Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti celočíselnú časť čísla.

Syntax

Int ( číslo )

Fix( číslo )

Povinný argument čísloargument je údajový typ Double alebo akýkoľvek platný numerický výraz. Ak argument číslo obsahuje hodnotu Null, vráti sa tiež hodnota Null.

Poznámky

Funkcia Int aj Fix odstráni zlomkovú časť argumentu číslo a vrátia výslednú hodnotu celého čísla.

Rozdiel medzi funkciami Int a Fix je taký, že ak je argument číslo negatívny, funkcia Int vráti prvé záporné číslo menšie alebo rovné argumentu číslo, kým funkcia Fix vráti prvé záporné číslo väčšie alebo rovné argumentu číslo. Funkcia Int skonvertuje napríklad číslo -8,4 na -9 a funkcia Fix skonvertuje číslo -8,4 na -8.

Fix(číslo) sa rovná:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Príklady dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT Int([Discount]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Odstráni zlomkovú časť všetkých hodnôt v poli Zľava a vráti výsledné celočíselné hodnoty. V prípade záporných zlomkov vráti funkcia Int prvé záporné celé číslo menšie alebo rovné číslu. Napríklad pre hodnotu zľavy -223.20 bude vrátené celé číslo -224,00.

SELECT Fix([Discount]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Odstráni zlomkovú časť všetkých hodnôt v poli Zľava a vráti výsledné celočíselné hodnoty. V prípade záporných zlomkov vráti funkcia Fix prvé záporné celé číslo väčšie alebo rovné číslu. Pre hodnotu zľavy "-223.20" bude napríklad vrátené celé číslo -223,00.

Príklad jazyka VBA

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je znázornené, ako funkcie Int a Fix vracajú celočíselné časti čísel. V prípade záporného číselného argumentu funkcia Int vráti prvé záporné celé číslo menšie alebo rovné číslu. Funkcia Fix vráti prvé záporné celé číslo väčšie alebo rovné číslu.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×