Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti nulové jednorozmerné pole obsahujúce zadaný počet podreťazcov.

Syntax

Split( výraz [, oddeľovač ] [, limit ] [, porovnať ] )

Syntax funkcie Split má tieto argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Reťazcový výraz obsahujúci podreťazce a oddeľovače. Ak hodnotu argumentu výraz predstavuje reťazec nulovej dĺžky (""), funkcia Split vráti prázdne pole, čiže pole neobsahujúce žiadne prvky ani žiadne údaje.

oddeľovač

Voliteľný argument. Znak reťazca, ktorý sa používa na identifikáciu limitov podreťazcov. Ak sa vynechá, za oddeľovač sa považuje znak medzery („ “). Ak hodnotu argumentu oddeľovač predstavuje reťazec nulovej dĺžky, vráti sa pole s jedným prvkom obsahujúce celý reťazec argumentu výraz.

limit

Voliteľný argument. Počet podreťazcov, ktoré sa majú vrátiť; Hodnota –1 označuje, že sa vrátia všetky podreťazce.

compare

Voliteľný argument. Číselná hodnota, ktorá označuje druh porovnávania, ktoré sa má použiť pri vyhodnocovaní podreťazcov. Hodnoty nájdete v časti Nastavenie.


Nastavenia

Argument compare môže mať tieto hodnoty:

Konštanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

–1

Vykonáva porovnanie pomocou nastavenia príkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Vykonáva porovnanie na základe binárnych údajov.

vbTextCompare

1

Vykonáva textové porovnanie.

vbDatabaseCompare

2

Len pre Microsoft Office Access 2007. Vykonáva porovnanie na základe informácií v databáze.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×