, ak je služba Microsoft Jet Expression Service spustená v režime karantény, ktorý zabraňuje vo vyhodnocovaní možných nebezpečných výrazov. Ďalšie informácie o režime karantény nájdete vyhľadaním výrazu „režim karantény“ v Pomocníkovi.

Spustí sa spustiteľný program a vráti sa typ premennej Variant (Double), ktorý v prípade úspešnosti predstavuje ID úlohy programu. V opačnom prípade vráti hodnotu nula.

Syntax

Shell( názovcesty [, štýlokna ] )

Syntax funkcie Shell má tieto argumenty:

Argument

Popis

názovcesty

Povinný argument. Variant (String). názov programu, ktorý sa má spustiť, a všetky požadované argumenty alebo prepínače príkazový riadok; môže obsahovať adresár alebo priečinok a jednotku. V počítačoch Macintosh môžete použiť funkciu MacID na zadanie podpisu aplikácie namiesto jej názvu. V nasledujúcom príklade sa používa podpis pre Microsoft Word: Shell MacID("MSWD")

štýlokna

Voliteľný argument. Variant (Integer) zodpovedá štýlu okna, v ktorom sa má program spustiť. Ak sa argument štýlokna vynechá, program sa spustí minimalizovaný a so zameraním. V počítači Macintosh (systém 7.0 alebo novšia verzia) argument štýlokna určuje len to, či na aplikácii bude alebo nebude pri spustení zameranie.


Pomenovaný argument štýlokna má tieto hodnoty:

Konštanta

Hodnota

Popis

vbHide

0

Okno je skryté a zameranie sa presunie do skrytého okna. Konštanta VbHide nie je k dispozícii pre platformy Macintosh.

vbNormalFocus

1

Okno je zamerané a obnoví sa na svoju pôvodnú veľkosť a pozíciu.

vbMinimizedFocus

2

Okno sa zobrazí ako ikona so zameraním.

vbMaximizedFocus

3

Okno je maximalizované a zamerané.

vbNormalNoFocus

4

Okno sa obnoví na svoju poslednú veľkosť a pozíciu. Aktuálne aktívne okno zostáva aktívne.

vbMinimizedNoFocus

6

Okno sa zobrazí ako ikona. Aktuálne aktívne okno zostáva aktívne.


Poznámky

Ak funkcia Shell úspešne spustí pomenovaný súbor, vráti ID úlohy spusteného programu. ID úlohy je jedinečné číslo, ktoré identifikuje spustený program. Ak funkcia Shell nedokáže spustiť pomenovaný program, zobrazí sa chyba.

V počítači Macintosh konštanty vbNormalFocus, vbMinimizedFocus a vbMaximizedFocus umiestnia aplikáciu do popredia. Konštanty vbHide, vbNoFocus, vbMinimizeFocus umiestnia aplikáciu na pozadie.

Poznámka:  Funkcia Shell predvolene spustí ostatné programy asynchrónne. Znamená to, že program spustený funkciou Shell sa nemusí ukončiť predtým, ako sa vykonajú príkazy nasledujúce za funkciou Shell.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia Shell použitá na spustenie aplikácie zadanej používateľom. V počítačoch Macintosh je predvolený názov jednotky „HD“ a časti názvu cesty sú oddelené dvojbodkami, nie opačnými lomkami. Podobne sa zadávajú aj priečinky s názvom Macintosh namiesto \Windows.

' Specifying 1 as the second argument 
' opens the application in normal size and
' gives it the focus.
Dim RetVal
' Run Calculator.
RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×