Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti hodnotu typu Variant (Integer), ktorá obsahuje celé číslo predstavujúce deň týždňa.

Syntax

Weekday( dátum [, prvýdeňtýždňa ] )

Syntax funkcie Weekday má tieto argumenty:

Argument

Popis

dátum

Povinný argument. Variant, numerický výraz, reťazcový výraz, alebo ľubovoľná kombinácia, ktorá môže predstavovať dátum. Ak argument dátum obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

prvýdeňtýždňa

Voliteľný argument. Je to konštanta, ktorá určuje prvý deň v týždni. Ak nie je zadaná, predpokladá sa, že je to vbSunday.

Nastavenia

Argument prvýdeňtýždňa má tieto nastavenia:

Konštanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

0

Použije sa nastavenie NLS API.

vbSunday

1

Nedeľa (predvolené)

vbMonday

2

Pondelok

vbTuesday

3

Utorok

vbWednesday

4

Streda

vbThursday

5

Štvrtok

vbFriday

6

Piatok

vbSaturday

7

Sobota

Vrátené hodnoty

Funkcia Weekday môže vrátiť ktorúkoľvek z týchto hodnôt:

Konštanta

Hodnota

Popis

vbSunday

1

Nedeľa

vbMonday

2

Pondelok

vbTuesday

3

Utorok

vbWednesday

4

Streda

vbThursday

5

Štvrtok

vbFriday

6

Piatok

vbSaturday

7

Sobota

Poznámky

Ak je nastavenie vlastnosti Kalendár gregoriánske, vrátené celé číslo predstavuje gregoriánsky deň v týždni pre argument dátumu. Ak je kalendár hedžra, vrátené celé číslo predstavuje deň Hedžra v týždni pre argument dátumu. Pre dátumy Hedžra je číslo argumentu ľubovoľný numerický výraz, ktorý môže predstavovať dátum a/alebo čas od 1/1/100 (gregoriánsky august 2, 718) až 3/4/9666 (gregoriánsky dec 31, 9999).

Príklady dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT DateofSale, Weekday([DateofSale]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Vráti hodnoty z poľa DateofSale a číslo predstavujúce hodnotu Weekday týchto hodnôt dátumu. (Predvolene sa nedeľa považuje za prvý deň v týždni; 1).

SELECT DateofSale, Weekday([DateofSale],2) AS NewWeekDay FROM ProductSales;

Vráti hodnoty z poľa DateofSale a číslo predstavujúce hodnotu Weekday týchto hodnôt dátumu. (s ohľadom na pondelok ako prvý deň v týždni).

Príklad jazyka VBA

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia Weekday použitá na získanie dňa v týždni zo zadaného dátumu.

Dim MyDate, MyWeekDay
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyWeekDay = Weekday(MyDate)
' MyWeekDay contains 4 because
' MyDate represents a Wednesday.

Výber správnej funkcie dátumu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×